Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document GOV/0014/2018

  • Número de control 18170151

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18170151-2018

Dades del DOGC
  • Número 7647

  • Data 21/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/14/2018, de 19 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.


D'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en relació amb la disposició transitòria primera de la mateixa norma, correspon al Govern el nomenament dels membres del Consell Escolar de Catalunya, a proposta de la Conselleria d'Ensenyament i amb la sol·licitud prèvia dels sectors representats.

Per tant, a sol·licitud de la Comissió Executiva de Comissió Obrera Nacional de Catalunya, del Secretariat Nacional d'USTEC-STES (IAC), de la gerència del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i de la presidència de la Federació d'entitats de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya (Dincat);

A proposta del conseller d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

-1 La senyora Dolors Vique Ginés cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de centrals i organitzacions sindicals i se li agraeixen els serveis prestats.

 

-2 Es nomena la senyora Carme Martínez Ruzafa membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de centrals i organitzacions sindicals, amb efectes fins al 30 d'abril de 2021.

 

-3 El senyor Francesc Saló i Navarra cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de professorat de nivells educatius no universitaris i se li agraeixen els serveis prestats.

 

-4 Es nomena el senyor Xavier Díez Rodríguez membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de professorat de nivells educatius no universitaris, amb efectes fins a l'1 de maig de 2021.

 

-5 El senyor Magí Senserrich i Guitart cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i se li agraeixen els serveis prestats.

 

-6 Es nomena el senyor Guillem Dorca Tomàs membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb efectes fins al 10 d'agost de 2021.

 

-7 Es ratifica el nomenament de la senyora Rosa Cadenas Prados com a membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector de pares i mares d'alumnes, amb efectes fins al 3 d'abril de 2022.

 

-8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt