Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0514/2017

  • Número de control 17074048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17074048-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/514/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre.

 

-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Tortosa, 28 de febrer de 2017

 

Manuela Cid Espuny

Directora dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

 

Annex 1

 

Terres de l'Ebre

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Alcanar

 

- ESC Joan Baptista Serra (43000081) a INS Sòl de Riu (43007087, Alcanar).

- ESC Marjal- ZER Mediterrània (43005698) a INS Sòl de Riu (43007087, Alcanar).

 

Aldover

 

- ESC Sant Jordi- ZER Riu i Serra (43005303) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Alfara de Carles

 

- ESC d'Alfara de Carles- ZER Mont Caro (43005315) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Amposta

 

- ESC Consol Ferré (43010773) a INS de Tecnificació (43010888, Amposta) i a INS Ramon Berenguer IV (43000329, Amposta).

- ESC del Poble Nou del Delta- ZER Mediterrània (43009217) a INS de Tecnificació (43010888, Amposta) i a INS Ramon Berenguer IV (43000329, Amposta).

- ESC Mestre Agustí Barberà (43005224) a INS de Tecnificació (43010888, Amposta) i a INS Ramon Berenguer IV (43000329, Amposta).

- ESC Miquel Granell (43000275) a INS de Tecnificació (43010888, Amposta) i a INS Ramon Berenguer IV (43000329, Amposta).

- ESC Soriano Montagut (43006186) a INS Ramon Berenguer IV (43000329, Amposta) i a INS de Tecnificació (43010888, Amposta).

 

Arnes

 

- ESC La Miranda- ZER Ports-Algars (43000421) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Ascó

 

- ESC Sant Miquel (43000433) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

Benifallet

 

- ESC Llorenç Vallespí i Vidiella- ZER Riu i Serra (43000551) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Benissanet

 

- ESC Antoni Nat- ZER Benissanet-Miravet (43000561) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Bot

- ESC Sant Blai- ZER Terra Alta-Centre (43000639) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Camarles

 

- ESC del Lligallo del Gànguil- ZER Mestral (43004116) a INS Camarles (43008419, Camarles).

- ESC Sant Àngel (43003975) a INS Camarles (43008419, Camarles).

 

Caseres

 

- ESC La Gessera- ZER Ports-Algars (43000809) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Corbera d'Ebre

 

- ESC Doctor Ferran- ZER Terra Alta-Centre (43000950) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Deltebre

 

- ESC L'Assumpció (43004074) a INS de Deltebre (43006964, Deltebre).

- ESC Riumar (43006873) a INS de Deltebre (43006964, Deltebre).

- ESC Sant Miquel (43004013) a INS de Deltebre (43006964, Deltebre).

 

El Perelló

 

- ESC Jaume II (43001929) a INS Blanca d'Anjou (43007211, El Perelló).

 

El Pinell de Brai

 

- ESC Cèsar Martinell- ZER Terra Alta-Centre (43001942) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Flix

 

- ESC Enric Grau i Fontserè (43001127) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

Freginals

 

- ESC Mestre Josep Roncero i Pallarès- ZER Montsià (43005388) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

Gandesa

 

- ESC Puig Cavaller (43001231) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Garcia

 

- ESC El Verger- ZER Ribera d'Ebre Nord (43005406) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Ginestar

 

- ESC Pàmies- ZER La Font de l'Aiguadí (43001280) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Godall

 

- ESC Sant Salvador- ZER Montsià (43005418) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

Horta de Sant Joan

 

- ESC Montsagre (43001346) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

La Fatarella

 

- ESC Los Castellets- ZER Terra Alta Nord (43001097) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

La Galera

 

- ESC Sant Llorenç- ZER Montsià (43005391) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

La Palma d'Ebre

 

- ESC 1 d'Abril- ZER Ebre (43005479) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

La Pobla de Massaluca

 

- ESC L'Ametller- ZER Terra Alta Nord (43002016) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

La Sénia

 

- ESC Jaume I (43000871) a INS de La Sénia (43006681, La Sénia).

 

La Torre de l'Espanyol

 

- ESC El Tormo- ZER Ribera d'Ebre Nord (43005601) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

L'Aldea

 

- ESC 21 d'Abril (43004050) a INS Camarles (43008419, Camarles).

- ESC Maria García i Cabanes (43004037) a INS Camarles (43008419, Camarles).

 

L'Ametlla de Mar

 

- ESC Sant Jordi (43000263) a INS Mare de Déu de la Candelera (43006976, L'Ametlla de Mar).

 

L'Ampolla

 

- ESC Mediterrani (43005194) a INS Camarles (43008419, Camarles).

 

Mas de Barberans

 

- ESC Teresa Subirats i Mestre- ZER Montsià (43001395) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

Masdenverge

 

- ESC Rosa Gisbert- ZER Montsià (43001437) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

Miravet

 

- ESC Roc Llop i Convalia- ZER Benissanet-Miravet (43005443) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Móra d'Ebre

 

- ESC Lluís Viñas i Viñoles (43001681) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Paüls

 

- ESC Sant Roc- ZER Riu i Serra (43001851) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Prat de Comte

 

- ESC Mare de Déu de la Fontcalda- ZER Ports-Algars (43002144) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Rasquera

 

- ESC Les Eres de Rasquera- ZER La Font de l'Aiguadí (43005534) a INS Blanca d'Anjou (43007211, El Perelló).

 

Riba-roja d'Ebre

 

- ESC Sant Agustí- ZER Ebre (43002661) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

Roquetes

 

- ESC Mestre Marcel·lí Domingo (43002831) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

- ESC Raval de Cristo- ZER Mont Caro (43005674) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Sant Carles de la Ràpita

 

- ESC Carles III (43002892) a INS Els Alfacs (43007221, Sant Carles de la Ràpita).

- ESC Horta Vella (43006551) a INS Els Alfacs (43007221, Sant Carles de la Ràpita).

 

Sant Jaume d'Enveja

 

- ESC Sant Jaume (43004189) a INS de Deltebre (43006964, Deltebre).

- ESC Setze de Febrer- ZER Mediterrània (43005613) a INS de Deltebre (43006964, Deltebre).

 

Santa Bàrbara

 

- ESC Jaume Balmes (43003008) a INS Les Planes (43008456, Santa Bàrbara).

 

Tivenys

 

- ESC La Pineda- ZER Riu Avall (43003801) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

 

Tivissa

 

- ESC Josep Riba- ZER Les Vinyes (43003835) a INS Priorat (43006691, Falset).

- ESC Marcel·lí Domingo (43003847) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Tortosa

 

- ESC Bítem- ZER Riu Avall (43003951) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

- ESC Cinta Curto (43008912) a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa) i a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa).

- ESC Divina Pastora- ZER Mestral (43006046) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

- ESC El Temple (43004244) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

- ESC Ferreries (43004256) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

- ESC La Mercè (43004232) a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa) i a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa).

- ESC Port rodó- ZER Mestral (43003987) a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa) i a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa).

- ESC Remolins (43004268) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa) i a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa).

- ESC Sant Antoni Abat- ZER Mont Caro (43005625) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

- ESC Sant Llatzer (43008389) a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa) i a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa).

 

Ulldecona

 

- ESC Ramón y Cajal (43004463) a INS Manuel Sales i Ferré (43006496, Ulldecona).

 

Vilalba dels Arcs

 

- ESC El Diví Mestre- ZER Terra Alta Nord (43005650) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Vinebre

 

- ESC Les Eres- ZER Ribera d'Ebre Nord (43005108) a INS de Flix (43007233, Flix).

 

Xerta

 

- ESC de Xerta (43001000) a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

 

Annex 2

 

Terres de l'Ebre

 

Educació secundària obligatòria a batxillerat

 

Batea

 

- I-E Mare de Déu del Portal (43012113) a INS Terra Alta (43006642, Gandesa).

 

Móra la Nova

 

- I-E 3 d'Abril (43012289) a INS Julio Antonio (43007129, Móra d'Ebre).

 

Tortosa

 

- I-E Daniel Mangrané (43012307) a INS Cristòfol Despuig (43011170, Tortosa), a INS Joaquin Bau (43004438, Tortosa) i a INS Roquetes (43008420, Roquetes).

 

Amunt