Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/04/2018

  • Número de control 18127121

  • Organisme emissor Universitat de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18127121-2018

Dades del DOGC
  • Número 7619

  • Data 15/05/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la citació a termini als possibles interessats en relació amb el recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la Universitat de Barcelona de 21 de desembre de 2017, publicada al DOGC núm. 7524, de 28.12.2017, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió de 30 places de personal funcionari de l’escala d’auxiliars administratius (subgrup C2), en torn lliure i pel sistema de concurs oposició.


La “Dirección General del Personal y Pensiones Públicas de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio”, ha interposat un recurs contenciós-administratiu contra la resolució de la Universitat de Barcelona de data 21 de desembre de 2017 (DOGC de 28 de desembre de 2017), per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió de 30 places de personal funcionari de l'escala d'auxiliars administratius (subgrup C2), en torn lliure i pel sistema de concurs oposició.

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona, davant el qual es tramita el corresponent procediment ordinari (125/2018-D), ha ordenat a aquesta universitat l'emplaçament als possibles interessats, per tal que, de considerar-ho oportú, puguin comparèixer a l'esmentat recurs.

 

Barcelona, 19 d'abril de 2018

 

Joan Elias

Rector

Amunt