Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 23/08/2018

  • Número de control 18235011

  • Organisme emissor Institut d'Assistència Sanitària

    CVE CVE-DOGC-A-18235011-2018

Dades del DOGC
  • Número 7696

  • Data 30/08/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre l'oferta pública d’ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura.


 

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

 

Convocatòria Oberta de l'Oferta Pública d'Ocupació.

Es dona publicitat a la convocatòria per a la cobertura definitiva de les places de Personal Assistencial de Grau Mig de les disciplines que es detallen a continuació.

La resolució de la convocatòria d'aquesta Oferta Pública d'Ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria són públiques i es troben al web de l'IAS (www.ias.cat). Les persones interessades en ser candidates presentaran tota la documentació requerida, en format PDF, a convocatoriesrrhh@ias.cat dins del termini d'un mes (en els termes de l'article 30.4 de la Llei 39/2015 del PACAP), a comptar a partir del 24 de setembre de 2018.

a) Tipus de convocatòria: concurs de mèrits i superació de proves competencials per a la cobertura de 95 llocs de treball de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes) amb contracte laboral fix i a jornada parcial o completa.

 

Relació de places convocades:

 

Atenció Especialitzada (Hospital Santa Caterina)

Places

Categoria Professional

Professional contractat per vacant

18

Diplomats/des o Grau en Infermeria

3167, 2381, 2804, 4343, 3977, 3992, 3814, 4086, 2611, 3408, 2957, 4172, 2610, 3817, 3400, 4365, 3453, 3482

3

Diplomats/des o Grau en Infermeria amb l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia

3711, 4238, 2358

1

Diplomats/des o Grau en Infermeria amb l’especialitat d’Infermeria del Treball

3859

6

Diplomats/des o Grau en Fisioteràpia

4385, 3319, 3606, 4331, 4426, 4310

 

 

Atenció Primària

Places

Categoria Professional

Professional contractat per vacant

13

Diplomats/des o Grau en Infermeria

3383, 2581, 3698, 2295, 3675, 3968, 2999, 2376, 1917, 3787, 3355, 2229, 3686

Atenció a la Salut Mental i les Addiccions

Places

Categoria Professional

Professional contractat per vacant

27

Diplomats/des o Grau en Infermeria

3562, 2094, 1615, 1938, 3094, 3038, 3820, 3620, 2971, 1592, 3211, 3028, 2580, 3238, 3466, 2371, 3027, 2903, 3840, 4859, 3742, 2768, 3751, 2950, 982, 3929, 3222

1

Diplomats/des o Grau en Educació social

3112

3

Diplomats/des o Grau en Teràpia Ocupacional

2596, 2882, 2869

7

Diplomats/des  o Grau en Treball Social

1976, 3807, 2483, 3457, 2951, 4455, 3589

Atenció Sociosanitària

Places

Categoria Professional

Professional contractat per vacant

14

Diplomats/des o Grau en Infermeria

2621, 4572, 2888, 2774, 1770, 2495, 4517, 4571, 2812, 2524, 2808, 2636, 2795, 4743

1

Diplomats/des o Grau en Teràpia Ocupacional

3313

1

Diplomats/des o Grau en Fisioteràpia

3275

 

 

b) Condicions de contractació: Les generals establertes en el I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

Salt, 23 d'agost de 2018

 

Joaquim Casanovas Lax

Gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària

Amunt