Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/03/2018

  • Número del document ARP/0533/2018

  • Número de control 18080065

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18080065-2018

Dades del DOGC
  • Número 7585

  • Data 23/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/533/2018, d'1 de març, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2017 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 72, de 23 de març).


Mitjançant l'Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una novetat tecnològica per a l'empresa, i que representin un nou producte o procés independentment de la seva existència en el mercat.

Mitjançant l'Ordre AAM/84/2012, de 4 d'abril de 2012 (DOGC núm. 6108, de 16.04.2012), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear una tercera nova modalitat del premi orientada a reconèixer les persones joves innovadores i emprenedores.

Mitjançant l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig de 2017 (DOGC núm. 7375 de 23.05.2017), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va aprovar en el seu Annex 1 les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

Mitjançant la Resolució ARP/1426/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7396 de 22.06.2017), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va convocar la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (Ref. BDNS 351740).

A l'esmentada convocatòria 2017 s'han valorat un total de 23 candidatures.

D'acord amb la proposta presentada pel Jurat, un cop examinades les diferents candidatures i en compliment del que estableix la base reguladora 10.1 publicada en l'Annex 1 de l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig.

 

Resolc:

 

1. Concedir el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2017:

a) En la modalitat a l'agroindústria, per la implantació d'innovacions en els processos de primera transformació i/o conservació de productes d'origen agrari, dotat amb la quantitat de 6.000 €, a Quiònia Pujol Sabaté - Almacelles (Segrià), per la creació d'una indústria agroalimentària cervesera, des de la producció i recol·lecció de matèries primeres com són l'ordi, blat o llúpol de diferents varietats, en producció ecològica, i llevat, passant pels processos de malteria i pel·letització del llúpol, fins a l'elaboració de diverses varietats de cervesa artesana de qualitat i una d'elles sense gluten.

b) En la modalitat a l'empresa agrària, per la implantació d'innovacions dins del procés productiu, dotat amb la quantitat de 6.000 €, a Pau Frigola Coll d'Agroalimentària Mas Saulot, SL (MOOMA) - Gualta (Baix Empordà), per la implantació, en una explotació agrària d'un nou model de negoci basat en donar un valor afegit a les pomes de segones categories mitjançant la transformació a productes elaborats de poma innovadors en concepte, forma i qualitat, implantant un model integrador a la zona rural fomentant l'economia local, col.laborativa, circular i sostenible.

c) En la modalitat al/ a la jove/a emprenedor/a innovador/a, per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un/a emprenedor/a innovador/a dotat amb la quantitat de 6.000 €, a Albert Sala Martínez de Sala Graupera i Fills - Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), per la creació d'un jardí de demostració en el propi viver on els professionals del paisatge poden veure les diferents especies botàniques, colors i formes a utilitzar en el marc d'una jardineria sostenible.

 

2. Nominar finalistes les candidatures següents:

a) En la modalitat a l'agroindústria, per la implantació d'innovacions en els processos de primera transformació i/o conservació de productes d'origen agrari, dotat amb la quantitat de 2.000 €, a BOADAS 1880 SA - Girona (Gironès), per la implementació, en una empresa de xarcuteria amb 137 anys d'història, d'innovacions en els diferents processos d'elaboració (instal·lacions, maquinària, controls o vida útil) per tal d'obtenir, amb noves formulacions i mantenint la seguretat alimentaria, uns productes saludables amb característiques sensorials com els convencionals.

b) En la modalitat a l'empresa agrària, per la implantació d'innovacions dins del procés productiu, dotat amb la quantitat de 2.000 €, a Mas la Coromina 2010 SL - La Vall d'en Bas (Garrotxa), per la implementació en l'explotació lletera d'un projecte de diversificació que permet visitar la granja, convertida en un espai pedagògic orientat a col·legis i famílies i on es divulguen i mostren les bones pràctiques ramaderes i es posa en valor el producte i la feina a pagès.

c) En la modalitat al/a la jove/a emprenedor/a innovador/a, per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un/a emprenedor/a innovador/a, dotat amb la quantitat de 2.000 €, a Albert Vilardell Bartino - Girona (Gironès), per la introducció del cultiu i producció de flor de llúpol, amb una gestió acurada i respectuosa amb el patrimoni natural, propagant i seleccionant noves varietats.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Madrid, 1 de març de 2018

 

(De conformitat amb el Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt