Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 13/08/2018

  • Número de control 18248026

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18248026-2018

Dades del DOGC
  • Número 7702

  • Data 07/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7681, de 8.8.2018).


Havent observat una errada al text de l'esmentada Ordre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7681, de 8 d'agost de 2018, es procedeix a efectuar la correcció oportuna:

 

En l'apartat 3.2 c) de l'annex 1 de les bases reguladores, on diu:

“Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament, a excepció dels públics, que només han de ser-ho tècnicament.”

Ha de dir:

“Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d'aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5.”

 

Barcelona, 13 d'agost de 2018

 

Carmel Mòdol i Bresolí

Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Amunt