Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 09/08/2018

  • Número de control 18221007

  • Organisme emissor Ajuntament de La Canonja

    CVE CVE-DOGC-A-18221007-2018

Dades del DOGC
  • Número 7687

  • Data 17/08/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI relatiu a la publicació de la convocatòria per a la creació de dues borses de treball de la brigada municipal.


El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 155, de data 9 d'agost de 2018, publica:

- Les Bases de la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de la brigada municipal, categoria peó.

- Les Bases de la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de la brigada municipal, categoria oficial de primera.

 

El termini per presentar sol·licituds per ambdues convocatòries, finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els anuncis successius que es derivin de la present convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de la corporació.

 

La Canonja, 9 d'agost de 2018

 

P. d. s

Daniel Sánchez Miguel

Secretari

Amunt