Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0516/2017

  • Número de control 17074046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17074046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/516/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Girona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació infantil, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació primària en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Girona.

 

-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Girona.

 

-3 Fer pública la relació, que consta en l'annex 3, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Girona.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Girona, 28 de febrer de 2017

 

Josep Polanco López

Director dels Serveis Territorials a Girona

 

 

Annex 1

 

Girona

 

Educació infantil a educació primària

 

La Vall d'en Bas

 

- PAR de Sant Esteve d'en Bas (17003951) a ESC Verntallat (17004001, La Vall d'en Bas).

 

 

Annex 2

 

Girona

 

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Agullana

 

- ESC Lluís Marià Vidal- ZER Les Salines (17000019) a INS de La Jonquera (17006745, La Jonquera).

 

Aiguaviva

 

- ESC Vilademany (17000032) a INS de Vilablareix (17009205, Vilablareix).

 

Albons

 

- ESC la Branca- ZER Montgrí (17000056) a I-E Francesc Cambó i Batlle (17009795, Verges).

 

Alp

 

- ESC Bac de Cerdanya (17000071) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

 

Amer

 

- ESC Gaspar de Queralt (17000093) a INS Castell d'Estela (17004578, Amer).

 

Anglès

 

- FEDAC- Anglès (17000147) a INS Rafael Campalans (17004487, Anglès).

- ESC Pompeu Fabra (17000135) a INS Rafael Campalans (17004487, Anglès).

 

Arbúcies

 

- Vedruna (17000184) a INS Montsoriu (17006605, Arbúcies).

- ESC Doctor Carulla (17000160) a INS Montsoriu (17006605, Arbúcies).

 

Argelaguer

 

- ESC Montpalau- ZER El Llierca (17005261) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Avinyonet de Puigventós

 

- ESC Gonçal Comellas (17000251) a INS Olivar Gran (17007609, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

 

Banyoles

 

- ESC Baldiri Reixac (17000342) a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles) i a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles).

- ESC Camins (17009345) a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles).

- ESC Can Puig (17005182) a INS Josep Brugulat (17000330, Banyoles).

- ESC La Draga (17006952) a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles) i a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles).

- ESC Pla de l'Ametller (17000329) a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles).

 

Bàscara

 

- ESC Joan Reglà (17000354) a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

Begur

 

- ESC Doctor Arruga (17000263) a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell) i a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell).

- ESC l'Olivar Vell (17004876) a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell) i a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell).

 

Bellcaire d'Empordà

 

- ESC El Rajaret- ZER Montgrí (17000381) a I-E Francesc Cambó i Batlle (17009795, Verges).

 

Bescanó

 

- ESC Doctor Sobrequés (17000408) a INS La Miquela (17009783, Bescanó).

 

Beuda

 

- ESC de Lliurona (17006940) a I-E Salvador Vilarrasa (17009801, Besalú).

 

Biure

 

- ESC Manuel de Pedrolo- ZER Les Salines (17004293) a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

Blanes

 

- ESC Carles Faust (17000470) a INS Serrallarga (17005662, Blanes), a INS S'Agulla (17005731, Blanes) i a INS Sa Palomera (17000551, Blanes).

- ESC Joaquim Ruyra (17000469) a INS Sa Palomera (17000551, Blanes), a INS S'Agulla (17005731, Blanes) i a INS Serrallarga (17005662, Blanes).

- ESC Mossèn Joan Batlle (17000548) a INS S'Agulla (17005731, Blanes), a INS Serrallarga (17005662, Blanes) i a INS Sa Palomera (17000551, Blanes).

- ESC Napoleó Soliva (17004566) a INS Sa Palomera (17000551, Blanes), a INS Serrallarga (17005662, Blanes) i a INS S'Agulla (17005731, Blanes).

- ESC Pinya de Rosa (17007828) a INS Sa Palomera (17000551, Blanes), a INS S'Agulla (17005731, Blanes) i a INS Serrallarga (17005662, Blanes).

- ESC Quatre Vents (17005017) a INS Sa Palomera (17000551, Blanes), a INS S'Agulla (17005731, Blanes) i a INS Serrallarga (17005662, Blanes).

- ESC Sa Forcanera (17008274) a INS S'Agulla (17005731, Blanes), a INS Sa Palomera (17000551, Blanes) i a INS Serrallarga (17005662, Blanes).

 

Boadella i les Escaules

 

- ESC Santa Cecília- ZER Les Salines (17000603) a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

Bolvir

 

- ESC Santa Cecília- ZER Cerdanya (17004888) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

 

Bordils

 

- ESC de Bordils (17000561) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Borrassà

 

- ESC Sant Andreu de Borrassà (17000573) a INS de Vilafant (17008390, Vilafant).

 

Breda

 

- ESC Montseny (17000585) a INS Vescomtat de Cabrera (17006733, Hostalric).

 

Cabanes

 

- ESC de Cabanes (17008641) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

 

Cadaqués

 

- ESC Caritat Serinyana (17000627) a SIN Cap de Creus (17006678, Cadaqués).

 

Caldes de Malavella

 

- ESC La Benaula (17008781) a SIN de Caldes de Malavella (17008651, Caldes de Malavella).

- ESC Sant Esteve (17000676) a SIN de Caldes de Malavella (17008651, Caldes de Malavella).

 

Calonge

 

- ESC La Sínia (17008468) a INS Puig Cargol (17000706, Calonge).

- ESC Llevantí de Mar (17000718) a INS Puig Cargol (17000706, Calonge).

- ESC Pere Rosselló (17000688) a INS Puig Cargol (17000706, Calonge).

 

Campdevànol

 

- ESC Pirineu (17000731) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Camprodon

 

- ESC Doctor Robert (17000779) a SIN Germans Vila-Riera (17006681, Camprodon).

 

Capmany

 

- ESC Els Dòlmens- ZER Requesens (17000822) a INS de La Jonquera (17006745, La Jonquera).

 

Cassà de la Selva

 

- ESC Aldric (17008501) a INS de Cassà de la Selva (17005650, Cassà de la Selva).

- ESC Puig d'Arques (17000846) a INS de Cassà de la Selva (17005650, Cassà de la Selva).

 

Castellfollit de la Roca

 

- ESC Castellroc (17000861) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Castelló d'Empúries

 

- ESC El Bruel (17008663) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries) i a SIN Castelló d'Empúries (17008729, Castelló d'Empúries).

- ESC Joana d'Empúries (17007907) a SIN Castelló d'Empúries (17008729, Castelló d'Empúries) i a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

- ESC Ruiz Amado (17000871) a SIN Castelló d'Empúries (17008729, Castelló d'Empúries) i a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Castell-Platja d'Aro

 

- ESC Els Estanys (17000895) a INS Ridaura (17006691, Castell-Platja d'Aro).

- ESC Fanals d'Aro (17009278) a INS Ridaura (17006691, Castell-Platja d'Aro).

- ESC Vall d'Aro (17000883) a INS Ridaura (17006691, Castell-Platja d'Aro).

 

Celrà

 

- ESC L'Aulet (17000913) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

- ESC Les Falgueres (17008471) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Cervià de Ter

 

- ESC L'Aixart (17000925) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Cistella

 

- ESC Mossèn Josep Maria Albert- ZER Empordà (17000937) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Olivar Gran (17007609, Figueres).

 

Colera

 

- ESC Puig d'Esquers- ZER Cap de Creus (17000950) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Corçà

 

- ESC El Rodonell (17000998) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

Cornellà del Terri

 

- ESC La Vall del Terri (17000986) a INS Josep Brugulat (17000330, Banyoles).

 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

 

- ESC La Pedra Dreta- ZER Empordanet-Gavarres (17003631) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

- ESC Les Gavarres- ZER Empordanet-Gavarres (17001024) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

Darnius

 

- ESC Mont-roig- ZER Requesens (17001036) a INS de La Jonquera (17006745, La Jonquera).

 

El Far d'Empordà

 

- ESC del Far d'Empordà (17000068) a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

El Port de la Selva

 

- ESC Les Clisques-ZER Cap de Creus (17002879) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Espolla

 

- ESC Antoni Balmanya- ZER Requesens (17001085) a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

Esponellà

 

- ESC Carles de Fortuny (17001097) a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles).

 

Figueres

 

- ESC Amistat (17008006) a INS Cendrassos (17005649, Figueres), a INS Olivar Gran (17007609, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

- ESC Anicet de Pagès i de Puig (17004463) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres), a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

- ESC Carme Guasch i Darné (17008808) a INS Olivar Gran (17007609, Figueres), a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

- ESC Joaquim Cusí i Furtunet (17001280) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres), a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Olivar Gran (17007609, Figueres).

- ESC Josep Pallach (17004891) a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres), a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres), a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

- ESC Josep Pous i Pagès (17001115) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres), a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres), a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

- ESC M. Àngels Anglada (17006711) a INS Olivar Gran (17007609, Figueres), a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres), a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

- ESC Parc de les Aigües (17008444) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres), a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres), a INS Olivar Gran (17007609, Figueres), a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

- ESC Salvador Dalí (17001103) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres), a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

- ESC Sant Pau (17001279) a INS Cendrassos (17005649, Figueres), a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres).

 

Flaçà

 

- ESC Les Moreres (17001292) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Fontcoberta

 

- ESC Alzina Reclamadora (17004827) a INS Josep Brugulat (17000330, Banyoles).

 

Forallac

 

- ESC Forallac (17008997) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

Fornells de la Selva

 

- ESC Forn d'Anells (17001346) a INS de Vilablareix (17009205, Vilablareix).

 

Fortià

 

- ESC Teresa de Pallejà (17001361) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Garrigàs

 

- ESC de Garrigàs- ZER Empordà (17001371) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres).

 

Garriguella

 

- ESC Joaquim Gifre (17001383) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Ger

 

- ESC Santa Coloma- ZER Cerdanya (17001395) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

 

Girona

 

- FEDAC- Pont Major (17001905) a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

- Sagrada Família (17001942) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona), a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Àgora (17001838) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona), a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Montilivi (17001735, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC Annexa- Joan Puigbert (17001449) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Balandrau (17010049) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona).

- ESC Carme Auguet (17001887) a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

- ESC Cassià Costal (17004694) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona), a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona), a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC de Vila-roja (17001954) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona), a INS Montilivi (17001735, Girona) i a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona).

- ESC Domeny (17008286) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona) i a INS Carles Rahola i Llorens (17005042, Girona).

- ESC Eiximenis (17001425) a INS Montilivi (17001735, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC El Bosc de la Pabordia (17009126) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Font de la Pólvora (17004347) a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona), a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Joan Bruguera (17001450) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Josep Dalmau i Carles (17001930) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC Marta Mata (17006721) a INS Montilivi (17001735, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC Migdia (17004529) a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Montilivi (17001735, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC Montfalgars (17004943) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona) i a INS Santa Eugènia (17006939, Girona).

- ESC Montjuïc (17001486) a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

- ESC Pericot (17008675) a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Pla de Girona (17001516) a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Montilivi (17001735, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

- ESC Santa Eugènia (17004335) a INS Santa Eugènia (17006939, Girona), a INS Santiago Sobrequés i Vidal (17004530, Girona), a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona) i a INS Montilivi (17001735, Girona).

- ESC Taialà (17003422) a INS Carles Rahola i Llorens (17005042, Girona) i a INS Santa Eugènia (17006939, Girona).

- ESC Verd (17001462) a INS Montilivi (17001735, Girona), a INS Jaume Vicens Vives (17001723, Girona) i a INS Ermessenda de Girona (17010414, Girona).

 

Hostalric

 

- ESC Mare de Déu dels Socors (17001981) a INS Vescomtat de Cabrera (17006733, Hostalric).

 

La Bisbal d'Empordà

 

- ESC Empordanet (17009710) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

- ESC Joan de Margarit (17000411) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

- ESC Mas Clarà (17005248) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

La Cellera de Ter

 

- ESC Juncadella (17003781) a INS Rafael Campalans (17004487, Anglès).

 

La Jonquera

 

- ESC Josep Peñuelas del Rio (17002004) a INS de La Jonquera (17006745, La Jonquera).

 

La Pera

 

- ESC Pedra Blanca- ZER Empordanet-Gavarres (17002715) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

La Vall d'en Bas

 

- ESC Verntallat (17004001) a INS Bosc de la Coma (17005893, Olot).

 

L'Armentera

 

- ESC Fluvianets (17000241) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Les Planes d'Hostoles

 

- ESC Sant Cristòfol (17002752) a INS Castell d'Estela (17004578, Amer).

 

Les Preses

 

- ESC La Bòbila (17008882) a INS Bosc de la Coma (17005893, Olot).

 

L'Escala

 

- ESC Empúries (17001048) a INS El Pedró (17005251, L'Escala).

- ESC L'Esculapi (17008481) a INS El Pedró (17005251, L'Escala).

 

Lladó

 

- ESC Montserrat Vayreda i Trullol (17002028) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Olivar Gran (17007609, Figueres).

 

Llagostera

 

- ESC Lacustària (17002031) a INS de Llagostera (17006757, Llagostera).

- ESC Puig de les Cadiretes (17009138) a INS de Llagostera (17006757, Llagostera).

 

Llanars

 

- ESC Les Moreres- ZER Vall de Ter (17002065) a SIN Germans Vila-Riera (17006681, Camprodon).

 

Llançà

 

- ESC Pompeu Fabra (17002077) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Llers

 

- ESC de Llers (17002089) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

 

Llívia

 

- ESC Jaume I- ZER Cerdanya (17002090) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

 

Lloret de Mar

 

- ESC Àngels Alemany i Boris (17008080) a INS Ramon Coll i Rodés (17005911, Lloret de Mar), a I-E Lloret de Mar (17009898, Lloret de Mar) i a INS Rocagrossa (17006770, Lloret de Mar).

- ESC Esteve Carles (17004657) a INS Ramon Coll i Rodés (17005911, Lloret de Mar), a I-E Lloret de Mar (17009898, Lloret de Mar) i a INS Rocagrossa (17006770, Lloret de Mar).

- ESC Pere Torrent (17002107) a INS Ramon Coll i Rodés (17005911, Lloret de Mar), a INS Rocagrossa (17006770, Lloret de Mar) i a I-E Lloret de Mar (17009898, Lloret de Mar).

- ESC Pompeu Fabra (17004955) a INS Ramon Coll i Rodés (17005911, Lloret de Mar), a I-E Lloret de Mar (17009898, Lloret de Mar) i a INS Rocagrossa (17006770, Lloret de Mar).

 

Maçanet de Cabrenys

 

- ESC Les Salines- ZER Les Salines (17002168) a INS de La Jonquera (17006745, La Jonquera).

 

Maçanet de la Selva

 

- ESC Nova de Maçanet de la Selva (17008547) a SIN Maçanet de la Selva (17008951, Maçanet de la Selva).

- ESC Sant Jordi (17002181) a SIN Maçanet de la Selva (17008951, Maçanet de la Selva).

 

Medinyà

 

- ESC Santa Fe (17002193) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Mieres

 

- ESC Finestres (17002201) a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles) i a INS Montsacopa (17002387, Olot).

 

Montagut i Oix

 

- ESC Mont Cós- ZER El Llierca (17002247) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Mont-ras

 

- ESC Torres Jonama (17002259) a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell) i a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell).

 

Navata

 

- ESC Joaquim Vallmajó (17002260) a INS Olivar Gran (17007609, Figueres) i a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres).

 

Ogassa

 

- ESC L'Esquirol- ZER Vall de Ter (17005029) a I-E Mestre Andreu (17009813, Sant Joan de les Abadesses).

 

Olot

 

- ESC El Morrot (17008778) a INS Montsacopa (17002387, Olot) i a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

- ESC Llar Lluís Maria Mestres i Martí (17002302) a INS Montsacopa (17002387, Olot).

- ESC Malagrida (17002296) a INS Bosc de la Coma (17005893, Olot) i a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

- ESC Pla de Dalt (17002314) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

- ESC Sant Roc (17002429) a INS Bosc de la Coma (17005893, Olot).

- ESC Volcà Bisaroques (17002326) a INS Montsacopa (17002387, Olot).

 

Ordis

 

- ESC Maria Pagès i Trayter (17002430) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres).

 

Osor

 

- ESC La Vall (17002442) a INS Rafael Campalans (17004487, Anglès).

 

Palafrugell

 

- ESC Carrilet (17006782) a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell) i a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell).

- ESC Josep Barceló i Matas (17002491) a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell) i a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell).

- ESC Pi Verd (17008523) a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell) i a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell).

- ESC Torres Jonama (17002481) a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell) i a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell).

 

Palamós

 

- ESC La Vila (17002569) a INS de Palamós (17005352, Palamós).

- ESC Vila-romà (17002612) a INS de Palamós (17005352, Palamós).

 

Palau-saverdera

 

- ESC Martí Inglès (17002624) a INS Cap Norfeu (17005364, Roses) i a INS Illa de Rodes (17006851, Roses).

 

Pals

 

- ESC Quermany (17002651) a INS Frederic Martí i Carreras (17002545, Palafrugell) i a INS Baix Empordà (17002557, Palafrugell).

 

Pau

 

- ESC Pau (17002703) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

 

Peralada

 

- ESC Ramon Muntaner (17002740) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

 

Planoles

 

- ESC Núria Morer i Pi- ZER Comte Arnau (17002764) a SIN Joan Triadú (17006794, Ribes de Freser).

 

Pont de Molins

 

- ESC Tramuntana- ZER Empordà (17002776) a INS Cendrassos (17005649, Figueres) i a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres).

 

Porqueres

 

- ESC Frigolet (17002818) a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles) i a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles).

- ESC L'Entorn (17002791) a INS Pla de l'Estany (17006666, Banyoles).

 

Portbou

 

- ESC Sant Jaume (17002831) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Puigcerdà

 

- ESC Alfons I (17002880) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

- ESC Llums del Nord (17008419) a INS Pere Borrell (17005741, Puigcerdà).

 

Quart

 

- ESC Nou de Quart (17009242) a INS de Vilablareix (17009205, Vilablareix).

- ESC Santa Margarida (17002922) a INS de Vilablareix (17009205, Vilablareix).

 

Ribes de Freser

 

- ESC Mare de Déu de Núria (17002958) a SIN Joan Triadú (17006794, Ribes de Freser).

 

Riells i Viabrea

 

- ESC El Bruc (17002983) a SIN El Bruc (17010037, Riells i Viabrea).

 

Ripoll

 

- ESC Joan Maragall (17002995) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

- ESC Tomàs Raguer (17004751) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Riudarenes

 

- ESC Josep Boada (17003070) a SIN de Sils (17009308, Sils).

 

Riudaura

 

- ESC Lluís Castells (17003082) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Riudellots de la Selva

 

- ESC de Riudellots de la Selva (17003094) a INS de Cassà de la Selva (17005650, Cassà de la Selva).

 

Roses

 

- ESC Els Grecs (17006800) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

- ESC Jaume Vicens i Vives (17004451) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

- ESC Montserrat Vayreda (17008237) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

- ESC Narcís Monturiol (17003136) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

 

Salt

 

- ESC El Gegant del Rec (17008298) a INS Salvador Espriu (17003203, Salt) i a SIN Salvador Sunyer i Aimeric (17008407, Salt).

- ESC El Pla (17004864) a SIN Salvador Sunyer i Aimeric (17008407, Salt), a INS Salvador Espriu (17003203, Salt) i a INS Vallvera (17005388, Salt).

- ESC La Farga (17003215) a INS Vallvera (17005388, Salt) i a SIN Salvador Sunyer i Aimeric (17008407, Salt).

- ESC Les Arrels (17009850) a INS Salvador Espriu (17003203, Salt) i a INS Vallvera (17005388, Salt).

- ESC Les Deveses (17008687) a INS Salvador Espriu (17003203, Salt).

- ESC Mas Masó (17007919) a INS Vallvera (17005388, Salt).

- ESC Silvestre Santaló (17003151) a INS Salvador Espriu (17003203, Salt).

- ESC Veïnat (17005522) a INS Vallvera (17005388, Salt).

 

Sant Climent Sescebes

 

- ESC Sant Sebastià- ZER Requesens (17003227) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

 

Sant Feliu de Buixalleu

 

- ESC Alzines Balladores (17008894) a INS Vescomtat de Cabrera (17006733, Hostalric).

 

Sant Feliu de Guíxols

 

- ESC Ardenya (17008018) a INS Sant Elm (17003306, Sant Feliu de Guíxols) i a INS de Sant Feliu de Guíxols (17003318, Sant Feliu de Guíxols).

- ESC Gaziel (17003264) a INS de Sant Feliu de Guíxols (17003318, Sant Feliu de Guíxols) i a INS Sant Elm (17003306, Sant Feliu de Guíxols).

- ESC L'Estació (17004682) a INS Sant Elm (17003306, Sant Feliu de Guíxols) i a INS de Sant Feliu de Guíxols (17003318, Sant Feliu de Guíxols).

- ESC Mossèn Baldiri Reixach (17003321) a INS Sant Elm (17003306, Sant Feliu de Guíxols) i a INS de Sant Feliu de Guíxols (17003318, Sant Feliu de Guíxols).

 

Sant Feliu de Pallerols

 

- ESC Rocalba (17003343) a INS Castell d'Estela (17004578, Amer).

 

Sant Gregori

 

- ESC Agustí Gifre (17003392) a INS Vall de Llémena (17010189, Sant Gregori).

 

Sant Hilari Sacalm

 

- ESC Guilleries (17003434) a INS Anton Busquets i Punset (17004517, Sant Hilari Sacalm).

 

Sant Jaume de Llierca

 

- ESC Les Escomes- ZER El Llierca (17003461) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Sant Joan les Fonts

 

- ESC Castanyer (17003732) a INS Montsacopa (17002387, Olot).

 

Sant Jordi Desvalls

 

- ESC Sant Jordi (17003471) a INS de Celrà (17006708, Celrà).

 

Sant Julià de Ramis

 

- ESC Castellum (17006873) a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

 

Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

- ESC Sant Jordi (17000123) a INS Rafael Campalans (17004487, Anglès).

 

Sant Miquel de Fluvià

 

- ESC Vallgarriga (17003598) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Sant Pau de Segúries

 

- ESC Els Pinets- ZER Vall de Ter (17003616) a SIN Germans Vila-Riera (17006681, Camprodon).

 

Sant Pere Pescador

 

- ESC Llagut (17003628) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Santa Coloma de Farners

 

- ESC Castell de Farners (17008249) a INS de Santa Coloma de Farners (17005376, Santa Coloma de Farners).

- ESC Sant Salvador d'Horta (17003641) a INS de Santa Coloma de Farners (17005376, Santa Coloma de Farners).

 

Santa Cristina d'Aro

 

- ESC Pedralta (17003689) a INS Ridaura (17006691, Castell-Platja d'Aro).

 

Santa Pau

 

- ESC Joan Maragall (17003719) a INS Montsacopa (17002387, Olot).

 

Sarrià de Ter

 

- ESC Montserrat (17003756) a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

 

Saus, Camallera i Llampaies

 

- ESC Els Terraprims (17003768) a INS El Pedró (17005251, L'Escala).

 

Serinyà

 

- ESC Bora Gran (17003801) a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles).

 

Sils

 

- ESC Els Estanys (17009199) a SIN de Sils (17009308, Sils).

- ESC Verdaguer (17003823) a SIN de Sils (17009308, Sils).

 

Torroella de Montgrí

 

- ESC Guillem de Montgrí (17003872) a INS Montgrí (17005923, Torroella de Montgrí).

- ESC Portitxol (17003860) a INS Montgrí (17005923, Torroella de Montgrí).

 

Tortellà

 

- ESC Joan Roura i Parella- ZER El Llierca (17003902) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Tossa de Mar

 

- ESC Ignasi Melé i Farré (17003926) a INS de Tossa de Mar (17006812, Tossa de Mar).

 

Ullà

 

- ESC Puig Rodó- ZER Montgrí (17003938) a INS Montgrí (17005923, Torroella de Montgrí).

 

Ullastret

 

- ESC L'Estany- ZER Empordanet-Gavarres (17003941) a INS La Bisbal (17007300, La Bisbal d'Empordà).

 

Vallfogona de Ripollès

 

- ESC de Vallfogona de Ripollès- ZER Comte Arnau (17003537) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Vall-llobrega

 

- ESC Vall-llobrega (17008493) a INS de Palamós (17005352, Palamós).

 

Ventalló

 

- ESC Oliveres Mil·lenàries- ZER Tramuntana (17004049) a INS El Pedró (17005251, L'Escala).

 

Vidreres

 

- ESC Salvador Espriu (17004906) a INS Vidreres (17006824, Vidreres).

- ESC Sant Iscle (17004074) a INS Vidreres (17006824, Vidreres).

 

Vilabertran

 

- ESC Torre d'en Reig (17004098) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Cendrassos (17005649, Figueres).

 

Vilablareix

 

- ESC Madrenc (17004116) a INS de Vilablareix (17009205, Vilablareix).

 

Viladamat

 

- ESC Puig Segalar- ZER Tramuntana (17004128) a INS El Pedró (17005251, L'Escala).

 

Vilademuls

 

- ESC de Sant Esteve de Guialbes (17004153) a INS Josep Brugulat (17000330, Banyoles).

 

Vilafant

 

- ESC Les Mèlies (17006836) a INS de Vilafant (17008390, Vilafant).

- ESC Sol i Vent (17004190) a INS de Vilafant (17008390, Vilafant).

 

Vilajuïga

 

- ESC Santiago Ratés (17004207) a INS de Llançà (17006769, Llançà).

 

Vilallonga de Ter

 

- ESC La Daina- ZER Vall de Ter (17004219) a SIN Germans Vila-Riera (17006681, Camprodon).

 

Vilamacolum

 

- ESC Els Valentins- ZER Tramuntana (17004220) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Vilamalla

 

- ESC Josep de Ribot i Olivas (17004232) a INS Narcís Monturiol (17001221, Figueres) i a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres).

 

Vilanant

 

- ESC Tramuntana- ZER Empordà (17004244) a INS Alexandre Deulofeu (17004438, Figueres) i a INS Ramon Muntaner (17001218, Figueres).

 

Vilobí d'Onyar

 

- ESC Josep Madrenys (17004281) a INS de Santa Coloma de Farners (17005376, Santa Coloma de Farners).

 

 

Annex 3

 

Girona

 

Educació secundària obligatòria a batxillerat

 

Banyoles

 

- Casa Nostra (17000299) a INS Pere Alsius i Torrent (17000305, Banyoles).

 

Besalú

 

- I-E Salvador Vilarrasa (17009801) a INS La Garrotxa (17002399, Olot).

 

Cadaqués

 

- SIN Cap de Creus (17006678) a INS Illa de Rodes (17006851, Roses) i a INS Cap Norfeu (17005364, Roses).

 

Caldes de Malavella

 

- SIN de Caldes de Malavella (17008651) a INS de Llagostera (17006757, Llagostera).

 

Camprodon

 

- SIN Germans Vila-Riera (17006681) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Castelló d'Empúries

 

- SIN Castelló d'Empúries (17008729) a INS Castelló d'Empúries (17006083, Castelló d'Empúries).

 

Girona

 

- INS Ermessenda de Girona (17010414) a INS Montilivi (17001735, Girona).

 

Lloret de Mar

 

- I-E Lloret de Mar (17009898) a INS Ramon Coll i Rodés (17005911, Lloret de Mar) i a INS Rocagrossa (17006770, Lloret de Mar).

 

Maçanet de la Selva

 

- SIN Maçanet de la Selva (17008951) a INS Vidreres (17006824, Vidreres).

 

Ribes de Freser

 

- SIN Joan Triadú (17006794) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Riells i Viabrea

 

- SIN El Bruc (17010037) a INS Vescomtat de Cabrera (17006733, Hostalric).

 

Salt

 

- SIN Salvador Sunyer i Aimeric (17008407) a INS Salvador Espriu (17003203, Salt).

 

Sant Gregori

 

- INS Vall de Llémena (17010189) a INS Carles Rahola i Llorens (17005042, Girona) i a INS Narcís Xifra i Masmitjà (17004499, Girona).

 

Sant Joan de les Abadesses

 

- I-E Mestre Andreu (17009813) a INS Abat Oliba (17005704, Ripoll).

 

Sils

 

- SIN de Sils (17009308) a INS de Santa Coloma de Farners (17005376, Santa Coloma de Farners) i a INS Vidreres (17006824, Vidreres).

 

Verges

 

- I-E Francesc Cambó i Batlle (17009795) a INS Montgrí (17005923, Torroella de Montgrí).

 

Amunt