Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 10/04/2018

  • Número de control 18101053

  • Organisme emissor Agència Catalana de Notícies

    CVE CVE-DOGC-A-18101053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7600

  • Data 17/04/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de creació d'una borsa de treball per cobrir places en règim de substitució temporal (ACNBT04-18).


L'Agència Catalana de Notícies té la necessitat de crear una borsa de candidats a llocs de treball que quedin temporalment vacants per baixes de treballadors amb dret de retorn que es produeixin entre el 20 d'abril de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Els concurrents a aquesta borsa podran ser convocats per cobrir una baixa temporal de, com a mínim dos mesos, a la localitat del territori català on es produeixi.

 

Lloc de treball: redactor/a Multimèdia

Categoria professional: grup I, conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos.

Horari: matí i tarda (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos)

Jornada: 40 hores/setmana, de dilluns a diumenge (en funció de la setmana laboral de la plaça que calgui cobrir)

Unitat: Agència Catalana de Notícies

Retribució anual: 26.242,22 € (bruts anuals) o part proporcional si la plaça a cobrir és per menys de 40 hores.

Contracte laboral: Interí, de substitució per baixa o vacant temporal.

Localitat: La que determini cada lloc on es procedeixi a fer la substitució.

 

Requisits

- Titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual.

- Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1).

- Experiència professional en mitjans de comunicació.

 

Funcions

- Realitzar la producció i edició de continguts informatius en formats vídeo, àudio, fotografia i text.

- Treballar coordinat amb altres redactors i sota la direcció del Cap de Secció o Delegat de Territori.

- Formar part d'equips de treball de l'ACN.

 

Aspectes a valorar

- Els especificats als requisits

- Serveis prestats com a redactor/editor Multimèdia, capacitat d'edició de continguts en format àudio, fotografia i vídeo.

- Capacitat de redacció de textos amb alt nivell d'exigència.

- Disponibilitat d'incorporació immediata.

- Carnet de conduir.

- Vehicle propi o disposició de vehicle.

- Experiència en us de programes d'edició de vídeo.

- Coneixement periodístic de l'entorn on es convoqui cada plaça.

- Capacitat de gestió a Xarxes Socials.

- Coneixement de llengua anglesa i/o altres llengües estrangeres a nivell professional.

 

Forma d'ocupació

Contracte de treball laboral d'Interinitat (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos).

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden donar d'alta el seu currículum vitae en l'enllaç següent: http://www.acn.cat/index.php/contactar. Un cop hi hagueu accedit cal que seleccioneu el Departament Recursos Humans al camp Departament i indiqueu al camp Assumpte la referència ACNBT04-18 nom i cognoms, al camp Missatge el text que lliurement es vulgui incloure, i adjunteu el currículum vitae amb l'opció Tria un Fitxer. Per completar aquesta incorporació és obligatori acceptar les condicions de privacitat, clicant sobre la casella habilitada a l'efecte. El fitxer a adjuntar no pot tenir un volum d'informació superior als 2 Mb.

 

Selecció

1) Inclusió a la Borsa de Treball:

Estudi del currículum vitae rebut per la via d'aplicació indicada i dins el termini especificat.

2) Assignació d'una plaça de treball en règim de substitució:

Quan hi hagi una substitució a realitzar, el gestor de la borsa de treball triarà les candidatures que millor s'adaptin al lloc per experiència funcional (i addicionalment, per ubicació geogràfica).

A les candidatures escollides, se les convocarà a una sessió d'avaluació consistent en entrevista i prova pràctica.

Potestativament, es pot demanar als candidats finalistes documentació addicional acreditativa de la seva experiència professional.

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pugueu facilitar per aquest mitjà seran incorporades a un fitxer titularitat d'INTRACATALONIA, S.A. amb la finalitat de donar curs a la vostra sol·licitud. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-vos per escrit a INTRACATALONIA, S.A., domiciliada a Josep Tarradellas, 20, 2a planta, 08029 de Barcelona.

 

Barcelona, 10 d'abril de 2018

 

Jordi Vilajoana i Rovira

President d'Intracatalònia, SA

Amunt