Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 31/10/2018

  • Número de control 18304146

  • Organisme emissor Consorci Sanitari de l'Anoia

    CVE CVE-DOGC-A-18304146-2018

Dades del DOGC
  • Número 7747

  • Data 14/11/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de la convocatòria de llocs de treball d'oferta pública d'ocupació del Consorci Sanitari de l'Anoia, aprovada pel Consell Rector.


En virtut de les facultats que li han estat atorgades pel Consell Rector d'acord amb els estatuts de l'entitat de 10 de maig de 2016, publicats al DOGC núm. 7119, de data 12 de maig de 2016, la Gerència del Consorci Sanitari de l'Anoia és l'òrgan competent per a executar els acords presos.

 

Acord:

 

1. Aprovar l'oferta pública i la provisió de llocs de treball d'oferta pública de places 2018 per a la cobertura definitiva de 48 llocs de treball de diferents categories professionals d'acord amb el que recull l'annex 1 a aquest acord.

Les corresponents convocatòries es desenvoluparan de conformitat amb allò establert en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i tot seguint els criteris reguladors que es recullin en les bases de la convocatòria.

La resolució de la provisió de llocs de treball d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupen les places actualment.

Les bases, i tota la documentació relativa, a la provisió dels llocs de treball d'oferta pública es troben al web del Consorci Sanitari de l'Anoia (www.csa.cat). Les persones interessades a ser candidates hauran de presentar la documentació dins del termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Igualada, 31 d'octubre de 2018

 

Ferran Garcia Cardona

Gerent

 

 

ANNEX 1

Convocatòria de places 2018

 

Categoria Professional

Grup professional

Núm. de places

Torn

Hores/ any

Ident.plaça

METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Psiquiatria2

METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Psiquiatria1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

GP1.2

1

MATI

1.688

Anestesi2

METGE/SSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOP. I TRAUMATOLOGIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Trauma3

METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

GP1.2

1

MATI

1.688

Vascular2

PSICÒLEG/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

GP1.2

1

MATI

1.531

PsicoClini2

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

GP1.2

1

LLISCANT

1.688

Medfami10

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

GP1.2

1

LLISCANT

1.688

Medfami9

METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Oftalmo2

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

GP1.2

1

MATI

1.688

Medintern1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIR. I VENERO.

GP1.2

2

MATI

894

Derma1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Cardio1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA

GP1.2

1

MATI

1.688

Cardio2

METGE/SSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU

GP1.2

1

MATI

1.688

Digestiu1

DIRECTOR/A SERVEI PEDIATRIA

GP1.2

1

MATI

1.688

DirPedi1

DIRECTOR/A SERVEI DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE

GP1.2

1

MATI

1.688

DirRx1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

GP1.2

1

LLISCANT

1.688

Pediatria3

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA ó MEDICINA INTERNA

GP1.2

3

12 HORES

1.688

Urgenc1

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA ó MEDICINA INTERNA

GP1.2

1

12 HORES

574

Urgenc3

METGE/SSA

GP1.2

1

MATI

1.688

Metsevad1

PSICÒLEG/OLOGA

GP1.2

1

MATI

1.266

Psicsevad1

DIPLOMAT/DA EN OPTOMETRISTA

GP2

1

MATI

784

Optic1

DIPLOMAT/DA EN OPTOMETRISTA

GP2

1

MATI

884

Optic2

DIPLOMAT/DA INFERMERIA

GP2

1

TARDA

1.094

UGA DUI Z

DIPLOMAT/DA INFERMERIA

GP2

1

LLISCANT

1.668

CapNord13

DIPLOMAT/DA EN TREBALL SOCIAL

GP2

1

MATI

1.668

Trebsevad1

VALORADOR/A DEPENDÈNCIA

GP2

1

MATI

1.668

Valosevad1

VALORADOR/A DEPENDÈNCIA

GP2

1

MATI

1.334

Valosevad2

TERAPEUTA OCUPACIONAL O EDUCADOR SOCIAL

GP2

1

MATI + 1 TARDA

1.668

Teraocu1

TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

GP3.1

1

TARDA

1.350

Farmac8

TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

GP3.1

1

TARDA

318

Farmac7

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

PARTIT

1.668

Esterilitza2

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

MATI

1.201

ConvaTCAIK

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

TARDA

1.201

ConvaTCAIX

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

MATI

1.201

UGATCAIM

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

MATI

1.201

MaterTCAIL

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

MATI

1.281

MedITCAIG

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

TARDA

1.281

MedITCAIT

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

TARDA

1.365

MedITCAIP

TÈCNIC/A CURES AUXILIAR INFERMERIA

GP3.1

1

TARDA

616

Obstètric2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

GP4

1

PARTIT

1.668

Contpúblic1

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA

GP6.1

1

PARTIT

1.668

Infor4

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA

GP6.1

1

PARTIT

1.668

Comptab9

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA

GP6.1

1

MATI

1.668

Admsevad1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

GP6.1

1

MATI / TARDA

448

Adm.Hosp2

Amunt