Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/03/2018

  • Número del document ENS/0360/2018

  • Número de control 18064033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18064033-2018

Dades del DOGC
  • Número 7573

  • Data 07/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/360/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a la tercera relació de l'any 2016 i la primera de l'any 2017 dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que els convenis i els protocols s'han de publicar al DOGC i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

Vist el que disposa l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb els convenis subscrits.

En compliment d’aquests preceptes,

 

Resolc:

 

-1 Donar publicitat a la tercera relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l’any 2016, que consten a l'annex 1.

 

-2 Donar publicitat a la primera relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l’any 2017, que consten a l'annex 2.

 

-3 El text íntegre dels convenis que es detallen a l’annex 1 i 2 es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament.

 

Barcelona, 2 de març de 2018

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

 

 

Annex 1

Tercera relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l’any 2016

 

Codi Conveni

Objecte

Parts

Import

Data Signatura

2017/0001

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Giola).

Ajuntament de Llinars del Vallès

 

29/06/2016

2017/0002

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això sí).

Ajuntament de Garrigoles

 

29/08/2016

2017/0061

Obrir un procés de selecció de projectes en els quals els alumnes puguin presentar propostes segons les bases que es redactin i publiquin.

Ajuntament de Sant Joan Despí

 

19/09/2016

2017/0108

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula d’Empresa)

Ajuntament de Vilassar de Dalt

 

23/09/2016

2017/0054

Concretar els termes de la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors, els serveis educatius i les unitats dependents del Departament d'Ensenyament.

Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

 

11/10/2016

2017/0044

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tu hi ets!)

Ajuntament d'Esparreguera i Puig, SCCL

 

17/10/2016

2017/1542

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pont).

Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament del Papiol i Mare de Déu de Montserrat

 

17/10/2016

2017/0007

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Estada a l'empresa de l'AO).

Ajuntament de Miralcamp

 

26/10/2016

2017/0006

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Joves Emprenedors, Institut Salvador Espriu).

Ajuntament de Salt

 

03/11/2016

2017/0003

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Popet).

Ajuntament de Piera i Centre Apiària

 

08/11/2016

2017/0004

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Arrel).

Centre Sagrats Cors i Ajuntament de Centelles

 

08/11/2016

2017/0013

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Punt de partida).

Ajuntament de Vic i Fundació Privada Vedruna

 

08/11/2016

2017/0045

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Punt de partida).

Ajuntament de Vic i Fundació Dominiques Anunciata Pare Coll,

 

08/11/2016

2017/0046

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Punt de partida).

Ajuntament de Vic i Serventes del Sagrat cor de Jesús,

 

08/11/2016

2017/0047

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Punt de partida)

Ajuntament de Vic i Fundació Col·legi Sant Miquel dels Sants,

 

08/11/2016

2017/0048

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pont).

Ajuntament de Molins de Rei i El Papiol

 

08/11/2016

2017/0110

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aprenents).

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i San Francisco de Sales

 

21/11/2016

2017/0111

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aprenents).

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Fundació Privada Iris

 

21/11/2016

2017/0010

Concretar els termes de la col·laboració per l'organització del Certamen de Lectura en Veu Alta.

Fundació Enciclopèdia Catalana

 

25/11/2016

2017/0029

Integració sociolaboral d'una persona amb síndrome de Down en centres de treball propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques "Astrid 21"

2960,64 EUR

16/12/2016

 

 

Annex 2

Primera relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d’Ensenyament l’any 2017

 

Codi Conveni

Objecte

Parts

Import

Data Signatura

2017/0024

Concretar els termes de la col·laboració en matèria de serveis educatius, durant l'any 2017.

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell

11800 EUR

02/01/2017

2017/0106

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius ubicats a Sant Celoni durant l'any 2017.

Ajuntament de Sant Celoni

6000 EUR

02/01/2017

2017/0232

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Baix Llobregat I durant l'any 2017.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

15400 EUR

02/01/2017

2017/0349

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament del Camp d'Aprenentatge del Bages durant l'any 2017.

Ajuntament de Manresa

26520 EUR

02/01/2017

2017/0482

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius d'Osona durant l'any 2017.

Ajuntament de Vic

17800 EUR

02/01/2017

2017/0962

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius de l'Alt Penedès durant l'any 2017.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

12120 EUR

02/01/2017

2017/0005

Cooperar en el desenvolupament del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional en el territori de Lleida per impulsar la creació d'una xarxa de centres públics que imparteixin Batxillerat Internacional amb la finalitat de promoure l'excel·lència educativa de l'alumnat.

La Caixa

 

03/01/2017

2017/1528

Concretar els termes de la col·laboració amb diverses administracions locals (si escau) i diverses entitats empresarials per a la participació d'aquestes entitats en la realització de determinades activitats formatives incloses al currículum dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) de Sant Celoni.

BON PREU, S.A.U.

 

09/01/2017

2017/0016

L'Escola d'Educació Especial Els Àngels de Palamós escolaritza alumnat de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. Aquests municipis contribuiran a les despeses de manteniment del centre.

Ajuntament de Pals

 

10/01/2017

2017/0017

L'Escola d'Educació Especial Els Àngels de Palamós escolaritza alumnat de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. Aquests municipis contribuiran a les despeses de manteniment del centre.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

 

10/01/2017

2017/0019

L'Escola d'Educació Especial Els Àngels de Palamós escolaritza alumnat de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. Aquests municipis contribuiran a les despeses de manteniment del centre.

Ajuntament de Palamós

 

10/01/2017

2017/0112

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove avança).

Ajuntament de Gavà i Angustias Rafael e Hijo, SL

 

10/01/2017

2017/0113

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove avança).

Ajuntament de Gavà i Germanes de la Sagrada Família de Belley

 

10/01/2017

2017/0114

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove avança).

Ajuntament de Gavà i Colegio Sagrado Corazón de Jesús SL

 

10/01/2017

2017/0115

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove avança).

Ajuntament de Gavà i Congregació Agustines Missioneres

 

10/01/2017

2017/0009

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Cànoves i Samalús

 

12/01/2017

2017/0035

L'objecte d'aquest acord és la promoció i la continuïtat de l'especialitat de vitivinicultura que s'imparteix a l’Institut Priorat, de Falset, durant l'any 2017, així com el foment dels estudis, investigacions i experimentacions dels processos, tècniques materials i d'altres aspectes relatius a la producció vitivinícola.

Institut Català de la Vinya i el Vi - INCAVI

29000 EUR

12/01/2017

2017/0011

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

 

18/01/2017

2017/0270

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Teu).

Ajuntament d'Olesa de Montserrat i Daina Isard SCCL

 

18/01/2017

2017/0020

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari

Residència Maranatha

 

19/01/2017

2017/0031

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Maçanet de la Selva

3400 EUR

19/01/2017

2017/0122

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Lleida

28000 EUR

23/01/2017

2017/0269

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Teu).

Ajuntament d'Olesa de Montserrat i Fundació Escolàpies

 

23/01/2017

2017/0271

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Teu).

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

23/01/2017

2017/0272

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Teu).

Ajuntament d'Olesa de Montserrat i Jordi Povill Ubach

 

23/01/2017

2017/0012

Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Departament d'Ensenyament, mitjançant l'Institut Obert de Catalunya, per facilitar els estudis de graduat en ESO als joves participants en el Programa "Joves per a l'ocupació", d'acord amb l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, DOGC 6680 del 6/8/14. (convocatòries 2014 i 2015).

Servei d'Ocupació de Catalunya

 

24/01/2017

2017/0014

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pont: currículum obert).

Ajuntament de Tona i Fundació Privada Paula Delpuig

 

26/01/2017

2017/0018

L'Escola d'Educació Especial Els Àngels de Palamós escolaritza alumnat de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. Aquests municipis contribuiran a les despeses de manteniment del centre.

Ajuntament de Begur

 

30/01/2017

2017/0036

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Baix Empordà durant l'any 2017.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

5100 EUR

30/01/2017

2017/0109

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Clau).

Ajuntament de Sant Joan de les Fonts

 

30/01/2017

2017/0021

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari

Consorci Sanitari de Terrassa

 

01/02/2017

2017/0118

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fractal).

Ajuntament de Vidreres

 

01/02/2017

2017/0157

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riu).

Ajuntament de Tordera i Brianxa SCCL

 

01/02/2017

2017/0158

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riu).

Ajuntament de Tordera i Vedruna-Girona

 

01/02/2017

2017/0022

Dur a terme una convocatòria d'acreditació de competències professionals

Associació d'Abastaments d'Aigua

 

02/02/2017

2017/0123

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

3400 EUR

02/02/2017

2017/0025

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fabricants Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya

 

03/02/2017

2017/0026

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

JIMPA 1971,SL

 

03/02/2017

2017/0027

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

SOLTEKA NEW SL

 

03/02/2017

2017/0028

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

TEYME TECNOLOGIA AGRÍCOLA SL

 

03/02/2017

2017/0049

Col·laboració en el procés de gestió de les beques i ajuts a l'estudi del curs 2016 2017, en els termes establerts en el present conveni.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

65.000.000 EUR

03/02/2017

2017/0033

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Castelldans

 

10/02/2017

2017/0038

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a la Fundació Vallparadís, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació Vallparadís FPC

 

13/02/2017

2017/0039

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa Taller Ribacar,SL, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Tallers Ribacar,SL

 

13/02/2017

2017/0050

Establir els termes de la col·laboració en relació amb el documental "Gabor”

Albert Solé Bruset

 

13/02/2017

2017/0041

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Tornabous

 

14/02/2017

2017/0042

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Verdú

 

14/02/2017

2017/0043

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de l'Albí

 

14/02/2017

2017/0066

Creació llar d'infants de titularitat municipal.

Ajuntament de Barcelona

 

16/02/2017

2017/0051

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Puiggròs

 

20/02/2017

2017/0052

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Sant Ramon

 

20/02/2017

2017/0053

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Ribera d'Ondara

 

20/02/2017

2017/0055

Col·laborar en l'àmbit educatiu, amb la finalitat de treballar conjuntament per donar una bona formació a l'alumnat del municipi.

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

 

20/02/2017

2017/0067

Establir els termes de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i Telefònica de España, SAU per promoure i impulsar la formació professional inicial i la qualificació professional del personal treballador, en el sector de la telefonia.

Telefónica de España, SAU

 

20/02/2017

2017/0107

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament del Camp d'Aprenentatge de l'Alt Berguedà durant l'any 2017.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

2200 EUR

21/02/2017

2017/0116

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove avança).

Ajuntament de Gavà

 

22/02/2017

2017/0117

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (afegir centre Inst Maria Rúbies al projecte TIL).

Ajuntament de Lleida

 

22/02/2017

2017/0373

Concretar els termes de col·laboració entre amb diverses entitats empresarials per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Lloret de Mar.

Parsley Island Plus, S.L.

6130 EUR

22/02/2017

2017/0478

Concretar els termes de col·laboració amb diverses entitats empresarials per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Lloret de Mar.

Gasol Centre 50, S.L.

6130 EUR

22/02/2017

2017/0353

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Blanes

8400 EUR

23/02/2017

2017/0227

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari

ASHES (Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social)

 

24/02/2017

2017/0330

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari

Ajuntament de Cunit

 

24/02/2017

2017/1506

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO al PTT d'Arenys de Mar

Ajuntament d'Arenys de Mar

 

24/02/2017

2017/0657

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singular (Anem per feina).

Patronat de Martorell i Fundació la Mercè

 

27/02/2017

2017/0121

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa Manufacturas Wrakynson,SL, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Manufacturas Wrakynson, SL

 

28/02/2017

2017/0331

Establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l'execució de la segona fase de l'ampliació per completar els espais d'un institut 2/0 sense gimnàs de l'Institut de Tordera, mitjançant una edificació industrialitzada modular recuperable, que s'instrumentalitzarà com arrendament amb opció de compra.

Ajuntament de Tordera

1657799,36 EUR

01/03/2017

2017/0124

Establir els termes del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Alianza para la FP dual, APD, Club de la Excelencia en Sostenibilidad y Centro de Estudios Sagardoy, per a la promoció de la formació professional dual

Asociación Club de Excelencia en Sostenibilidad, Sagardoy Abogados S.L.P. (Centro Estudios Sagardoy), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

 

02/03/2017

2017/0126

Establir els mecanismes pels quals es regirà l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Ensenyament i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya.

 

03/03/2017

2017/0354

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Montornès del Vallès

3400 EUR

03/03/2017

2017/0218

Correcció d'errades al text de l'addenda al conveni de llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Sils

 

10/03/2017

2017/0656

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Activa´t).

Ajuntament de Vallirana

 

13/03/2017

2017/0313

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Residència El Manantial

 

14/03/2017

2017/0317

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Pro Avis

 

14/03/2017

2017/0322

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Paranoia Studi

 

14/03/2017

2017/0323

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Càritas Parroquial Castelldefels

 

14/03/2017

2017/0328

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Residència Júlia (Cooperativa Balmes SCCL)

 

14/03/2017

2017/0282

Establir un marc de col·laboració general per dur a terme, sota la denominació d'Aliança STEM, programes concrets adreçats a estudiants i professorat de centres d'ensenyament primari i secundari, i en els quals es fomenti la participació d'investigadors, tècnics i estudiants d'universitats, de centres de recerca i d'empreses i experts en educació científica.

Universitat Rovira i Virgili

 

15/03/2017

2017/0557

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Gavà

6400 EUR

21/03/2017

2017/0953

Definir la col·laboració en el "Saló de l'Ensenyament"

Fira de Barcelona

55902,55 EUR

21/03/2017

2017/0405

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Residència El Recer

 

22/03/2017

2017/0429

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Catalana de l'Esplai

 

22/03/2017

2017/0431

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Els Xiruques del Roc de la Mel

 

22/03/2017

2017/0432

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació d’Excursionistes de Cornudella de Montsant

 

22/03/2017

2017/0434

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Residència Lourdes

 

22/03/2017

2017/0435

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Cadakes Siglo XXI, S.L.U.

 

22/03/2017

2017/0440

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació Familiars d’Alzheimer

 

22/03/2017

2017/0446

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Agrupació Escolta Grimpamons

 

22/03/2017

2017/0381

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Preixana

 

23/03/2017

2017/0426

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Club Esportiu Kick Boxing Pugnator Castellet

 

27/03/2017

2017/0427

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

 

27/03/2017

2017/0439

Establir el marc regulador dels convenis de col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels ensenyaments secundaris postobligatoris o programes formatius organitzats pel Departament d'Ensenyament, la qual es podrà dur a terme als centres de treball de les empreses associades o dependències de l'entitat, que tindran, a tots els efectes, la consideració d'entitats col·laboradores.

Associació Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats APINAS

 

27/03/2017

2017/0505

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Club Excursionista Anoia

 

27/03/2017

2017/0795

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (K Sí K Puk).

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

27/03/2017

2017/0463

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació Aspamis

 

28/03/2017

2017/1031

Concretar els termes de la col·laboració per a l'organització de la 'Fira de la ciència entre tots', activitat dirigida als alumnes dels centres de secundària, que es realitzarà l'any 2017 a Girona.

Universitat de Girona

 

29/03/2017

2017/0555

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

 

31/03/2017

2017/0565

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Càritas Diocesana de Girona

 

31/03/2017

2017/0571

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 

31/03/2017

2017/0573

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Ripoll

 

31/03/2017

2017/0579

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Emma

 

31/03/2017

2017/0615

Supressió llars infants de titularitat municipal.

Ajuntament de Vilassar de Mar

 

31/03/2017

2017/0617

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Girona

 

31/03/2017

2017/0618

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Girona

 

31/03/2017

2017/0584

Establir els termes de la col·laboració per desenvolupar un projecte d'aprenentatge i servei a la comunitat.

The American School of Barcelona, Fundación privada

 

03/04/2017

2017/1521

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de Lloret de Mar.

Ajuntament de Lloret de Mar

 

03/04/2017

2017/1485

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de Veïns Carretera de Santpedor

 

04/04/2017

2017/0640

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Tasamoh

 

06/04/2017

2017/0641

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Club Infantil i Juvenil Sant Feliu – Sant Ildefons

 

06/04/2017

2017/0645

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

AFANOC Lleida

 

06/04/2017

2017/0649

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell

 

06/04/2017

2017/0784

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Roquetes

 

06/04/2017

2017/0660

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

ERCROS,SA

 

10/04/2017

2017/1513

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO del PTT dels Ajuntaments de l'Anoia Sud

Ajuntaments de l'Anoia Sud

 

11/04/2017

2017/0761

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Sanaüja

 

21/04/2017

2017/0991

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Roses

6400 EUR

27/04/2017

2017/1563

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de Cardedeu

Ajuntament de Cardedeu

 

27/04/2017

2017/0796

Cooperar en el desenvolupament del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional en el territori de Lleida per impulsar la creació d'una xarxa de centres públics que imparteixin Batxillerat Internacional amb la finalitat de promoure l'excel·lència educativa de l'alumnat.

Cambra de Comerç de Lleida

 

28/04/2017

2017/1486

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Protectora d’Animals de Manresa-Aixopluc Associació

 

02/05/2017

2017/1487

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Glolvi, S.L.

 

02/05/2017

2017/1488

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Teacords

 

02/05/2017

2017/1489

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Moto Club Abadesses

 

02/05/2017

2017/1490

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Centre Excursionista Molins de Rei

 

02/05/2017

2017/1636

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Centre Mediambiental l'Arrel

 

02/05/2017

2017/0856

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per tal de dur a terme la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, estudi topogràfic, geotècnic i projecte d'activitats per a la llicència ambiental de les obres de nova construcció d'un Institut 2/0 sense gimnàs, atès que els alumnes utilitzaran el gimnàs de l'Escola El Parc i el pavelló municipal.

Ajuntament del Prat de Llobregat

 

05/05/2017

2017/1035

Establir la col·laboració per possibilitar la participació d'alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària en estades d'immersió en llengua anglesa, durant el període abril-novembre de 2017. Aquestes estades es desenvolupen en el marc de les accions per al desenvolupament del plurilingüisme de l'alumnat que impulsa el Departament d'Ensenyament.

Departament Ensenyament i Agència Catalana de la Joventut (ACJ)

959341 EUR

05/05/2017

2017/1637

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

05/05/2017

2017/0979

Concretar els termes de la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Vallès Oriental I, el CFA Vallès i l'EOI durant l'any 2017.

Ajuntament de Granollers

 

09/05/2017

2017/0899

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pont).

Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament del Papiol i Fills de la Sagrada Família,

 

15/05/2017

2017/0901

Establir un marc de col.laboració i coordinació entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament en l'àmbit dels centres educatius i institucions de la ciutat

Ajuntament de Barcelona

 

17/05/2017

2017/0945

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador

Consell Comarcal del Moianès

 

17/05/2017

2017/0974

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Jove aprenent).

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

 

17/05/2017

2017/1299

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Guardiola).

Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà

 

17/05/2017

2017/1056

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pedalant cap el futur).

Ajuntament de Ripoll

 

18/05/2017

2017/1091

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Turissa).

Ajuntament de Tossa de Mar

 

18/05/2017

2017/1053

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Vinyols i els Arcs

 

19/05/2017

2017/1553

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Degustació d'oficis).

Ajuntament de Salt

 

19/05/2017

2017/1526

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de Reus.

Ajuntament de Reus

 

22/05/2017

2017/1172

Establir canals de col·laboració per a la realització del projecte educatiu i artístic `Planters', així com col·laborar en la divulgació i aprofundiment en el coneixement i la pràctica de les arts com a recurs educatiu en centres educatius de les comarques de Girona.

ConArte Internacional, Bitó Produccions SL

 

26/05/2017

2017/1072

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

3000 EUR

29/05/2017

2017/1092

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Guilleries).

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

 

30/05/2017

2017/1186

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Nord).

Ajuntament de Castelló d'Empuries

 

01/06/2017

2017/1240

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Eslora).

Ajuntament de Castelldefels

 

02/06/2017

2017/1109

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pots).

Ajuntament de Cornellà de Terri

 

05/06/2017

2017/1051

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Polinyà

 

06/06/2017

2017/1248

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Mollet del Vallès

1500 EUR

06/06/2017

2017/1514

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de La Seu d'Urgell.

Ajuntament de la Seu d'Urgell

 

06/06/2017

2017/1638

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Progat Blanes

 

06/06/2017

2017/1640

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Palamós

 

06/06/2017

2017/1641

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Casa Pairal Fundació Privada

 

06/06/2017

2017/1238

Fer una convocatòria d'acreditació per a 93 persones

Servei d'Ocupació de Catalunya, Associació catalana de perruquers i esteticistes professionals

 

07/06/2017

2017/1250

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Lleida

13500 EUR

07/06/2017

2017/1025

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Ambulàncies MA, SL

 

08/06/2017

2017/1184

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (L'aprenent).

Ajuntament de Palafrugell i Arigem Payet Serra SL

 

08/06/2017

2017/1185

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (L'aprenent).

Ajuntament de Palafrugell i Bisbat de Girona

 

08/06/2017

2017/1249

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Mollerussa

1500 EUR

08/06/2017

2017/1090

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per tal de dur a terme l'execució de les obres de construcció d'un gimnàs sense vestidors a l'Escola Àngel Guimerà de Tàrrega.

Ajuntament de Tàrrega

108000 EUR

09/06/2017

2017/1241

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Vincles).

Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires

 

10/06/2017

2017/1048

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació CEO del  Maresme

 

12/06/2017

2017/1239

Donar compliment al previst en el conveni de 30.7.2015

Fundació Escola de Puntaires de Barcelona

2500 EUR

12/06/2017

2017/1300

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Forja´t).

Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà i Fundació Privada Cor de Maria de la Bisbal d'Empordà

 

12/06/2017

2017/1245

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Manlleu

3000 EUR

13/06/2017

2017/1244

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Constantí

3000 EUR

14/06/2017

2017/1247

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Palafrugell

4500 EUR

14/06/2017

2017/1297

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pots).

Ajuntament de Banyoles

 

14/06/2017

2017/1242

Encàrrec de gestió al CIRE per a la fabricació i subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

97042 EUR

15/06/2017

2017/1552

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (PS).

Ajuntament de Palamós

 

15/06/2017

2017/1531

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

4500 EUR

16/06/2017

2017/1557

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Òrbita).

Ajuntament de Viladecans i Teide SCCL

 

16/06/2017

2017/1065

Facilitar que un nombre d'alumnes determinats que cursen el cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica en l’Institut Esteve Terrades i Illa, obtenir la titulació de formació professional alemanya de "mechatroniker" i ampliar la vigència del conveni

Siemens,SA

 

19/06/2017

2017/1066

Promoure i impulsar el programa de Formació i Inserció, d'Auxiliar de Vivers i Jardineria

Ajuntament de Banyoles

 

19/06/2017

2017/1235

Establir els termes generals de la col·laboració per dur a terme conjuntament actuacions en matèria d'educació relacionades amb el foment de la pau i els drets humans, i la recuperació de la memòria democràtica, així com que estiguin associades a la commemoració de diversos dies internacionals establerts per l'ONU.

Departament d´Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Institut Català de les Empreses Culturals i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

19/06/2017

2017/1396

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Granollers

3000 EUR

19/06/2017

2017/1093

Cooperar en el desenvolupament del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional en el territori de Lleida per impulsar la creació d'una xarxa de centres públics que imparteixin Batxillerat Internacional amb la finalitat de promoure l'excel·lència educativa de l'alumnat.

Ajuntament de Lleida

 

20/06/2017

2017/1100

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Badalona

 

20/06/2017

2017/1246

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Manresa

7500 EUR

20/06/2017

2017/1107

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Diversificació Curricular).

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

 

21/06/2017

2017/1108

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Futur).

Ajuntament de Badalona

 

21/06/2017

2017/1549

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula d'Aprenentatges Aplicats).

Ajuntament de Lliçà de Vall

 

21/06/2017

2017/1251

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament d'Igualada

1500 EUR

23/06/2017

2017/1102

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Ambulàncies MA, SL

 

26/06/2017

2017/1156

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Deltebre

 

26/06/2017

2017/1111

Establir els termes de col·laboració per tal de promocionar i impulsar els cicles formatius en els centres educatius que es relacionen i la qualificació professional en diversos sectors

CIMATECH, SL

 

27/06/2017

2017/1112

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Descobrint els oficis).

Ajuntament de Perelló

 

27/06/2017

2017/1648

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Activament

 

27/06/2017

2017/1189

Supressió llars infants de titularitat municipal.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

 

28/06/2017

2017/1512

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de Sant Adrià del Besòs.

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

 

28/06/2017

2017/1317

Establir els termes de la col·laboració per oferir a les escoles amb alumnat amb situacions més desfavorides, beques per accedir al programa d'activitats educatives de FGC.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 

29/06/2017

2017/1535

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Terrassa

13500 EUR

29/06/2017

2017/1397

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Maçanet de la Selva

1500 EUR

03/07/2017

2017/1533

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Viladecans

1500 EUR

03/07/2017

2017/1550

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Clau, Institut Montsacopa).

Ajuntament d'Olot

 

03/07/2017

2017/1554

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Clau)

Ajuntament de Sant Joan de les Fonts

 

03/07/2017

2017/1555

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riu).

Ajuntament de Tordera

 

03/07/2017

2017/1565

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Vic

4500 EUR

03/07/2017

2017/1254

Concretar la col·laboració entre les parts en relació amb les actuacions a desenvolupar l'any 2017.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR

163823,83 EUR

04/07/2017

2017/1538

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Sabadell

12000 EUR

05/07/2017

2017/1540

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Prosingulars).

Ajuntament de Bescanó

 

05/07/2017

2017/1566

Sosteniment de part de les despeses de funcionament i de les despeses de personal derivades del funcionament ordinari del centre Escolania de Montserrat per impartir, durant el curs 2016-2017, els ensenyaments de l'educació primària (4t, 5è i 6è curs), l'educació secundària obligatòria (1r i 2n curs) i els ensenyaments reglats de grau professional de música (1r i 2n curs).

Abadia de Montserrat

369678 EUR

05/07/2017

2017/1183

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Futura).

Ajuntament de Gelida

 

06/07/2017

2017/1529

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Reus

10500 EUR

06/07/2017

2017/1534

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Badalona

13500 EUR

06/07/2017

2017/1229

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tram compartit).

Consell Comarcal de la Terra Alta

 

10/07/2017

2017/1231

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Un Tast d'Oficis).

Ajuntament de Batea

 

10/07/2017

2017/1232

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Nou Tenes).

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

 

10/07/2017

2017/1536

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

12000 EUR

11/07/2017

2017/1537

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Montcada i Reixac

3000 EUR

11/07/2017

2017/1539

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Ictineu).

Ajuntament de Bàscara

 

11/07/2017

2017/1541

Establir els termes generals en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Forma't).

Ajuntament de Cabrils

 

11/07/2017

2017/1530

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

1500 EUR

12/07/2017

2017/1532

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

6000 EUR

12/07/2017

2017/1548

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Entorn Proper).

Ajuntament de la Llagostera

 

12/07/2017

2017/1642

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals "Drac Màgic"

 

13/07/2017

2017/1543

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Avenç).

Ajuntament de Girona i Institut Tècnic Agrari Bell-lloc del Pla SA

 

14/07/2017

2017/1544

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (El Tarlà).

Ajuntament de Girona i Germans de les Escoles Cristianes

 

14/07/2017

2017/1546

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Estímul).

Ajuntament de Girona

 

14/07/2017

2017/1547

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (projecte Fractal).

Ajuntament de Girona

 

14/07/2017

2017/1556

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Òrbita).

Ajuntament de Viladecans

 

14/07/2017

2017/1558

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Òrbita).

Ajuntament de Viladecans i Germanes de la Sagrada Família  d'Urgell

 

14/07/2017

2017/1559

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Òrbita).

Ajuntament de Viladecans i Creixen Educació SCCL

 

14/07/2017

2017/1568

Establir els termes de la col·laboració per poder donar la resposta adequada a les necessitats específiques dels joves ingressats a Amalgama-7, amb edat de cursar l'educació secundària obligatòria, i que per la seva situació de salut actual, temporalment no poden assistir al centre educatiu on estan matriculats.

Amalgama-7, Centre d’atenció biopsicosocial al jove i a l’adolescent

 

14/07/2017

2017/1333

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Engresca't).

Ajuntament de Vilafant

 

15/07/2017

2017/1480

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Link).

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

 

18/07/2017

2017/1275

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Maspujols

 

19/07/2017

2017/1276

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Escola Vedruna Mare de Déu del Carme

 

19/07/2017

2017/1277

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Club Nàutic Amposta

 

19/07/2017

2017/1278

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Club Natació Amposta

 

19/07/2017

2017/1279

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Taekwondo Alfaro

 

19/07/2017

2017/1280

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Club Handbol Amposta

 

19/07/2017

2017/1281

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Club Esportiu Sala Esgrima Amposta

 

19/07/2017

2017/1282

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Unió Atlètica Montsià

 

19/07/2017

2017/1283

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Espluga de Francolí

 

19/07/2017

2017/1560

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Òrbita).

Ajuntament de Viladecans i Hermanos San Gabriel

 

19/07/2017

2017/1271

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Privada Drissa

 

20/07/2017

2017/1272

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

 

20/07/2017

2017/1301

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Coneguem).

Ajuntament de Roquetes

 

24/07/2017

2017/1302

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Okupa´t).

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

 

24/07/2017

2017/1298

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Far).

Ajuntament de Sitges

 

25/07/2017

2017/1484

Establir els termes de la col'laboració per poder donar la resposta adequada a les necessitats específiques dels joves ingressats a Font Fregona Fast, SL, amb edat de cursar l'educació secundària obligatòria, i que per la seva situació de salut actual, temporalment no poden assistir al centre educatiu on estan matriculats.

Font Fregona Fast, SL

 

25/07/2017

2017/1469

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Engresca’t).

Ajuntament de Vilallonga de Ter

 

26/07/2017

2017/1545

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Clau, Institut Bosc de la Coma).

Ajuntament d'Olot

 

26/07/2017

2017/1324

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC

 

28/07/2017

2017/1326

La col·laboració en la implantació de models d'excel·lència educativa en els centres que participen al Projecte de qualitat i millora contínua. Es fa contrastant el sistema de gestió de cada centre respecte dels requeriments d'un model d'excel·lència de referència. S'identifiquen els canvis i les millores que ha d'adoptar per tal d'optimar el funcionament del seu sistema de gestió i aconseguir incrementar-ne la qualitat..

Associació Catalana per l’Excel·lència (QUALICAT)

 

28/07/2017

2017/1551

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tastet d'Oficis).

Ajuntament de Palafolls

 

31/07/2017

2017/1561

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Cruïlla).

Ajuntament de Badia del Vallès

 

31/07/2017

2017/1470

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (DIC).

Ajuntament d'Amer

 

01/08/2017

2017/1471

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Mans).

Ajuntament d'Anglès

 

01/08/2017

2017/1476

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Passarel·les, Institut Lluís Domènech i Montaner).

Ajuntament de Canet de Mar

 

01/08/2017

2017/1477

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Passarel·les, Institut Sunsi Móra).

Ajuntament de Canet de Mar

 

01/08/2017

2017/1599

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Futur).

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

 

24/08/2017

2017/1330

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fonaments).

Ajuntament de Tortosa

 

31/08/2017

2017/1332

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (PAS!).

Ajuntament de Tortosa

 

31/08/2017

2017/1479

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Projecte Singular).

Ajuntament de la Sénia

 

31/08/2017

2017/1598

Establir els termes generals de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fent camí).

Ajuntament de Móra la Nova

 

31/08/2017

2017/1564

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO en el PTT de Vic

Ajuntament de Vic

 

05/09/2017

2017/1569

Establir els termes de la col·laboració per dur a terme una sèrie d'actuacions en matèria d'educació, relacionades amb la recuperació, la difusió i el coneixement de la memòria democràtica i amb el treball amb diverses fonts, durant els anys 2017 i 2018.

Memorial Democràtic

 

06/09/2017

2017/1572

Actuacions adreçades a impulsar tallers per a famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima complexitat dels Plans educatius d’entorn.

Ajuntament de Salt

9000 EUR

26/09/2017

2017/1573

Concretar els termes de la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors del Departament d'Ensenyament.

Universitat Internacional Valenciana

 

26/09/2017

2017/1586

Determinar els criteris per establir l'aportació que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, ha d'efectuar a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per assumir la part de les despeses de funcionament i manteniment que deriven pel fet que l'Institut estigui situat dins de l'Escola Antoni Grau Minguell.

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

 

28/09/2017

2017/1589

Establir els termes de la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida (UEC), a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2017-2018.

Ajuntament de Banyoles

22800 EUR

28/09/2017

2017/1590

Establir els termes de la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida (UEC), a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2017-2018.

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

22800 EUR

28/09/2017

2017/1591

Establir els termes de la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida (UEC), a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2017-2018.

Ajuntament de Palamós

22800 EUR

28/09/2017

2017/1600

Determinar els criteris per establir l'aportació que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, ha d'efectuar a l'Ajuntament d'Igualada, per assumir la part de les despeses de funcionament i manteniment que deriven pel fet que l'Institut Badia i Margarit estigui situat dins de l'edifici de l'Escola Gabriel Castellà i Raich.

Ajuntament d'Igualada

 

29/09/2017

2017/1629

Concretar els termes de la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors del Departament d'Ensenyament.

Universitat de Lleida

 

02/10/2017

2017/1633

Concretar els termes de la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors del Departament d'Ensenyament.

Universitat Oberta de Catalunya

 

02/10/2017

Amunt