Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/04/2018

  • Número del document 9/XII

  • Número de control 18117058

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18117058-2018

Dades del DOGC
  • Número 7610

  • Data 02/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ 9/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00001/12).


Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d'abril de 2018, ha debatut el Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00001/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d'acord amb el que estableix l'article 158.6 del Reglament, ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Resolució

El Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia i l'article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

Palau del Parlament, 25 d'abril de 2018

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Secretari primer

 

Roger Torrent i Ramió

President

Amunt