Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 25/09/1979

 • Número de control 6089-79

 • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
 • Número 33

 • Data 01/11/1979

 • Pàgina 461

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET de 25 de setembre de 1979, que fa referència al canvi de nom del municipi de "San Ginés de Vilasar" pel de "Vilassar de Dalt".


                            
                               
                               
  L'Ajuntament de San Ginés de Vilasar ha cregut adient el
 canvi de nom del municipi pel qual ara se'l coneix, pel del
 seu origen català, que és el de Vilassar de Dalt, i a tal
 efecte, d'acord amb les facultats que li atorguen els
 articles 22 de la vigent Llei de Règim Local i 34 del
 Reglament de Població i Demarcació Territorial de 17 de
 maig de 1952, va tramitar l'oportú expedient per tal que se
 li concedís l'autorització que exigeixen els articles
 esmentats.                         
                               
  En el dit expedient s'han acomplert totes les formalitats
 que  estatueixen els preceptes legals i reglamentaris
 vigents i també n'han emès els respectius informes l'Excma.
 Diputació Provincial i l'Institut d'Estudis Catalans, tal
 com preveuen els citats articles 22 de la Llei de Règim
 Local i 34 del Reglament de Població.           
                               
  Per tant, segons el que estableix l'article 1r. 2.3 del
 Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol, a proposta del
 Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu, 
                               
  Decreto:                         
                               
  Article únic.-  S'autoritza l'Ajuntament de San Ginés de
 Vilasar a canviar aquest nom pel del seu origen català, que
 és el de Vilassar de Dalt, nom amb el qual serà designat
 d'ara endavant, tal com havia sol·licitat.         
                               
 Barcelona, 25 de setembre de 1979             
                               
 Josep Tarradellas                     
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Manuel Ortínez                       
 Conseller de Governació                  
                               
                               
Amunt