Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/12/2017

  • Número de control 18005065

  • Organisme emissor Organisme Autònom Institut del Teatre

    CVE CVE-DOGC-A-18005065-2018

Dades del DOGC
  • Número 7532

  • Data 10/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria per a la confecció de tres borses de treball de docent.


Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 20 d'octubre de 2017 (núm. ref. 1519/17), s'aproven les convocatòries per a la confecció de tres borses de treball per a possibles contractacions laborals temporals de docents segons les necessitats del Pla d'Ordenació Acadèmica (POA), i que tot seguit es detallen:

 

CODI

Denominació

15/17-18

Tallers luminotècnia

16/17-18

Tallers maquinària escènica

17/17-18

Tallers so

 

Les bases íntegres d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 13 de desembre de 2017, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona). A més, es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2017

 

Francesc Bartoll i Huerta

Secretari delegat

Amunt