Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0579/2017

  • Número de control 17080047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17080047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7335

  • Data 23/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/579/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Tarragona als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,


Resolc:


-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Tarragona.


-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Tarragona.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Tarragona, 28 de febrer de 2017


Silvia Rodes Guedes

Directora dels Serveis Territorials a TarragonaAnnex 1


Tarragona


Educació primària a educació secundària obligatòria


Aiguamúrcia

- ESC Les Moreres (43006174) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).

- ESC Sant Miquel (43000020) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


Albinyana

- ESC Joan Perucho (43005297) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


Alcover

- ESC Mare de Déu del Remei (43000135) a INS Fonts del Glorieta (43009497, Alcover).


Alforja

- ESC Josep Fusté (43000214) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


Alió

- ESC La Barquera- ZER Atzavara (43000226) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).


Almoster

- ESC Ramon Sugrañes (43005327) a INS Joan Puig i Ferreter (43008511, La Selva del Camp).


Altafulla

- ESC El Roquissar (43010402) a INS d'Altafulla (43009977, Altafulla).

- ESC La Portalada (43000251) a INS d'Altafulla (43009977, Altafulla).


Banyeres del Penedès

- ESC Mare de Déu del Priorat (43005133) a INS de L'Arboç (43007580, L'Arboç).


Barberà de la Conca

- ESC Valldemur- ZER Conca de Barberà (43000470) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Bellmunt del Priorat

- ESC El Sarraí- ZER Baix Priorat (43000512) a INS Priorat (43006691, Falset).


Bellvei

- ESC La Muntanyeta (43000548) a INS de L'Arboç (43007580, L'Arboç).


Blancafort

- ESC de Blancafort- ZER Poblet (43000603) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Bonastre

- ESC L'Estel- ZER Els Ceps (43000615) a INS Roda de Barà (43011418, Roda de Berà).


Botarell

- ESC Mare de Déu de la Candela (43000640) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


Bràfim

- ESC Sant Jaume de Bràfim- ZER Atzavara (43000652) a INS Narcís Oller (43004608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


Cabacés

- ESC El Castell- ZER Montsant (43000676) a INS Priorat (43006691, Falset).


Cabra del Camp

- ESC de Cabra del Camp- ZER La Parellada (43000688) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


Calafell

- ESC Castell de Calafell (43009898) a INS Camí de Mar (43007257, Calafell).

- ESC La Ginesta (43010098) a INS La Talaia (43010372, Calafell).

- ESC Mossèn Jacint Verdaguer (43000721) a INS La Talaia (43010372, Calafell).

- ESC Santa Creu de Calafell (43000706) a INS Camí de Mar (43007257, Calafell).

- ESC Vilamar (43011121) a INS La Talaia (43010372, Calafell) i a INS Camí de Mar (43007257, Calafell).


Cambrils

- ESC Cambrils (43008547) a INS Cambrils (43006654, Cambrils), a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils) i a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils).

- ESC Guillem Fortuny (43010141) a INS Cambrils (43006654, Cambrils), a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils) i a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils).

- ESC Joan Ardèvol (43000731) a INS Cambrils (43006654, Cambrils), a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils) i a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils).

- ESC La Bòbila (43011212) a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils), a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils) i a INS Cambrils (43006654, Cambrils).

- ESC Marinada (43006356) a INS Cambrils (43006654, Cambrils), a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils) i a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils).

- ESC Mas Clariana (43010581) a INS Cambrils (43006654, Cambrils), a INS La Mar de la Frau (43010335, Cambrils) i a INS Ramon Berenguer IV (43000779, Cambrils).


Capçanes

- ESC Sant Isidre- ZER Les Vinyes (43000792) a INS Priorat (43006691, Falset).


Castellvell del Camp

- ESC Santa Anna (43005340) a INS Gaudí (43002570, Reus) i a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus).


Constantí

- ESC Centcelles (43005893) a INS de Constantí (43007646, Constantí).

- ESC Mossèn Ramon Bergadà (43000895) a INS de Constantí (43007646, Constantí).


Cornudella de Montsant

- ESC Dr. Piñol i Aguadé- ZER Montsant-Serra de Prades (43000962) a SIN Montsant (43008699, Cornudella de Montsant).


Creixell

- ESC Les Eres (43005364) a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra) i a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra).


Cunit

- ESC Els Cossetans (43010815) a INS Ernest Lluch i Martí (43009850, Cunit).

- ESC Pompeu Fabra (43000998) a INS Ernest Lluch i Martí (43009850, Cunit).

- ESC Solcunit (43008535) a INS Ernest Lluch i Martí (43009850, Cunit).


Duesaigües

- ESC Puigmarí- ZER Baix Camp Sud (43005376) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


El Masroig

- ESC Onze de Setembre- ZER Baix Priorat (43001498) a INS Priorat (43006691, Falset).


El Molar

- ESC Pius XII- ZER L'Aglà (43005455) a INS Priorat (43006691, Falset).


El Montmell

- ESC Teresa Godes i Domènech (43001656) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


El Morell

- ESC Ventura Gassol (43001735) a INS El Morell (43008407, El Morell).


El Pla de Santa Maria

- ESC Sant Ramon (43001966) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


El Pont d'Armentera

- ESC Santa Magdalena- ZER La Parellada (43005492) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Serra de Miramar (43010608, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).


El Vendrell

- ESC Àngel Guimerà (43004748) a INS Mediterrània (43010189, El Vendrell).

- ESC Àngels Garriga (43006587) a INS Andreu Nin (43004803, El Vendrell).

- ESC Els Secallets (43004736) a INS Andreu Nin (43004803, El Vendrell).

- ESC Marta Mata (43010165) a INS Baix Penedès (43004797, El Vendrell).

- ESC Pau Casals (43004815) a INS Baix Penedès (43004797, El Vendrell).

- ESC Pla de Mar (43010177) a INS Andreu Nin (43004803, El Vendrell).

- ESC Teresina Martorell (43008924) a INS Baix Penedès (43004797, El Vendrell).


Els Guiamets

- ESC Sant Feliu- ZER Les Vinyes (43001334) a INS Priorat (43006691, Falset).


Els Pallaresos

- ESC Arquitecte Jujol (43010591) a INS Els Pallaresos (43010748, Els Pallaresos).

- ESC Sant Sebastià (43001826) a INS Els Pallaresos (43010748, Els Pallaresos).


Falset

- ESC Antoni Vilanova (43001051) a INS Priorat (43006691, Falset).


Figuerola del Camp

- ESC Mare de Déu de l'Esperança- ZER La Parellada (43001115) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).


Gratallops

- ESC Llicorella- ZER L'Aglà (43001310) a INS Priorat (43006691, Falset).


La Bisbal de Falset

- ESC Montsant- ZER Montsant (43005339) a INS Priorat (43006691, Falset).


La Bisbal del Penedès

- ESC Ull del Vent (43000597) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


La Canonja

- ESC La Canonja (43003185) a INS Collblanc (43008481, La Canonja).


La Masó

- ESC Els Til·lers- ZER El Francolí (43001462) a INS Fonts del Glorieta (43009497, Alcover).


La Nou de Gaià

- ESC Les Codinetes (43005467) a INS d'Altafulla (43009977, Altafulla).


La Pobla de Mafumet

- ESC Mare de Déu del Lledó (43005480) a INS El Morell (43008407, El Morell).


La Pobla de Montornès

- ESC Els Ametllers (43005145) a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra) i a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra).


La Riba

- ESC de La Riba-ZER El Francolí (43005546) a INS Fonts del Glorieta (43009497, Alcover).


La Riera de Gaià

- ESC Montoliu (43005157) a INS d'Altafulla (43009977, Altafulla).


La Secuita

- ESC Guillem de Claramunt (43003082) a INS Els Pallaresos (43010748, Els Pallaresos).


La Selva del Camp

- Sant Rafael (43003112) a INS Joan Puig i Ferreter (43008511, La Selva del Camp).

- ESC Abel Ferrater (43003100) a INS Joan Puig i Ferreter (43008511, La Selva del Camp).


La Vilella Baixa

- ESC Serra Major- ZER L'Aglà (43010839) a INS Priorat (43006691, Falset).


L'Aleixar

- ESC Teresa Salvat i Llauradó- ZER Baix Camp Nord (43000184) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


L'Arboç

- ESC Sant Julià (43000378) a INS de L'Arboç (43007580, L'Arboç).


Les Borges del Camp

- ESC Rocabruna (43000627) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


L'Espluga de Francolí

- ESC Martí Poch (43001036) a INS Joan Amigó i Callau (43006617, L'Espluga de Francolí).


Llorenç del Penedès

- ESC Les Cometes (43001361) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


Marçà

- ESC Anicet Villar- ZER Les Vinyes (43001383) a INS Priorat (43006691, Falset).


Masllorenç

- ESC Berenguer de Montoliu- ZER Els Ceps (43005421) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


Maspujols

- ESC de Maspujols (43010220) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


Montblanc

- ESC Les Muralles (43001553) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Montbrió del Camp

- ESC Josep M. Soler i Gené (43001607) a INS Joan Guinjoan i Gispert (43007658, Riudoms).


Mont-roig del Camp

- ESC Joan Miró (43012095) a INS Antoni Ballester (43008638, Mont-roig del Camp).

- ESC Marcel·lí Esquius (43010487) a INS Antoni Ballester (43008638, Mont-roig del Camp).

- ESC Mare de Déu de la Roca (43001668) a INS Antoni Ballester (43008638, Mont-roig del Camp).


Nulles

- ESC Sant Sebastià- ZER Atzavara (43001796) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


Perafort

- ESC Josep Veciana (43009886) a INS Els Pallaresos (43010748, Els Pallaresos).


Pira

- ESC Antoni Tous- ZER Conca de Barberà (43001954) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Poboleda

- ESC Garbí- ZER Montsant-Serra de Prades (43002053) a SIN Montsant (43008699, Cornudella de Montsant).


Porrera

- ESC Rossend Giol- ZER Baix Priorat (43005509) a INS Priorat (43006691, Falset).


Prades

- ESC Serra de Prades- ZER Montsant-Serra de Prades (43005510) a SIN Montsant (43008699, Cornudella de Montsant).


Pratdip

- ESC Santa Marina (43005522) a INS Antoni Ballester (43008638, Mont-roig del Camp).


Puigpelat

- ESC Joan Plana (43002171) a INS Narcís Oller (43004608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).


Reus

- Sant Pau (43002478) a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus) i a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus).

- ESC Cèlia Artiga (43006216) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Ciutat de Reus (43002260) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Doctor Alberich i Casas (43005753) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Eduard Toda i Güell (43005765) a INS Roseta Mauri (43010852, Reus) i a INS Salvador Vilaseca (43002582, Reus).

- ESC Els Ganxets (43011145) a INS Gaudí (43002570, Reus) i a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus).

- ESC General Prim (43002272) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Isabel Besora (43010864) a INS Salvador Vilaseca (43002582, Reus) i a INS Roseta Mauri (43010852, Reus).

- ESC Joan Rebull (43005901) a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus) i a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus).

- ESC La Vitxeta (43010505) a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus) i a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus).

- ESC Marià Fortuny (43002259) a INS Josep Tapiró (43008444, Reus).

- ESC Misericòrdia (43002247) a INS Gaudí (43002570, Reus) i a INS Baix Camp (43002594, Reus).

- ESC Montsant (43007105) a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus) i a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus).

- ESC Mowgli (43007178) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Pompeu Fabra (43002235) a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus) i a INS Lluís Domènech i Montaner (43007166, Reus).

- ESC Prat de la Riba (43002211) a INS Baix Camp (43002594, Reus) i a INS Gaudí (43002570, Reus).

- ESC Rosa Sensat (43006228) a INS Roseta Mauri (43010852, Reus) i a INS Salvador Vilaseca (43002582, Reus).

- ESC Rubió i Ors (43006061) a INS Salvador Vilaseca (43002582, Reus) i a INS Roseta Mauri (43010852, Reus).

- ESC Sant Bernat Calbó (43005935) a INS Josep Tapiró (43008444, Reus).

- ESC Teresa Miquel i Pàmies (43006541) a INS Roseta Mauri (43010852, Reus) i a INS Salvador Vilaseca (43002582, Reus).


Riudecanyes

- ESC Sant Mateu (43005558) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


Riudecols

- ESC Mare de Déu del Roser (43005561) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).


Riudoms

- ESC Beat Bonaventura Gran (43002752) a INS Joan Guinjoan i Gispert (43007658, Riudoms).

- ESC Cavaller Arnau (43010529) a INS Joan Guinjoan i Gispert (43007658, Riudoms).


Rocafort de Queralt

- ESC Sant Roc- ZER Conca de Barberà (43006371) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Roda de Berà

- ESC El Cucurull (43011194) a INS Roda de Barà (43011418, Roda de Berà).

- ESC Salvador Espriu (43002776) a INS Roda de Barà (43011418, Roda de Berà).


Rodonyà

- ESC Les Comes (43005571) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).


Salomó

- ESC Josep Nin (43005662) a INS d'Altafulla (43009977, Altafulla).


Salou

- ESC Europa (43006393) a INS Jaume I (43007543, Salou) i a INS Marta Mata (43010347, Salou).

- ESC Salou (43009451) a INS Marta Mata (43010347, Salou) i a INS Jaume I (43007543, Salou).

- ESC Santa Maria del Mar (43004931) a INS Jaume I (43007543, Salou) i a INS Marta Mata (43010347, Salou).

- ESC Vora Mar (43010153) a INS Marta Mata (43010347, Salou) i a INS Jaume I (43007543, Salou).


Sant Jaume dels Domenys

- ESC Els Quatre Vents (43005583) a INS Coster de la Torre (43010414, La Bisbal del Penedès).


Santa Coloma de Queralt

- ESC Cor de Roure (43003011) a INS Joan Segura i Valls (43006708, Santa Coloma de Queralt).


Santa Oliva

- ESC La Parellada (43005595) a INS Mediterrània (43010189, El Vendrell).


Sarral

- ESC Salvador Ninot (43003069) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Solivella

- ESC Sagrat Cor- ZER Conca de Barberà (43003124) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Tarragona

- ESC Bonavista (43003136) a INS Collblanc (43008481, La Canonja).

- ESC Campclar (43005911) a INS Torreforta (43008390, Tarragona) i a INS Campclar (43006125, Tarragona).

- ESC Cèsar August (43005959) a INS Antoni de Martí i Franquès (43003641, Tarragona).

- ESC de Ponent (43010396) a INS Campclar (43006125, Tarragona) i a INS Torreforta (43008390, Tarragona).

- ESC de Pràctiques (43003690) a INS Tarragona (43011479, Tarragona).

- ESC El Miracle (43003720) a INS Pons d'Icart (43003732, Tarragona).

- ESC Els Àngels (43003768) a INS Campclar (43006125, Tarragona) i a INS Torreforta (43008390, Tarragona).

- ESC La Floresta (43005170) a INS Campclar (43006125, Tarragona) i a INS Torreforta (43008390, Tarragona).

- ESC l'Arrabassada (43010876) a INS Antoni de Martí i Franquès (43003641, Tarragona).

- ESC Marcel·lí Domingo (43006563) a INS Sant Pere i Sant Pau (43008432, Tarragona).

- ESC Mediterrani (43006381) a INS Campclar (43006125, Tarragona) i a INS Torreforta (43008390, Tarragona).

- ESC Pau Delclòs (43005169) a INS Pons d'Icart (43003732, Tarragona).

- ESC Pax (43007117) a INS Tarragona (43011479, Tarragona).

- ESC Riu Clar (43005686) a INS Torreforta (43008390, Tarragona) i a INS Campclar (43006125, Tarragona).

- ESC Saavedra (43009369) a INS Pons d'Icart (43003732, Tarragona).

- ESC Sant Pere i Sant Pau (43003321) a INS Sant Pere i Sant Pau (43008432, Tarragona).

- ESC Sant Salvador (43003227) a SIN Pont del Diable (43008501, Tarragona).

- ESC Serrallo (43003306) a INS Antoni de Martí i Franquès (43003641, Tarragona).

- ESC Tarragona (43009230) a INS Antoni de Martí i Franquès (43003641, Tarragona).

- ESC Torreforta (43003756) a INS Campclar (43006125, Tarragona) i a INS Torreforta (43008390, Tarragona).


Torredembarra

- ESC Antoni Roig (43003884) a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra) i a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra).

- ESC L'Antina (43009242) a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra) i a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra).

- ESC Molí de Vent (43006851) a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra) i a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra).


Ulldemolins

- ESC Montsant- ZER Montsant-Serra de Prades (43004487) a SIN Montsant (43008699, Cornudella de Montsant).


Vallmoll

- ESC Mare de Déu del Roser (43004505) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).


Valls

- Mare de Déu del Lledó (43004591) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).

- ESC Baltasar Segú (43004530) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).

- ESC Eladi Homs (43006575) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).

- ESC Enxaneta (43006861) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Serra de Miramar (43010608, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).

- ESC Eugeni d'Ors (43004633) a INS Narcís Oller (43004608, Valls), a INS Serra de Miramar (43010608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).

- ESC Mare de Déu de la Candela (43004529) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).

- ESC Rocabruna- ZER El Francolí (43004517) a INS Jaume Huguet (43004611, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Serra de Miramar (43010608, Valls).

 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

- ESC Mestral (43004657) a INS Berenguer d'Entença (43007208, Vandellòs i l'Hospitalet de l').

- ESC Valdelors (43004700) a INS Berenguer d'Entença (43007208, Vandellòs i l'Hospitalet de l').

 

Vilabella

- ESC Manuel de Castellví i Feliu- ZER Atzavara (43005637) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Jaume Huguet (43004611, Valls) i a INS Narcís Oller (43004608, Valls).

 

Vilallonga del Camp

- ESC Pere Virgili (43004864) a INS El Morell (43008407, El Morell).

 

Vilanova d'Escornalbou

- ESC Font de l'Arc- ZER Baix Camp Sud (43004888) a INS Antoni Ballester (43008638, Mont-roig del Camp).

 

Vilaplana

- ESC Cingle Roig- ZER Baix Camp Nord (43010621) a INS Fontanelles (43010578, Les Borges del Camp).

 

Vila-rodona

- ESC Bernardí Tolrà (43004921) a INS Serra de Miramar (43010608, Valls), a INS Narcís Oller (43004608, Valls) i a INS Jaume Huguet (43004611, Valls).


Vila-seca

- ESC Cal·lípolis (43005947) a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca) i a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca).

- ESC La Canaleta (43011492) a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca) i a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca).

- ESC La Plana (43006241) a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca) i a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca).

- ESC Mestral (43006332) a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca) i a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca).

- ESC Miramar (43010530) a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca) i a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca).

- ESC Sant Bernat Calvó (43005005) a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca) i a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca).

- ESC Torroja i Miret (43004979) a INS Ramon Barbat i Miracle (43005972, Vila-seca) i a INS Vila-seca (43008523, Vila-seca).


Vilaverd

- ESC del Montgoi- ZER Poblet (43005017) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Vimbodí i Poblet

- ESC Mare de Déu dels Torrents- ZER Poblet (43005081) a INS Joan Amigó i Callau (43006617, L'Espluga de Francolí).


Vinyols i els Arcs

- ESC Santa Caterina (43005121) a INS Joan Guinjoan i Gispert (43007658, Riudoms).Annex 2


Tarragona


Educació secundària obligatòria a batxillerat


Cornudella de Montsant

- SIN Montsant (43008699) a INS Gaudí (43002570, Reus) i a INS Priorat (43006691, Falset).


El Catllar

- I-E L'Agulla (43012812) a INS Els Pallaresos (43010748, Els Pallaresos).


L'Espluga de Francolí

- INS Joan Amigó i Callau (43006617) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Reus

- I-E Pi del Burgar (43012083) a INS Roseta Mauri (43010852, Reus) i a INS Gabriel Ferrater i Soler (43006678, Reus).


Roda de Berà

- INS Roda de Barà (43011418) a INS Ramon de la Torre (43007661, Torredembarra) i a INS Torredembarra (43006952, Torredembarra).


Santa Coloma de Queralt

- INS Joan Segura i Valls (43006708) a INS Martí l'Humà (43009187, Montblanc).


Tarragona

- SIN Pont del Diable (43008501) a INS Francesc Vidal i Barraquer (43005704, Tarragona).


Amunt