Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 07/07/2017

  • Número de control 17188108

  • Organisme emissor Arxiu Nacional de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17188108-2017

Dades del DOGC
  • Número 7409

  • Data 11/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de publicació de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978).


En aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya, l'Arxiu Nacional publica en annex la relació de persones a les quals se'ls va instruir un procediment judicial militar durant la dictadura de Franco.

La Llei declara il·legals “els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l'abril de 1938 fins al desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista.”

En la seva disposició final primera la Llei 11/2017 autoritza i encomana l'Arxiu Nacional de Catalunya a fer pública una relació de persones a les quals se'ls va instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències prèvies i similars). I també autoritza a actualitzar la llista, si l'Arxiu Nacional té coneixement, per qualsevol causa, de l'existència de processos que per no haver-se'n conservat testimoni en l'arxiu dels tribunals militars a Catalunya no s'han inclòs a la relació inicial.

 

Barcelona, 7 de juliol de 2017

 

Francesc Balada Bosch

Director de l'Arxiu Nacional de Catalunya

 

 

ANNEX

Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978)

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Amunt