Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 15/01/2018

  • Número de control 18024023

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18024023-2018

Dades del DOGC
  • Número 7544

  • Data 26/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7516, de 14.12.2017).


Atès que s'ha observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 7516, de 14 de desembre de 2017, es detalla la correcció oportuna:

 

A l'annex 1 i a l'annex 2, on diu:

“Escola Arrels – Esperança (Badalona), codi G62312319”,

ha de dir:

“Escola Arrels – Esperança (Badalona), codi 08000921”.

 

A l'annex 1 i a l'annex 2, on diu:

“Sant Josep (Navàs), codi 08022288”,

ha de dir:

“Diocesana (Navàs), codi 08022276”.

 

Barcelona, 15 de gener de 2018

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Amunt