Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/11/2018

  • Número del document CLT/2823/2018

  • Número de control 18334043

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18334043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7761

  • Data 04/12/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2823/2018, de 29 de novembre, per la qual es modifica la distribució de la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (ref. BDNS 406237).


Per la Resolució CLT/1645/2018, de 28 de juny (DOGC núm. 7669, de 23.7.2018), es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

L'apartat 4 de la Resolució esmentada preveu una dotació màxima d'1.000.000,00 d'euros, distribuïts de la manera següent:

750.000,00 euros són per a les subvencions «per a la producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció», regulades a l'annex 1, distribuïts en les anualitats següents:

150.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

412.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

187.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2020.

250.000,00 euros són per a les subvencions «per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió», regulades a l'annex 2, distribuïts en les anualitats següents:

50.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

200.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

El mateix apartat 4 preveu que la dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària i que, en cas que es produeixin romanents en la dotació d'algun dels annexos d'aquesta convocatòria, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació de l'altre annex depenent de les sol·licituds admeses.

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió del 28 de novembre del 2018, de modificar la distribució de la dotació prevista per a aquesta convocatòria, de la qual resulta una dotació màxima d'1.000.000,00 d'euros, distribuïts de la manera següent:

898.302,10 euros són per a les subvencions «per a la producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció», regulades a l'annex 1, distribuïts en les anualitats següents:

179.660,41 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

494.066,16 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

224.575,53 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2020.

101.697,90 euros són per a les subvencions «per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió», regulades a l'annex 2, distribuïts en les anualitats següents:

20.339,58 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

81.358,32 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019,

 

Resolc:

 

Modificar la distribució de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió, que queda fixada en un màxim d'1.000.000,00 d'euros, distribuïts de la manera següent:

898.302,10 euros són per a les subvencions «per a la producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció», regulades a l'annex 1, distribuïts en les anualitats següents:

179.660,41 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

494.066,16 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

224.575,53 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2020.

101.697,90 euros són per a les subvencions «per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió», regulades a l'annex 2, distribuïts en les anualitats següents:

20.339,58 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

81.358,32 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

 

Barcelona, 29 de novembre de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

Amunt