Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 12/06/2018

  • Número del document 103/2018

  • Número de control 18163120

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-18163120-2018

Dades del DOGC
  • Número 7642

  • Data 14/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 103/2018, de 12 de juny, de nomenament del senyor Joan Elies Adell Pitarch com a director de la Institució de les Lletres Catalanes.


Vist l'article 11 de la Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, i l'article 13 del Decret 117/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes;

Vist el que disposen els articles 16.d) i 26.h) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, escoltat el Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, a proposta de la consellera de Cultura, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar el senyor Joan Elies Adell Pitarch director de la Institució de les Lletres Catalanes, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

 

Barcelona, 12 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Laura Borràs i Castanyer

Consellera de Cultura

Amunt