Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 26/06/2018

  • Número del document 128/2018

  • Número de control 18177106

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18177106-2018

Dades del DOGC
  • Número 7652

  • Data 28/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 128/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena el senyor Fabian Mohedano i Morales president del Consell Català de Formació Professional.


D'acord amb l'article 2 del Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del Consell Català de Formació Professional, el conseller d'Ensenyament i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, han proposat delegar la presidència del Consell;

De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i a proposta del conseller d'Ensenyament i del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Es nomena el senyor Fabian Mohedano i Morales president de Consell Català de Formació Professional, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

 

Barcelona, 26 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt