Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/09/2018

  • Número de control 18257053

  • Organisme emissor Ajuntament d'Ulldecona

    CVE CVE-DOGC-A-18257053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7724

  • Data 11/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de diverses publicacions de convocatòries de personal.


Per mitjà d'aquest Anunci es fa avinent que en els Butlletins Oficials de la Província que s'indiquen, apareixen publicats els acords adoptats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió celebrada el dia 24 d'agost de 2018:

 

En el BOPT número 175, de 10 de setembre de 2018:

 - L'aprovació de les bases reguladores dels processos selectius per a establir borses de treball per a cobrir necessitats temporals d'auxiliar administratiu i d'administratiu, i simultàniament convocar les proves selectives.

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s'han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de l'extracte de la convocatòria al DOGC.

- L'aprovació de les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs mobilitat horitzontal, d'una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i simultàniament convocar les proves selectives.

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s'han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de l'última publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC o al BOE.

 

En el BOPT número 176, de 12 de setembre de 2018:

- L'aprovació de les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dos places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ulldecona, en règim de personal funcionari, i per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants, i simultàniament convocar les proves selectives.

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s'han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de l'última publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC o al BOE.

 

Ulldecona, 14 de setembre de 2018

 

Núria Ventura i Brusca

Alcaldessa

Amunt