Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/07/2017

  • Número del document ENS/1781/2017

  • Número de control 17205052

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17205052-2017

Dades del DOGC
  • Número 7420

  • Data 26/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, es van establir els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018, i es va obrir convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7362, de 4.5.2017).

La base 4 de l'annex 1 de la Resolució esmentada estableix que la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha de resoldre la convocatòria, especificant la relació de sol·licituds reconegudes i denegades i, en aquest darrer cas, el motiu o motius de la denegació, i que la resolució s'ha de publicar al DOGC.

Per tot això,

 

Resolc:

 

─1 Fer pública la relació de centres/aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, i la relació dels centres de formació de persones adultes de titularitat privada i dels centres públics que no depenen del Departament d'Ensenyament, que impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius en el curs 2017-2018, i que consten en els annexos 1 i 2, respectivament.

 

─2 Denegar el reconeixement als centres que es detallen en l'annex 3 d'aquesta resolució, pels motius que s'hi indiquen.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2017

 

Montserrat Llobet Bach

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex 1

Centres/aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona que el curs acadèmic 2017-2018 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

 

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08061944.

Denominació: CFA Madrid.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061956.

Denominació: CFA Prosperitat.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062250.

Denominació: CFA Torrent d'en Melis.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062262.

Denominació: CFA Montserrat Roig.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062331.

Denominació: CFA Pere Calders.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08056572.

Denominació: CFA Terra Baixa.

Municipi: el Prat de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08059731.

Denominació: CFA Arquitecte Jujol.

Municipi: Sant Joan Despí.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08055403.

Denominació: CFA Sant Roc.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057163.

Denominació: CFA Teresa Mañé.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057953.

Denominació: CFA Bellvitge.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060125.

Denominació: CFA Manuel Fernández.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060290.

Denominació: CFA Singuerlín.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060216.

Denominació: CFA Morera Pomar.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060289.

Denominació: CFA Fondo.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061580.

Denominació: AFA Lloreda-la Pau.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062134.

Denominació: CFA Pla de Besòs.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062481.

Denominació: CFA Sant Josep.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08061971.

Denominació: CFA Berguedà.

Municipi: Berga.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062018.

Denominació: CFA Anoia

Municipi: Igualada

Nombre de grups: 1

 

Codi: 08063643.

Denominació: CFA La Cooperativa.

Municipi: Torelló.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17010441.

Denominació: Nou Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 1

 

Codi: 17007129.

Denominació: CFA Es Piteus.

Municipi: Blanes.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17010451.

Denominació: CFA Tramuntana.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25006410.

Denominació: CFA Segrià.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008561.

Denominació: CFA Balaguer.

Municipi: Balaguer.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008571.

Denominació: CFA Joan Comorera.

Municipi: Cervera.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008984.

Denominació: CFA Tremp.

Municipi: Tremp.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008923.

Denominació: CFA Enric Granados.

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08059044.

Denominació: CFA La Llagosta.

Municipi: la Llagosta.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060265.

Denominació: CFA Premià de Mar.

Municipi: Premià de Mar.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062043.

Denominació: CFA Parets del Vallès.

Municipi: Parets del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062511.

Denominació: CFA Alarona.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062523.

Denominació: CFA Marinada.

Municipi: Montornès del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43010086.

Denominació: CFA Vila-seca.

Municipi: Vila-seca.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43008729.

Denominació: CFA Tarragona.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi: 43008754.

Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó.

Municipi: Amposta.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43009771.

Denominació: CFA Tortosa.

Municipi: Tortosa.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43010311.

Denominació: CFA Ribera d'Ebre.

Municipi: Móra d'Ebre.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08055075.

Denominació: CFA Torre Romeu.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055713.

Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès.

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057011.

Denominació: CFA Can Rull.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08058210.

Denominació: CFA Badia del Vallès.

Municipi: Badia del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08059706.

Denominació: CFA Salvador Espriu.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062021.

Denominació: CFA Montcada i Reixac.

Municipi: Montcada i Reixac.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062079.

Denominació: CFA Ramon Llull.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

 

 

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08044120.

Denominació: CFA Freire.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055002.

Denominació: CFA Barri Gòtic.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055063.

Denominació: CFA Canyelles.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055683.

Denominació: CFA Manuel Sacristán.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08058489.

Denominació: CFA Can Batlló.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 6.

 

Codi: 08060228.

Denominació: CFA El Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 08060231.

Denominació: CFA Pegaso.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08061701.

Denominació: CFA Maria Rúbies.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08061907.

Denominació: CFA Barceloneta.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061968.

Denominació: AFA Les Corts.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062146.

Denominació: CFA La Verneda.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062249.

Denominació: CFA El Carmel.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062262.

Denominació: CFA Montserrat Roig.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062331.

Denominació: CFA Pere Calders.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08065196.

Denominació: CFA La Pau.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08065202.

Denominació: CFA Francesc Layret.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 3.

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08042846.

Denominació: CFA Cornellà de Llobregat.

Municipi: Cornellà de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055051.

Denominació: CFA Castelldefels.

Municipi: Castelldefels.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055439.

Denominació: CFA Mestre Esteve.

Municipi: Sant Feliu de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055440.

Denominació: CFA Garrosa.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055695.

Denominació: CFA Rafael Farré.

Municipi: Molins de Rei.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056572.

Denominació: CFA Terra Baixa.

Municipi: El Prat de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08058209.

Denominació: CFA Lluís Castells.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 08059731.

Denominació: CFA Arquitecte Jujol.

Municipi: Sant Joan Despí.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08060137.

Denominació: CFA Edelia Hernández.

Municipi: Viladecans.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08061993.

Denominació: CFA Eugeni d'Ors.

Municipi: Esplugues de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062031.

Denominació: CFA Mare de Déu de Montserrat.

Municipi: Olesa de Montserrat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062122.

Denominació: CFA Martorell.

Municipi: Martorell.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062471.

Denominació: CFA Gavà.

Municipi: Gavà.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08063618

Denominació: CFA Esparreguera.

Municipi: Esparreguera

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08055403.

Denominació: CFA Sant Roc.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057163.

Denominació: CFA Teresa Mañé.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 08057874.

Denominació: CFA Catalònia.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057965.

Denominació: CFA Can Serra.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060125.

Denominació: CFA Manuel Fernández.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060204.

Denominació: CFA Gran Sol.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060216.

Denominació: CFA Morera Pomar.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060289.

Denominació: CFA Fondo.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060290.

Denominació: CFA Singuerlín.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061580.

Denominació: AFA Lloreda-La Pau.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062092.

Denominació: CFA Vilafranca del Penedès.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08062134.

Denominació: CFA Pla de Besòs.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08060095.

Denominació: CFA Montseny.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060113.

Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca.

Municipi: Manresa.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08061971.

Denominació: CFA Berguedà.

Municipi: Berga.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062018.

Denominació: CFA Anoia.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008753.

Denominació: CFA Solsonès.

Municipi: Solsona.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17005339.

Denominació: CFA Les Bernardes.

Municipi: Salt.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 17007014.

Denominació: CFA Lloret de Mar.

Municipi: Lloret de Mar.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17007129.

Denominació: CFA Es Piteus.

Municipi: Blanes.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 17007178.

Denominació: CFA Maria Verdaguer.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17007181.

Denominació: CFA Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 17010441.

Denominació: CFA Nou Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17007658.

Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: Sant Feliu de Guíxols.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17007671.

Denominació: CFA La Garrotxa.

Municipi: Olot.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17008146.

Denominació: CFA Palafrugell.

Municipi: Palafrugell.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17008365.

Denominació: CFA Pla de l'Estany.

Municipi: Banyoles.

Nombre de grups 1.

 

Codi: 17008389.

Denominació: CFA La Selva.

Municipi: Santa Coloma de Farners.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17010451.

Denominació: CFA Tramuntana.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25006410.

Denominació: CFA Segrià.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 25007611.

Denominació: CFA Joan Carles I.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008561.

Denominació: CFA Balaguer.

Municipi: Balaguer.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008571.

Denominació: CFA Joan Comorera.

Municipi: Cervera.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008583.

Denominació: CFA La Seu d'Urgell.

Municipi: la Seu d'Urgell.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008595.

Denominació: CFA Tàrrega.

Municipi: Tàrrega.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008625.

Denominació: CFA Mollerussa.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25008741.

Denominació: CFA Val d'Aran.

Municipi: Vielha e Mijaran.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 0842858.

Denominació: CFA Els Tarongers.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055041.

Denominació: CFA Canovelles.

Municipi: Canovelles.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055385.

Denominació: CFA Mollet del Vallès.

Municipi: Mollet del Vallès.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08059044.

Denominació: CFA La Llagosta.

Municipi: la Llagosta.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08060253.

Denominació: CFA Can Marfà.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 08060265.

Denominació: CFA Premià de Mar.

Municipi: Premià de Mar.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08061221.

Denominació: CFA Vallès.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062043.

Denominació: CFA Parets del Vallès.

Municipi: Parets del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062468.

Denominació: CFA Bellavista.

Municipi: les Franqueses del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062523.

Denominació: CFA Marinada.

Municipi: Montornès del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064635.

Denominació: CFA Santiago Rusiñol.

Municipi: La Roca del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43007051.

Denominació: CFA Josepa Massanés i Dalmau.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43008729.

Denominació: CFA Tarragona.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43008857.

Denominació: CFA Reus.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43010062.

Denominació: CFA El Vendrell.

Municipi: el Vendrell.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43010074.

Denominació: CFA Valls.

Municipi: Valls.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43010086.

Denominació: CFA Vila-seca.

Municipi: Vila-seca.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43010323.

Denominació: CFA Montblanc.

Municipi: Montblanc.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi: 43008754.

Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó.

Municipi: Amposta.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43009771.

Denominació: CFA Tortosa.

Municipi: Tortosa.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43010311.

Denominació: CFA Ribera d'Ebre.

Municipi: Móra d'Ebre.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08055397.

Denominació: CFA Jaume Tuset.

Municipi: Ripollet.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055713.

Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08056560.

Denominació: CFA Barberà.

Municipi: Barberà del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056584.

Denominació: CFA L'Alzina de Cerdanyola.

Municipi: Cerdanyola del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056997.

Denominació: CFA La Concòrdia.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057001.

Denominació: CFA La Creu de Barberà.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08057011.

Denominació: CFA Can Rull.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 5.

 

Codi: 08058210.

Denominació: CFA Badia del Vallès.

Municipi: Badia del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08059691.

Denominació: CFA Anna Murià.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 4.

 

Codi: 08059706.

Denominació: CFA Salvador Espriu.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08060277.

Denominació: CFA Pau Casals.

Municipi: Rubí.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08061555.

Denominació: CFA Can Folguera.

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062021.

Denominació: CFA Montcada i Reixac.

Municipi: Montcada i Reixac.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08062079.

Denominació: CFA Ramon Llull.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 1.

 

 

Annex 2

Centres/aules de formació de persones adultes de titularitat privada i de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament que el curs acadèmic 2017-2018 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

 

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08009260.

Denominació: El Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08032361.

Denominació: Stucom.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08033638.

Denominació: Centre Català Comercial.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08037346.

Denominació: Santapau-Pifma.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08054231.

Denominació: CETUC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056195.

Denominació: Thuya.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064301.

Denominació: Blancafort.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08065093.

Denominació: Oscus.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062912.

Denominació: Formapractic.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08056936.

Denominació: CFA de Vallirana.

Municipi: Vallirana.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08025137.

Denominació: Túrbula.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08055853.

Denominació: CFA Les Roquetes.

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056006.

Denominació: CFA de Sitges.

Municipi: Sitges.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064660.

Denominació: Centre d'Estudis Vilafranca Excellens.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08071366.

Denominació: Lingo Mon.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08019502.

Denominació: Escola Pia d'Igualada.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055464.

Denominació: CFA municipal de formació de persones adultes.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08067867.

Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d'Estudis i Formació.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17007130.

Denominació: CFA EMFAR de Roses.

Municipi: Roses.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17007142.

Denominació: Torroella de Montgrí.

Municipi: Torroella de Montgrí.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17007312.

Denominació: Escola Municipal d'Adults de Palamós.

Municipi: Palamós.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17007580.

Denominació: CFA de Calonge.

Municipi: Calonge.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17008638.

Denominació: Escola Tècnica Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17008985.

Denominació: Centre Tècnic d'Automoció.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17010098.

Denominació: CFA de Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25010164.

Denominació: El Pla.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25002775.

Denominació: Ilerna.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 25009681.

Denominació: CFA del Pont de Suert.

Municipi: el Pont de Suert.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08017785.

Denominació: Escola Pia de Granollers.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08044788.

Denominació: Parc Estudi.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055087.

Denominació: Centre de Formació d'Adults Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08056021.

Denominació: CFA de Montmeló.

Municipi: Montmeló.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057047.

Denominació: Escola d'Adults Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057059.

Denominació: CFA Els Ametllers.

Municipi: Vilassar de Mar.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057072.

Denominació: CFA Ferran Soldevila.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061658.

Denominació: CFA Can Noè.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08064672.

Denominació: CFA Timó.

Municipi: Montgat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08065123.

Denominació: Col·legi Salesià.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08066796.

Denominació: Centre Tècnic Vallès.

Municipi: les Franqueses del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08068586.

Denominació: Educem II.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08071101.

Denominació: CFA El Masnou.

Municipi: el Masnou.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08073363.

Denominació: Triangle.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074045.

Denominació: CFA El Roure Gros.

Municipi: Caldes de Montbui.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074148.

Denominació: D.A.V.IN.CI.

Municipi: Vilassar de Dalt.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08074860.

Denominació: CFA d'Arenys de Munt.

Municipi: Arenys de Munt.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074938.

Denominació: CFA d'Alella.

Municipi: Alella.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43008778.

Denominació: CFA Fòrum.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43008781.

Denominació: Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43008882.

Denominació: CFA Marta Mata.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43011765.

Denominació: CFA Àgora.

Municipi: Salou.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43011935.

Denominació: CFA Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012125.

Denominació: Novatècnica.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012629.

Denominació: Aula Magna.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012681.

Denominació: Aula.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012708.

Denominació: CEOP.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi: 43012010.

Denominació: Pons.

Municipi: Sant Carles de la Ràpita.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012721.

Denominació: Lo Pont.

Municipi: Deltebre.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056675.

Denominació: Núria Vilella.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08058337.

Denominació: Centre Municipal d'Adults La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08065925.

Denominació: CFA Municipal L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08070684.

Denominació: CFA El Roure.

Municipi: Polinyà.

Nombre de grups: 1.

 

 

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08003658.

Denominació: Sant Francesc.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08005242.

Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1

 

Codi: 08005746.

Denominació: Escola Pia Sant Antoni.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08009260.

Denominació: El Clot.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08032208.

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08032361.

Denominació: Stucom.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08033638.

Denominació: Centre Català Comercial.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08035015.

Denominació: Centre López Vicuña.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08037346.

Denominació: Santapau-Pifma.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08054231.

Denominació: CETUC.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08056195.

Denominació: Thuya.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064301.

Denominació: Blancafort.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 11.

 

Codi: 08064398.

Denominació: Prat.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08065093.

Denominació: Oscus.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08062912.

Denominació: Formapractic.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08071779.

Denominació: Campus 25.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 6.

 

Codi: 08075578.

Denominació: Campus de Formació.

Municipi: Barcelona.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi: 08031976.

Denominació: CEFP Núria.

Municipi: Gavà.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08056936.

Denominació: CFA de Vallirana.

Municipi: Vallirana.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08025137.

Denominació: Túrbula.

Municipi: Sant Adrià de Besòs.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08031538.

Denominació: Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08031988.

Denominació: Miquel Servet.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055853.

Denominació: CFA Les Roquetes.

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08056006.

Denominació: CFA Sitges.

Municipi: Sitges.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064660.

Denominació: Centre d'Estudis Vilafranca Excellens.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08065135.

Denominació: Centre Privat de Formació d'Adults Joan Maragall.

Municipi: Badalona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08071366.

Denominació: Lingo Mon.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08019502.

Denominació: Escola Pia d'Igualada.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08019551.

Denominació: Igualada.

Municipi: Igualada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055464.

Denominació: CFA Municipal de Formació de Persones Adultes.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08067867.

Denominació: Fundació Mil·lenari-Centre d'Estudis i Formació.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08071743.

Denominació: CFA de Vic.

Municipi: Vic.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074379.

Denominació: Tangram.

Municipi: Manlleu.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17007312.

Denominació: Escola Municipal d'Adults de Palamós.

Municipi: Palamós.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17008638.

Denominació: Escola Tècnica Girona.

Municipi: Girona.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 17008985.

Denominació: Centre Tècnic d'Automoció.

Municipi: Figueres.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 17010098.

Denominació: CFA de Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25010164.

Denominació: El Pla.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25002775.

Denominació: Ilerna.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 25003184.

Denominació: La Salle.

Municipi: Mollerussa.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 25010061.

Denominació: Les Astes.

Municipi: Tàrrega.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25010115.

Denominació: Formemp.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 25010206.

Denominació: General d'Estudis.

Municipi: Lleida.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08017785.

Denominació: Escola Pia de Granollers.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08021107.

Denominació: Escola Pia de Mataró.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08044788.

Denominació: Parc Estudi.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08055087.

Denominació: Centre de Formació d'Adults Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08056021.

Denominació: CFA de Montmeló.

Municipi: Montmeló.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057047.

Denominació: Escola d'Adults Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08057059.

Denominació: CFA Els Ametllers.

Municipi: Vilassar de Mar.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08057072.

Denominació: CFA Ferran Soldevila.

Municipi: Santa Maria de Palautordera.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08061634.

Denominació: Taller Ginebró.

Municipi: Cardedeu.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08064672.

Denominació: CFA Timó.

Municipi: Montgat.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08066796.

Denominació: Centre Tècnic Vallès.

Municipi: les Franqueses del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08068586.

Denominació: Educem II.

Municipi: Granollers.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08071101.

Denominació: CFA El Masnou.

Municipi: el Masnou.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08073363.

Denominació: Triangle.

Municipi: Mataró.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074148.

Denominació: D.A.V.IN.CI.

Municipi: Vilassar de Dalt.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074860.

Denominació: CFA d'Arenys de Munt.

Municipi: Arenys de Munt.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08074938.

Denominació: CFA d'Alella.

Municipi: Alella.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43008778.

Denominació: CFA Fòrum.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43008882.

Denominació: CFA Marta Mata.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43011765.

Denominació: CFA Àgora.

Municipi: Salou.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43011935.

Denominació: CFA Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 43012125.

Denominació: Novatècnica.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012629.

Denominació: Aula Magna.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012681.

Denominació: Aula.

Municipi: Reus.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 43012708.

Denominació: CEOP.

Municipi: Tarragona.

Nombre de grups: 2.

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi: 43012010.

Denominació: Pons.

Municipi: Sant Carles de la Ràpita.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 43012721.

Denominació: Lo Pont.

Municipi: Deltebre.

Nombre de grups: 1.

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Nombre de grups: 2.

 

Codi: 08056675.

Denominació: Núria Vilella.

Municipi: Sabadell.

Nombre de grups: 1.

 

Codi: 08058337.

Denominació: Centre Municipal d'Adults La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nombre de grups: 3.

 

Codi: 08065925.

Denominació: CFA Municipal L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Nombre de grups: 1.

 

 

Annex 3

Sol·licituds d'autorització denegades

 

Motius de denegació:

 

(1) No tenir autorització per impartir formació de persones adultes tal com estableix el punt 3 de l'annex de la Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril.

(2) No disposar de personal per impartir els ensenyaments tal com estableix el punt 5 de l'annex de la Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril.

 

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà:

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: sense codi.

Denominació: Escola Municipal de Formació d'Adults Fina Garcia Mateu.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.

Motiu de denegació: (1).

 

Codi: sense codi.

Denominació: Ajuntament de Cubelles.

Municipi: Cubelles.

Motiu de denegació: (1).

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: sense codi.

Denominació: Escola Municipal d'Adults.

Municipi: Palau-Solità i Plegamans.

Motiu de denegació: (1).

 

 

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: sense codi.

Denominació: Ajuntament de Cubelles.

Municipi: Cubelles.

Motiu de denegació: (1).

 

Codi: sense codi.

Denominació: Escola Municipal de Formació d'Adults Fina Garcia Mateu.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.

Motiu de denegació: (1).

Amunt