Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/02/2018

  • Número de control 18058087

  • Organisme emissor Ajuntament de Canovelles

    CVE CVE-DOGC-A-18058087-2018

Dades del DOGC
  • Número 7575

  • Data 09/03/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal d'un operari de manteniment.


L'Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs oposició, per a la contractació temporal d'un operari de manteniment, mitjançant un contracte de relleu a temps parcial per cobrir la jubilació parcial d'un operari de manteniment amb una reducció de jornada de 75%.

Les bases que regiran aquesta convocatòria s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de desembre de 2017, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Canovelles, al Portal de Transparència i a la web municipal www.canovelles.cat.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, i s'hauran de lliurar al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Canovelles (Plaça de l'Ajuntament núm. 1, de Canovelles).

 

Canovelles, 27 de febrer de 2018

 

Emiliano Cordero Soria

Alcalde

Amunt