Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0545/2017

  • Número de control 17076041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17076041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7333

  • Data 21/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/545/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central.

 

-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Manresa, 28 de febrer de 2017

 

Antoni Massegú i Calveras

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

 

Annex 1

 

Catalunya Central

 

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Alpens

 

- ESC La Forja- ZER Alt Lluçanès (08000086) a SIN Bisaura (08058428, Sant Quirze de Besora).

 

Artés

 

- ESC Doctor Ferrer (08000244) a INS Miquel Bosch i Jover (08046876, Artés).

 

Avià

 

- ESC Santa Maria d'Avià (08000271) a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga) i a SIN Serra de Noet (08064830, Berga).

 

Avinyó

 

- ESC Barnola (08000323) a INS Miquel Bosch i Jover (08046876, Artés).

 

Bagà

 

- ESC Galceran de Pinós (08001522) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

Balenyà

 

- ESC Joan XXIII (08001534) a INS Pere Barnils (08044569, Centelles).

 

Balsareny

 

- ESC Guillem de Balsareny (08001583) a INS Llobregat (08047376, Sallent).

 

Berga

 

- ESC de la Valldan (08014668) a SIN Serra de Noet (08064830, Berga) i a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

- ESC Sant Joan (08014620) a SIN Serra de Noet (08064830, Berga) i a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

- ESC Santa Eulàlia (08014681) a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga) i a SIN Serra de Noet (08064830, Berga).

 

Borredà

 

- ESC de Borredà- ZER Berguedà Centre (08014796) a SIN Serra de Noet (08064830, Berga) i a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

 

Cabrera d'Anoia

 

- ESC Les Oliveres- ZER Serra d'Ancosa (08014841) a SIN de Vallbona d'Anoia (08065019, Vallbona d'Anoia).

 

Calaf

 

- ESC Alta Segarra (08014929) a INS Alexandre de Riquer (08043395, Calaf).

 

Calders

 

- ESC Anton Busquets i Punset- ZER El Moianès Ponent (08015107) a INS Miquel Bosch i Jover (08046876, Artés).

 

Calldetenes

 

- ESC Sant Marc (08015193) a SIN Les Margues (08063837, Calldetenes).

 

Callús

 

- ESC Joventut (08015247) a INS Mig-Món (08042044, Súria).

 

Capellades

 

- ESC Marquès de la Pobla (08015430) a INS Molí de la Vila (08046645, Capellades).

 

Cardona

 

- ESC Joan de Palà- ZER El Cardener (08015612) a INS Sant Ramon (08042330, Cardona).

- ESC Mare de Déu del Patrocini (08015582) a INS Sant Ramon (08042330, Cardona).

 

Carme

 

- ESC Serra de Coll-Bas (08015648) a INS Joan Mercader (08047364, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada).

 

Casserres

 

- ESC Princesa Làscaris (08015651) a INS de Puig-reig (08052207, Puig-reig).

 

Castellbell i el Vilar

 

- ESC Jaume Balmes (08015806) a SIN Bages Sud (08068616, Castellbell i el Vilar).

 

Castellcir

 

- ESC La Popa- ZER El Moianès Llevant (08015831) a I-E Castellterçol (08071214, Castellterçol).

 

Castellfollit de Riubregós

 

- ESC Sant Roc- ZER Vent d'Avall (08016082) a INS Alexandre de Riquer (08043395, Calaf).

 

Castellfollit del Boix

 

- ESC Coll de Gossem- ZER Tres Branques (08016069) a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada), a INS Joan Mercader (08047364, Igualada) i a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada).

- ESC de Maians- ZER Tres Branques (08016070) a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada), a INS Joan Mercader (08047364, Igualada) i a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada).

 

Castellgalí

 

- ESC Sant Miquel (08016094) a INS Castellet (08046840, Sant Vicenç de Castellet).

 

Castellnou de Bages

 

- ESC L'Olivar (08063862) a INS d'Auro (08053111, Santpedor).

 

Castellolí

 

- ESC Les Passeres- ZER Tres Branques (08016136) a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada), a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

Centelles

 

- ESC Ildefons Cerdà (08016185) a INS Pere Barnils (08044569, Centelles).

- ESC Xoriguer (08067041) a INS Pere Barnils (08044569, Centelles).

 

Cercs

 

- ESC Sant Salvador (08029015) a SIN Serra de Noet (08064830, Berga) i a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

 

Collsuspina

 

- ESC de Collsuspina- ZER El Moianès Llevant (08065482) a INS Moianès (08044600, Moià).

 

Copons

 

- ESC Copons- ZER Vent d'Avall (08016291) a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada), a INS Joan Mercader (08047364, Igualada) i a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada).

 

El Bruc

 

- ESC El Bruc (08014814) a SIN de Collbató (08063801, Collbató).

 

El Pont de Vilomara i Rocafort

 

- ESC Pompeu Fabra (08023657) a INS Castellet (08046840, Sant Vicenç de Castellet).

 

Els Hostalets de Pierola

 

- ESC Renaixença (08022793) a INS Guinovarda (08047820, Piera).

 

Els Prats de Rei

 

- ESC Mare de Déu del Portal- ZER Vent d'Avall (08023141) a INS Alexandre de Riquer (08043395, Calaf).

 

Folgueroles

 

- ESC Mossèn Cinto (08017207) a SIN Les Margues (08063837, Calldetenes).

 

Fonollosa

 

- ESC Agrupació Sant Jordi (08017232) a INS Quercus (08035313, Sant Joan de Vilatorrada) i a SIN Cardener (08066322, Sant Joan de Vilatorrada).

 

Gironella

 

- ESC de Gironella (08017645) a INS Pere Fontdevila (08044971, Gironella).

- ESC Sant Marc (08017633) a INS Pere Fontdevila (08044971, Gironella).

 

Gósol

 

- ESC Santa Margarida- ZER Alt Berguedà (25001709) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

Guardiola de Berguedà

 

- ESC Sant Llorenç (08018005) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

Gurb

 

- ESC Les Escoles (08018029) a SIN Gurb (08068380, Gurb).

 

Igualada

 

- ESC Dolors Martí i Badia (08064866) a INS Joan Mercader (08047364, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada).

- ESC Emili Vallès (08019460) a INS Joan Mercader (08047364, Igualada), a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada) i a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada).

- ESC Gabriel Castella i Raich (08019459) a INS Joan Mercader (08047364, Igualada), a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada) i a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada).

- ESC García i Fossas (08019435) a INS Joan Mercader (08047364, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada).

- ESC Pare Ramon Castelltort i Miralda (08019642) a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada), a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

Jorba

 

- ESC Jorba (08019678) a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

La Coma i la Pedra

 

- ESC de la Coma- ZER El Solsonès (25003536) a SIN de Sant Llorenç de Morunys (25008248, Sant Llorenç de Morunys).

 

La Llacuna

 

- ESC Vilademàger- ZER Serra d'Ancosa (08019691) a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

La Pobla de Claramunt

 

- ESC Maria Borés (08022859) a SIN de Vallbona d'Anoia (08065019, Vallbona d'Anoia).

 

La Pobla de Lillet

 

- ESC Lillet A. Güell (08022860) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

La Torre de Claramunt

 

- ESC La Torre (08030583) a INS Molí de la Vila (08046645, Capellades).

- ESC Torrescasana (08030595) a INS Molí de la Vila (08046645, Capellades).

 

Les Masies de Voltregà

 

- ESC Comtes de Lacambra (08020701) a INS del Voltreganès (08060976, Les Masies de Voltregà).

- ESC El Despujol (08066371) a INS del Voltreganès (08060976, Les Masies de Voltregà).

 

L'Esquirol

 

- ESC El Cabrerès (08028333) a INS Miquel Martí i Pol (08053042, Roda de Ter).

 

L'Estany

 

- ESC de L'Estany- ZER El Moianès Llevant (08037981) a INS Moianès (08044600, Moià).

 

Lladurs

 

- ESC de Lladurs- ZER El Solsonès (25002982) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Llobera

 

- ESC de Llobera- ZER El Solsonès (25003093) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Lluçà

 

- ESC Gafarró- ZER Alt Lluçanès (08019861) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Manlleu

 

- ESC Pompeu Fabra (08039628) a SIN del Ter (08072176, Manlleu) i a INS Antoni Pous i Argila (08040552, Manlleu).

- ESC Puig-Agut (08019940) a SIN del Ter (08072176, Manlleu) i a INS Antoni Pous i Argila (08040552, Manlleu).

- ESC Quatre Vents (08060964) a SIN del Ter (08072176, Manlleu) i a INS Antoni Pous i Argila (08040552, Manlleu).

 

Manresa

 

- L'Espill (08043759) a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa), a INS Cal Gravat (08065330, Manresa) i a INS Guillem Catà (08046761, Manresa).

- ESC Bages (08020127) a INS Guillem Catà (08046761, Manresa), a INS Lacetània (08020462, Manresa) i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

- ESC Ítaca (08064741) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Guillem Catà (08046761, Manresa) i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

- ESC La Font (08059755) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Guillem Catà (08046761, Manresa) i a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa).

- ESC La Renaixença (08020061) a INS Lacetània (08020462, Manresa), a INS Cal Gravat (08065330, Manresa) i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

- ESC La Sèquia (08063898) a INS Lacetània (08020462, Manresa), a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa), i a INS Guillem Catà (08046761, Manresa).

- ESC Muntanya del Drac (08020012) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Lacetània (08020462, Manresa) i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

- ESC Pare Algué (08020097) a INS Lacetània (08020462, Manresa), a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa) i a INS Guillem Catà (08046761, Manresa).

- ESC Puigberenguer (08039318) a INS Guillem Catà (08046761, Manresa), a INS Lacetània (08020462, Manresa), i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

- ESC Sant Ignasi (08020073) a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa), a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa), i a INS Lacetània (08020462, Manresa).

- ESC Serra i Húnter (08038181) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Guillem Catà (08046761, Manresa), i a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa).

- ESC Valldaura (08067600) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Lacetània (08020462, Manresa) i a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa).

 

Masquefa

 

- ESC de Masquefa II (08063722) a INS de Masquefa (08060514, Masquefa).

- ESC El Turó (08020841) a INS de Masquefa (08060514, Masquefa).

- ESC Font del Roure (08060605) a INS de Masquefa (08060514, Masquefa).

 

Moià

 

- Escola Pia de Moià (08022100) a INS Moianès (08044600, Moià).

- ESC Josep Orriols i Roca (08022094) a INS Moianès (08044600, Moià).

 

Monistrol de Calders

 

- ESC L'Esqueix- ZER El Moianès Ponent (08021934) a INS Miquel Bosch i Jover (08046876, Artés).

 

Monistrol de Montserrat

 

- ESC Sant Pere (08021892) a SIN Bages Sud (08068616, Castellbell i el Vilar).

 

Montesquiu

 

- ESC El Rocal- ZER Els Castells (08021961) a SIN Bisaura (08058428, Sant Quirze de Besora).

 

Montmajor

 

- ESC Gira-sol- ZER Baix Berguedà (08021983) a SIN Serra de Noet (08064830, Berga) i a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

 

Muntanyola

 

- ESC Muntanyola (08063928) a SIN Gurb (08068380, Gurb).

 

Mura

 

- ESC Vall de Néspola- ZER El Moianès Ponent (08061521) a SIN de Navarcles (08059524, Navarcles).

 

Navarcles

 

- ESC Catalunya (08022197) a SIN de Navarcles (08059524, Navarcles).

 

Navès

 

- ESC Aiguadora- ZER El Solsonès (25003330) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Òdena

 

- ESC Castell d'Òdena (08022321) a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada), a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

Olost

 

- ESC Terra Nostra (08022495) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Olvan

 

- ESC d'Olvan- ZER Baix Berguedà (08022331) a INS Pere Fontdevila (08044971, Gironella).

 

Oristà

 

- ESC Llevant- ZER Gavarresa (08022549) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Perafita

 

- ESC Heurom- ZER Alt Lluçanès (08034795) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Piera

 

- ESC Creixà (08060526) a INS Guinovarda (08047820, Piera).

- ESC Herois del Bruc (08022768) a INS Guinovarda (08047820, Piera).

- ESC Les Flandes (08056122) a SIN Salvador Claramunt (08063746, Piera).

 

Pinell de Solsonès

 

- ESC de Sant Climent- ZER El Solsonès (25003627) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Pinós

 

- ESC d'Ardèvol- ZER El Solsonès (25006069) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Prats de Lluçanès

 

- ESC Lluçanès (08023207) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Puig-reig

 

- Sant Martí (08023384) a INS de Puig-reig (08052207, Puig-reig).

- ESC Alfred Mata (08023372) a INS de Puig-reig (08052207, Puig-reig).

 

Riner

 

- ESC de Freixinet de Solsona- ZER El Solsonès (25003974) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Roda de Ter

 

- ESC Emili Teixidor (08064787) a INS Miquel Martí i Pol (08053042, Roda de Ter).

- ESC Mare de Déu del Sòl del Pont (08023669) a INS Miquel Martí i Pol (08053042, Roda de Ter).

 

Rupit i Pruit

 

- ESC L'Agullola (08039631) a INS Miquel Martí i Pol (08053042, Roda de Ter).

 

Sallent

 

- Vedruna (08024984) a INS Llobregat (08047376, Sallent).

- ESC Els Pins- ZER Moianès Ponent (08039306) a INS Llobregat (08047376, Sallent).

- ESC Torres Amat (08024972) a INS Llobregat (08047376, Sallent).

 

Sant Bartomeu del Grau

 

- ESC La Monjoia (08025320) a SIN Gurb (08068380, Gurb).

 

Sant Boi de Lluçanès

 

- ESC Aurora- ZER Alt Lluçanès (08025666) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Sant Feliu Sasserra

 

- ESC Els Roures- ZER Gavarresa (08026415) a INS Castell de Quer (08053005, Prats de Lluçanès).

 

Sant Fruitós de Bages

 

- ESC Flama (08044016) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Lluís de Peguera (08020474, Manresa) i a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa).

- ESC Monsenyor Gibert (08026464) a INS Gerbert d'Aurillac (08053054, Sant Fruitós de Bages).

- ESC Pla del Puig (08065251) a INS Gerbert d'Aurillac (08053054, Sant Fruitós de Bages).

 

Sant Hipòlit de Voltregà

 

- ESC Abat Oliba (08026521) a INS del Voltreganès (08060976, Les Masies de Voltregà).

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

- ESC Ametllers (08062778) a INS Quercus (08035313, Sant Joan de Vilatorrada) i a SIN Cardener (08066322, Sant Joan de Vilatorrada).

- ESC Collbaix (08044545) a SIN Cardener (08066322, Sant Joan de Vilatorrada) i a INS Quercus (08035313, Sant Joan de Vilatorrada).

- ESC Joncadella (08026725) a SIN Cardener (08066322, Sant Joan de Vilatorrada) i a INS Quercus (08035313, Sant Joan de Vilatorrada).

 

Sant Julià de Cerdanyola

 

- ESC L'Albiol- ZER Alt Berguedà (08018017) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

Sant Julià de Vilatorta

 

- ESC Bellpuig (08026786) a SIN Les Margues (08063837, Calldetenes).

 

Sant Llorenç de Morunys

 

- ESC Vall de Lord (25004048) a SIN de Sant Llorenç de Morunys (25008248, Sant Llorenç de Morunys).

 

Sant Martí de Centelles

 

- ESC Valldeneu (08064829) a INS Pere Barnils (08044569, Centelles).

 

Sant Martí de Tous

 

- ESC Cérvola Blanca (08026956) a INS Pere Vives i Vich (08019630, Igualada), a INS Badia i Margarit (08073193, Igualada) i a INS Joan Mercader (08047364, Igualada).

 

Sant Martí Sesgueioles

 

- ESC Font de l'Anoia- ZER Vent d'Avall (08027021) a INS Alexandre de Riquer (08043395, Calaf).

 

Sant Mateu de Bages

 

- ESC Sant Esteve- ZER El Cardener (08038089) a INS Mig-Món (08042044, Súria).

 

Sant Pere de Torelló

 

- ESC Josep Maria Xandri (08027171) a INS Cirviànum de Torelló (08058404, Torelló).

 

Sant Quirze de Besora

 

- ESC Segimon Comas (08027249) a SIN Bisaura (08058428, Sant Quirze de Besora).

 

Sant Quirze Safaja

 

- ESC de Sant Quirze Safaja- ZER El Moianès Llevant (08064982) a I-E Castellterçol (08071214, Castellterçol).

 

Sant Salvador de Guardiola

 

- ESC Montserrat (08017992) a INS Cal Gravat (08065330, Manresa), a INS Pius Font i Quer (08033924, Manresa) i a INS Guillem Catà (08046761, Manresa).

 

Sant Vicenç de Castellet

 

- ESC Puigsoler (08065263) a INS Castellet (08046840, Sant Vicenç de Castellet).

- ESC Sant Vicenç (08028576) a INS Castellet (08046840, Sant Vicenç de Castellet).

 

Sant Vicenç de Torelló

 

- ESC Lloriana (08028709) a INS Cirviànum de Torelló (08058404, Torelló).

 

Santa Eugènia de Berga

 

- ESC Jacint Verdaguer (08028059) a INS Taradell (08053121, Taradell).

 

Santa Eulàlia de Riuprimer

 

- ESC El Roure Gros (08028072) a SIN Gurb (08068380, Gurb).

 

Santa Margarida de Montbui

 

- ESC Antoni Gaudí (08057734) a INS Montbui (08053352, Santa Margarida de Montbui).

- ESC García Lorca (08038272) a INS Montbui (08053352, Santa Margarida de Montbui).

- ESC Montbou (08028163) a INS Montbui (08053352, Santa Margarida de Montbui).

 

Santa Maria de Besora

 

- ESC La Baumeta- ZER Els Castells (08038201) a SIN Bisaura (08058428, Sant Quirze de Besora).

 

Santa Maria d'Oló

 

- ESC Sesmon d'Oló (08028382) a INS Miquel Bosch i Jover (08046876, Artés).

 

Santpedor

 

- ESC La Serreta (08066334) a INS d'Auro (08053111, Santpedor).

- ESC Riu d'Or (08025058) a INS d'Auro (08053111, Santpedor).

 

Seva

 

- ESC Farigola (08029027) a INS Taradell (08053121, Taradell).

- ESC Les Basseroles (08041714) a INS de Tona (08054277, Tona).

 

Solsona

 

- ESC El Vinyet (25009101) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

- ESC Setelsis (25004243) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Súria

 

- FEDAC-Súria (08029258) a INS Mig-Món (08042044, Súria).

- ESC Francesc Macià (08029222) a INS Mig-Món (08042044, Súria).

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08029209) a INS Mig-Món (08042044, Súria).

 

Taradell

 

- Sant Genís-Santa Agnès (08029313) a INS Taradell (08053121, Taradell).

- ESC El Gurri- ZER Guilleries (08029283) a INS Taradell (08053121, Taradell).

- ESC Les Pinediques (08029301) a INS Taradell (08053121, Taradell).

 

Tona

 

- ESC L'Era de Dalt (08030421) a INS de Tona (08054277, Tona).

 

Torelló

 

- ESC Doctor Fortià i Solà (08030510) a INS Cirviànum de Torelló (08058404, Torelló).

- ESC Vall del Ges (08030522) a INS Cirviànum de Torelló (08058404, Torelló).

 

Vallbona d'Anoia

 

- ESC Josep Masclans (08030698) a SIN de Vallbona d'Anoia (08065019, Vallbona d'Anoia).

 

Vallcebre

 

- ESC Serrat Voltor- ZER Alt Berguedà (08030728) a INS L'Alt Berguedà (08052891, Bagà).

 

Vic

 

- ESC Andersen (08057102) a INS La Plana (08062870, Vic), a INS de Vic (08031022, Vic) i a INS Jaume Callís (08031034, Vic).

- ESC Doctor Joaquim Salarich (08031009) a INS Jaume Callís (08031034, Vic), a INS de Vic (08031022, Vic) i a INS La Plana (08062870, Vic).

- ESC Guillem de Mont-rodon (08057096) a INS de Vic (08031022, Vic), a INS Jaume Callís (08031034, Vic) i a INS La Plana (08062870, Vic).

- ESC La Sínia (08067818) a INS La Plana (08062870, Vic), a INS Jaume Callís (08031034, Vic) i a INS de Vic (08031022, Vic).

- ESC Sentfores (08030819) a INS de Vic (08031022, Vic), a INS La Plana (08062870, Vic) i a INS Jaume Callís (08031034, Vic).

- ESC Vic-centre (08069499) a INS de Vic (08031022, Vic), a INS Jaume Callís (08031034, Vic) i a INS La Plana (08062870, Vic).

 

Vidrà

 

- ESC Santa Bàrbara- ZER Els Castells (17004062) a SIN Bisaura (08058428, Sant Quirze de Besora).

 

Vilada

 

- ESC Serra de Picamill- ZER Berguedà Centre (08031046) a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga) i a SIN Serra de Noet (08064830, Berga).

 

Viladrau

 

- ESC Els Castanyers- ZER Guilleries (17004189) a INS Taradell (08053121, Taradell).

 

Vilanova de Sau

 

- ESC Les Roques (08031290) a SIN Les Margues (08063837, Calldetenes).

 

Vilanova del Camí

 

- ESC Joan Maragall (08031277) a INS Pla de les Moreres (08044168, Vilanova del Camí).

- ESC Marta Mata (08063795) a INS Pla de les Moreres (08044168, Vilanova del Camí).

- ESC Pompeu Fabra (08038247) a INS Pla de les Moreres (08044168, Vilanova del Camí).

 

 

Annex 2

 

Catalunya Central

 

Educació secundària obligatòria a batxillerat

 

Berga

 

- SIN Serra de Noet (08064830) a INS Guillem de Berguedà (08014693, Berga).

 

Calldetenes

 

- SIN Les Margues (08063837) a INS de Vic (08031022, Vic), a INS La Plana (08062870, Vic) i a INS Jaume Callís (08031034, Vic).

 

Castellbell i el Vilar

 

- SIN Bages Sud (08068616) a INS Castellet (08046840, Sant Vicenç de Castellet).

 

Castellterçol

 

- I-E Castellterçol (08071214) a INS Moianès (08044600, Moià).

 

Gurb

 

- SIN Gurb (08068380) a INS de Vic (08031022, Vic), a INS Jaume Callís (08031034, Vic) i a INS La Plana (08062870, Vic).

 

Manlleu

 

- SIN del Ter (08072176) a INS Antoni Pous i Argila (08040552, Manlleu).

 

Navarcles

 

- SIN de Navarcles (08059524) a INS Gerbert d'Aurillac (08053054, Sant Fruitós de Bages).

 

Navàs

 

- I-E Sant Jordi (08072188) a INS Llobregat (08047376, Sallent).

 

Piera

 

- SIN Salvador Claramunt (08063746) a INS Guinovarda (08047820, Piera).

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

- SIN Cardener (08066322) a INS Quercus (08035313, Sant Joan de Vilatorrada).

 

Sant Llorenç de Morunys

 

- SIN de Sant Llorenç de Morunys (25008248) a INS Francesc Ribalta (25005454, Solsona).

 

Sant Quirze de Besora

 

- SIN Bisaura (08058428) a INS Cirviànum de Torelló (08058404, Torelló).

 

Vallbona d'Anoia

 

- SIN de Vallbona d'Anoia (08065019) a INS Molí de la Vila (08046645, Capellades).

 

Amunt