Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/03/2018

  • Número del document ENS/0449/2018

  • Número de control 18073024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18073024-2018

Dades del DOGC
  • Número 7580

  • Data 16/03/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/449/2018, de 12 de març, de nomenament de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.


D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, i adquisició de noves especialitats.

 

Resolc:

 

—1 Nomenar les comissions de selecció de les especialitats en què s'ha nomenat més d'un tribunal, amb la composició que es detalla, per cossos i especialitats, a l'annex.

 

—2 Els membres de les comissions de selecció tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

—3 Els membres de les comissions de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

—4 Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de març de 2018

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Comissions de selecció

 

Cos: Mestres

 

Especialitat: Audició i llenguatge

 

Presidenta

Maria Mercè Montane Giralt

Vocal 1

Lourdes Pons Jacas

Vocal 2

M.Elena Ardanuy Peris

Vocal 3

Patricia Terradellas Mare

Vocal 4

Sonia Fernandez Cuenca

Vocal 5

Jordi Gonzalez Ramirez

Vocal 6

Jordi Sabate Peiro

 

 

Especialitat: Llengua estrangera anglès

 

Presidenta

Maria Lourdes Sotelo Álvarez

Vocal 1

Pilar Olivares Aguilar

Vocal 2

Pilar Capella Miranda

Vocal 3

Emma Terradellas Rodríguez

Vocal 4

Alicia Aguilar Sanz

Vocal 5

Maria Rosario De Antonio García

Vocal 6

Marta Ponti Alemany

Vocal 7

Maria Isabel Graells Alemany

Vocal 8

M. Inés Rosado Valdivia

 

 

Especialitat: Música

 

Presidenta

Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1

Jose Maria García Balda

Vocal 2

Elena Relancio Ballester

Vocal 3

Josefina Haro Gall

Vocal 4

Joan Bartra Pastor

Vocal 5

Núria Viñals Artigas

Vocal 6

Carles Catalan Serrano

 

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Anglès

 

President

Jordi Serarols Boada

Vocal 1

Francesca Burriel Manzanares

Vocal 2

Jose Luis Regojo Borras

Vocal 3

Salvador Perez Tarrago

Vocal 4

Josep M. Planas Muela

Vocal 5

Josep Lluís Navarro Garcia

Vocal 6

Eduard Castaño Montserrat

 

 

Especialitat: Biologia i geologia

 

Presidenta

Eulàlia Casanovas Poch

Vocal 1

M. Alba Castellà Anglarill

Vocal 2

Olga Fernández López

Vocal 3

Joan Queldra Moran

Vocal 4

Ramon Solà Ferrer

Vocal 5

Lourdes Garcia Ribas

Vocal 6

Jordi Joan Cervera Garcia

 

 

Especialitat: Dibuix

 

President

Marius Domingo Urbaneja

Vocal 1

Estefania Figueras Cubells

Vocal 2

Maria Teresa Villanueva Iglesias

Vocal 3

J. Alberto del Cerro Camara

Vocal 4

Alexandre Salleras Quintana

 

 

Especialitat: Economia

 

President

Josep Lluis Torres Messeguer

Vocal 1

Berta Borràs Riba

Vocal 2

Manuel Blesa Izquierdo

Vocal 3

Jean Marc Serrano Marti

Vocal 4

Elena Maria Laudo García

 

 

Especialitat: Educació física

 

President

Gemma Arrufat Vilaginés

Vocal 1

Jordi Albet Fernández

Vocal 2

Mireia Martínez Tomé

Vocal 3

Jordi Batlle Rigau

Vocal 4

Josep M. Quero Batalla

Vocal 5

José Antonio Liarte Pareja

Vocal 6

Iolanda Sánchez Navarro

 

 

Especialitat: Filosofia

 

President

Eduard Casserras Gasol

Vocal 1

Xavier Serra Besalú

Vocal 2

Ignacio Garcia De La Barrera

Vocal 3

Joan Cortada Hortalà

Vocal 4

Enrique Gómez León

 

 

Especialitat: Física i química

 

Presidenta

Gloria Sais Gruart

Vocal 1

Jordi Fortuny Guinart

Vocal 2

Maria Tomas Itchart

Vocal 3

Montserrat Tortosa Moreno

Vocal 4

Marta Simon Esteve

 

 

Especialitat: Francès

 

Presidenta

Angels Rodriguez Gutierrez

Vocal 1

Encarnacion Sanchez Gonzalez

Vocal 2

Maria José Cervera Coquard

Vocal 3

M. del Carmen Alonso Velázquez

Vocal 4

Jaume Fernandez Garcia

 

 

Especialitat: Geografia i història

 

President

Lluís Monjas Manso

Vocal 1

Josep Serentill Rubio

Vocal 2

Antoni Domènech Bonet

Vocal 3

Magdalena Pala Margenat

Vocal 4

Pere Salvador Vila

Vocal 5

Àngel Solans Benavent

Vocal 6

Antoni Meri Requena

Vocal 7

Josep Sauló Verges

Vocal 8

Jordi Vidal Marín

 

 

Especialitat: Llengua catalana i literatura

 

President

Antoni Jaume Farriols Salamero

Vocal 1

Ignasi Llompart Mas

Vocal 2

Montserrat Corrius Coll

Vocal 3

Adam Manye Sarda

Vocal 4

Jordi Dolç Cartanya

Vocal 5

Paulina Rubio Escuder

Vocal 6

Helena Gonzalez Sola

 

 

Especialitat: Llengua castellana i literatura

 

President

Delmiro Antas García

Vocal 1

Narcís almenazarcero

Vocal 2

Eva Maresma Chica

Vocal 3

Josep Anton Martínez Martínez

Vocal 4

Lourdes Montaner Costa

Vocal 5

Vicente Santolaria Arrontes

Vocal 6

Maite Serrano Toribio

 

 

Especialitat: Matemàtiques

 

President

J. Rafel Alsina Dalmau

Vocal 1

Ana Guirao Gil

Vocal 2

David Alonso Asensio

Vocal 3

Joaquim Costa Llobet

Vocal 4

Llorenç Roselló Saurí

Vocal 5

Amadeu Reverter Castellà

Vocal 6

Montserrat Siscart Alberich

 

 

Especialitat: Música

 

President

Manel Domingo i Valls

Vocal 1

Mercè Rigau Garcia-Gascó

Vocal 2

Maria Carme Domingo Belando

Vocal 3

Cristina Puig Castellano

Vocal 4

Joan Valero Molina

 

 

Especialitat: Orientació educativa

 

Presidenta

Gemma Garcia Calatayud

Vocal 1

Maria Mercè Berengueras Pont

Vocal 2

Josep Gifre Ribas

Vocal 3

Dolors Serra Rigau

Vocal 4

Joan Valldaura Pujol

Vocal 5

M. Cinta Moriones Pellisa

Vocal 6

Maria Lourdes Ambros Ortiz

Vocal 7

Jesus Viñas Cirera

Vocal 8

Joan Lluís Espinos Espinos

 

 

Especialitat: Tecnologia

 

Presidenta

Alba Oliveras Calveras

Vocal 1

M. José Fernandez Mostaza

Vocal 2

Neus Heras Navarro

Vocal 3

Enrique Ignacio Ara Laplana

Vocal 4

Joan Segovia Vazquez

Vocal 5

Roser Cussó Calabuig

Vocal 6

Fr. Javier Eroles Castro

 

 

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Especialitat: Francès EOI

 

President

Joan Solanich Pié

Vocal 1

Mercè Sans Mestre

Vocal 2

Eulàlia Noguera Consola

Vocal 3

Maria del Mar Simón Huerta

Vocal 4

M. del Carmen Martínez Torralba

Amunt