Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 15/10/2018

  • Número de control 18288116

  • Organisme emissor Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18288116-2018

Dades del DOGC
  • Número 7730

  • Data 19/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre esmena d'error material a l'Anunci sobre les bases i la convocatòria de 57 places d’auxiliar jardiner/a de 1r i 2n any mitjançant concurs oposició lliure per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, publicat al DOGC núm. 7723, de 10.10.2018 (exp. 32/2018-SF_OP).


Detectat un error material a l'Annex 2 de la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació 2017-18, publicada al DOGC el 10 d'octubre de 2018, es procedeix a la seva esmena d'acord a l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit que:

 

On diu:

“Català: Certificat C1, equivalent o superior”

Ha de dir:

“Català: Certificat A2, equivalent o superior”

 

A continuació es publica l'Annex 2 amb la correcció de l'error material d'acord amb la Resolució de la Gerència de data 15 d'octubre de 2018.

 

(Vegeu imatge al final del document)

 

Barcelona, 15 d'octubre de 2018

 

P. d. 16/10/2015

Rosa Martín i Niubó

Secretària delegada

Amunt