Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 01/02/2017

  • Número de control 17032012

  • Organisme emissor Ajuntament d'Alcanar

    CVE CVE-DOGC-A-17032012-2017

Dades del DOGC
  • Número 7304

  • Data 08/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial d'un pla de millora urbana del carrer Barcelona, de les Cases d'Alcanar.


Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 19/01/2017, el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica del núm. 9 del C/ Barcelona, de les Cases d'Alcanar, se sotmet sotmet a informació pública pel termini d'un mes, amb inserció d'anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un diari de difusió comarcal, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i a etauler.

Durant el termini d'informació pública la documentació podrà ser examinada per qualsevol persona interessada als Serveis Tècnics Municipals (C/ Generalitat, 10 – Alcanar) en horari d'oficina, de dilluns a divendres, perquè si s'escau puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents. El termini comença a comptar a partir de la darrera de les publicacions preceptives.

 

Alcanar, 1 de febrer de 2017

 

Alfons Montserrat Esteller

Alcalde

 

Amunt