Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 01/02/2017

  • Número de control 17032049

  • Organisme emissor Mancomunitat Penedès Garraf

    CVE CVE-DOGC-A-17032049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7305

  • Data 09/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de funcionari/ària de carrera, tècnic/a superior d'administració general, adscrit a Secretaria.


En el DOGC número 7125 de data 23 de maig de 2016, es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir la plaça de tècnic/a superior d'administració general, adscrit a secretaria de la Mancomunitat Penedès i Garraf,

 

Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic administració general

Règim jurídic: funcionari de carrera

Escala: administració general

Subescala: tècnica

Grup de classificació: A1.

Sistema de selecció: concurs-oposició

Torn: lliure

S'obre el termini per presentar sol·licituds amb un termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

 

Vilanova i la Geltrú, 1 de febrer de 2017

 

Rosa Huguet i Sugranyes

Presidenta

 

Amunt