Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/01/2017

  • Número del document ENS/0018/2017

  • Número de control 17017017

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17017017-2017

Dades del DOGC
  • Número 7290

  • Data 19/01/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.


D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, per la qual es convoca concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent,

 

Resolc:

 

—1 Nomenar els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, convocat per la Resolució ENS/1814/2016, la composició dels quals es detalla a l'annex.

 

—2 Els membres dels tribunals tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

—3 Els membres dels tribunals estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 50/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Barcelona, 13 de gener de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Administració d'empreses

 

Tribunal titular número 01

President: Fernando Fernández Arce

Vocal 1: Antonio Pérez Sánchez

Vocal 2: Blanca Lluveras Puig

Vocal 3: José Julio Buza Rodríguez

Vocal 4: Anna Ardanuy Tarrat

 

Tribunal suplent número 01

President: M. Asunción Serrano Monzo

Vocal 1: José Enrique Ordoñez Cruz

Vocal 2: Núria Vilanova Morató

Vocal 3: Laura Serrano Martinez

Vocal 4: Pere Serra Lluís

 

Tribunal titular número 02

President: José Sánchez Garcia

Vocal 1: Isabel Alberti Girones

Vocal 2: Josep Vicenç Eres

Vocal 3: Petronila Buscató Costa

Vocal 4: M. Luisa Gonzalez Herranz

 

Tribunal suplent número 02

President: Lourdes Jacas Vidal

Vocal 1: Ester Rubio Costa

Vocal 2: M. Dolors Pou Felip

Vocal 3: Joan Soler Ulles

Vocal 4: Joana Serra Collell

 

Tribunal titular número 03

President: Josep Lluis Torres Messeguer

Vocal 1: Ferran de Torres Burgos

Vocal 2: Ina Martínez Simón

Vocal 3: M. Carmen Lázaro Quílez

Vocal 4: M. del Carmen Casas Vilanova

 

Tribunal suplent número 03

President: Anna Josepa Bru Ortiga

Vocal 1: M.Teresa Casals Puit

Vocal 2: Joan Francesc Iborra Molines

Vocal 3: Luis Roig Edo

Vocal 4: Soledad Prospero Nasarre

 

Especialitat: Anàlisi i química industrial

 

Tribunal titular número 01

President: Maria Isabel Moldes Porto

Vocal 1: Blanca Isabel Bruno Garcia Bragado

Vocal 2: Eugenia Rubert Ramos

Vocal 3: Gregorio Jiménez Valverde

Vocal 4: Ana Ollé Moreno

 

Tribunal suplent número 01

President: Damaris Gancho Rodríguez

Vocal 1: Hildegarda Folque Cuadras

Vocal 2: Diego Luís Rengel Carrión

Vocal 3: Isabel Pellicer Reig

Vocal 4: Marco Antonio Martínez Escude

 

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal

 

Tribunal titular número 01

President: Olga Zabala Anso

Vocal 1: Ana Colomé Ferrer

Vocal 2: Maria Encarnación Cabrera Herrera

Vocal 3: Joan Pell Oliver

Vocal 4: Maria Dolores Garcia Santacreu

 

Tribunal suplent número 01

President: Gemma Bolea Monte

Vocal 1: Maria Teresa Portavella Cristina

Vocal 2: Maria Mercedes Moreno Iglesias

Vocal 3: Maria Mercedes Sánchez Sánchez

Vocal 4: Josefa Sabaté Mercadé

 

Especialitat: Formació i orientació laboral

 

Tribunal titular número 01

President: Mario Crespo Pérez

Vocal 1: Martí Albalat I Bernal

Vocal 2: José Moratal Miñana

Vocal 3: M. Pilar Quilez Quilez

Vocal 4: Carme Martin Roca

 

Tribunal suplent número 01

President: Jordi Blanch Huguet

Vocal 1: Visitación Martín Sangüesa

Vocal 2: Amelia Verdoy Fernández

Vocal 3: Cristina Pedrero Orna

Vocal 4: Pedro Martínez Aranega

 

Tribunal titular número 02

President: Patricia Ovies Rusca

Vocal 1: Ángeles Romero Pérez

Vocal 2: Josefa Marcos Benito

Vocal 3: Josefa Iglesias Garcia

Vocal 4: Belén Ferrer Lopez

 

Tribunal suplent número 02

President: Francisco Sabaté Roca

Vocal 1: Montserrat Esteban Ayuso

Vocal 2: Jaime Pedro Hidalgo Juan

Vocal 3: Isabel Haro Benet

Vocal 4: Olga Alcacer Villena

 

Tribunal titular número 03

President: Jordi Suy Franch

Vocal 1: Xavier Grau Cots

Vocal 2: Anna Costa Vidal

Vocal 3: Pere Planas Crous

Vocal 4: Manuel Prieto Grueso

 

Tribunal suplent número 03

President: M. Angels Freixenet Bosch

Vocal 1: Xavier Font Turrats

Vocal 2: M. Ángela Boada Mont

Vocal 3: Ines Javega Soley

Vocal 4: Anna Maria Franch Sans

 

Tribunal titular número 04

President: Olga Castilla Corsa

Vocal 1: Rosa Villaró Pla

Vocal 2: Joan-A. Sorolla Miro

Vocal 3: M. Rosario Aran Pastor

Vocal 4: Cira Aliana de Paula

 

Tribunal suplent número 04

President: Joan Solsona Solé

Vocal 1: Maria del Carme Gutierrez Fernández

Vocal 2: M Isabel Baro Torruella

Vocal 3: Francesc Guillem Crespo

Vocal 4: Rosa Maria Prats Novau

 

Tribunal titular número 05

President: M. Cinta Moriones Pellisa

Vocal 1: Daniel Fortuny Anguera

Vocal 2: Àngela Alonso Expósito

Vocal 3: Montserrat Plana Voltas

Vocal 4: Dolores Osuna Chamizo

 

Tribunal suplent número 05

President: Manuel Ortega Moreno

Vocal 1: María José Uribe Noguerol

Vocal 2: Joan Vicent Carles Olivas

Vocal 3: M. Carme Calaf Vidales

Vocal 4: Francisca Martí Recatalà

 

Especialitat: Hoteleria i turisme

 

Tribunal titular número 01

President: Esther Segovia Rubio

Vocal 1: Eliseo Escobar Vall

Vocal 2: Gloria Herrera Manzano

Vocal 3: Luis Sola Xifra

Vocal 4: Irene Panella Pou

 

Tribunal suplent número 01

President: Joaquim Rosich Doz

Vocal 1: Jesus Osanz Pueyo

Vocal 2: Laura Casals Bastardas

Vocal 3: Mª Angeles Guillen Robles

Vocal 4: Ma.Victoria Martin Hurtado

 

Especialitat: Informàtica

 

Tribunal titular número 01

President: Josep Maria Lluva Andres

Vocal 1: Alberto L. Canela Campos

Vocal 2: José Manuel Lopez Canalda

Vocal 3: Adrià Trujillo Montiel

Vocal 4: Isabel Miralves Guiral

 

Tribunal suplent número 01

President: Jordi Quesada Balaguer

Vocal 1: Maria Isabel Perramon Cuadrat

Vocal 2: Francisco J. Peiris López

Vocal 3: Joan Quintana Compte

Vocal 4: José Manuel Conde Llinares

 

Tribunal titular número 02

President: Llorenç Roselló Sauri

Vocal 1: Esther Rubio Garcia

Vocal 2: Antonio Lopez Ibáñez

Vocal 3: Miguel Cortes Serra

Vocal 4: Nicolás Torrubiano Martínez

 

Tribunal suplent número 02

President: Alejandro Guerrero Hernández

Vocal 1: Julian del Amo Montoya

Vocal 2: Juan Ramon Soler Cabrejas

Vocal 3: José Luis Carande de Cascos

Vocal 4: Mònica Plata Cantero

 

Tribunal titular número 03

President: Laura López Solé

Vocal 1: Pedro Ferré Galván

Vocal 2: Cristina Gómez Alonso

Vocal 3: María Isabel Ruiz Mahamud

Vocal 4: Jaime Bocio Sanz

 

Tribunal suplent número 03

President: Roger Meix Maña

Vocal 1: José Antonio Villegas Ariza

Vocal 2: Joan Cervós Escribà

Vocal 3: Ramon Cervera Zaragoza

Vocal 4: Oriol Trillas Roig

 

Especialitat: Intervenció socio-comunitària

 

Tribunal titular número 01

President: Ramon Simon Campa

Vocal 1: Maria Jesús Franco González

Vocal 2: Ana Maria Mora Quiles

Vocal 3: Montserrat Marti Marti

Vocal 4: Helena Palomares Larreula

 

Tribunal suplent número 01

President: Teresa Molina Chumillas

Vocal 1: Anna Maria Carballo Picado

Vocal 2: Montserrat Magdalena Sánchez Aroca

Vocal 3: Anna Cuaresma Barangue

Vocal 4: Dolores Olga Creus Pascual

 

Tribunal titular número 02

President: Maria del Pilar Nus Rey

Vocal 1: Rosa Maria Ruiz Gomicia

Vocal 2: Carlos Muñoz Aldama

Vocal 3: M. Luisa del Rio Barahona

Vocal 4: Marina Minguella Aldomà

 

Tribunal suplent número 02

President: Jaume Zarzuela Serrat

Vocal 1: Isabel Garcia Abellan

Vocal 2: Jara Planell Ros

Vocal 3: Maria Pilar Gallifa Sala

Vocal 4: José Coello Sutil

 

Tribunal titular número 03

President: Joan Lluís Espinós Espinós

Vocal 1: Inés Vila Catalan

Vocal 2: Susana Vidal Marsal

Vocal 3: Jorge Cañizares Crespo

Vocal 4: Nuria Mola Albiol

 

Tribunal suplent número 03

President: Núria Alarcón Sánchez

Vocal 1: Elena Marin Yeste

Vocal 2: Angela Quero Gallego

Vocal 3: Maria Lucia Muñoz Rodríguez

Vocal 4: M José Lorente Gasca

 

Tribunal titular número 04

President: Josep Gifre Ribas

Vocal 1: Sabina Caparros Fabrega

Vocal 2: Luisa Rodríguez Peraferrer

Vocal 3: Merce Tonietti Ferrero

Vocal 4: Núria Caixas Avila

 

Tribunal suplent número 04

President: Emili Puig Vilaró

Vocal 1: M. Dolors Brujats Barnes

Vocal 2: Marta Coll Navas

Vocal 3: Teresa Muñoz Punti

Vocal 4: Maria Lourdes Coll Llorens

 

Tribunal titular número 05

President: Josep-M. Quero Batalla

Vocal 1: Montserrat Sorribas Pareja

Vocal 2: Ana Maria Nevado Cardeña

Vocal 3: Montserrat Vila Badia

Vocal 4: Josefa Cumplido Mancebo

 

Tribunal suplent número 05

President: Ana Soler Pallàs

Vocal 1: Alicia Garcia López

Vocal 2: Matilde Domènech Simón

Vocal 3: José Sanahuja Bella

Vocal 4: Emilia Molas Ramos

 

Especialitat: Organització i gestió comercial

 

Tribunal titular número 01

President: M. Mercedes Font Bel

Vocal 1: Eugenia Alfonso Úbeda

Vocal 2: Pilar Bertrans Costa

Vocal 3: Maria Teresa Martínez Gómez

Vocal 4: Mercedes Leonor Garcia López

 

Tribunal suplent número 01

President: Josep-Antoni Miró Marco

Vocal 1: M. Vicenta Duart Carrion

Vocal 2: Juan José Guerrero Barreira

Vocal 3: Carlos Peiro Alonso

Vocal 4: Rosa Maria Parayre Xirinachs

 

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

 

Tribunal titular número 01

President: Juan Manuel Chica Pegalajar

Vocal 1: Javier García Corulla

Vocal 2: Juan Agustín Esteban Jiménez

Vocal 3: Mónica Galiay Gonzalez

Vocal 4: Fernando López Rodríguez

 

Tribunal suplent número 01

President: Ramon Esteve Galindo

Vocal 1: Oscar Barrera Doblado

Vocal 2: Francesc Badia Tusell

Vocal 3: Francesc Boria Taixe

Vocal 4: Bernardino Boleko Brown

 

Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica

 

Tribunal titular número 01

President: Javier Luque Martínez

Vocal 1: Maria Carme Cerdà Pascuet

Vocal 2: Miguel Montes Dorado

Vocal 3: Rafael Frances Abad

Vocal 4: Francisco Javier Vences Requejo

 

Tribunal suplent número 01

President: Alejandro Peidro Roy

Vocal 1: Fernando Trebejo Sánchez

Vocal 2: Josep Vila Xicola

Vocal 3: Jorge Vences Requejo

Vocal 4: Javier Rojo Alonso

 

Especialitat: Processos industria alimentària

 

Tribunal titular número 01

President: Maria Carmen Molina Aguilar

Vocal 1: Beatriz Alos Blasco

Vocal 2: Maria Eva Urteaga Suarez

Vocal 3: Antoni Aloy Codol

Vocal 4: Manuel Berruezo Gallego

 

Tribunal suplent número 01

President: Maria José Lorente Navarro

Vocal 1: Lidia Barreiro Taboada

Vocal 2: Maria Carmen Pérez Quiñones

Vocal 3: Jordi Juan Arasa

Vocal 4: Marta Garrido Marco

 

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

 

Tribunal titular número 01

President: M. Angels Estapé Sallent

Vocal 1: Sara Blancafort Andreu

Vocal 2: Isabel Lucio Vidal

Vocal 3: Maria Asunción Alonso Monferrer

Vocal 4: Yolanda Pérez Riera

 

Tribunal suplent número 01

President: M. Neus Escoda Moliné

Vocal 1: Ana Belen Notario Aynos

Vocal 2: M. Isabel Abella Bel

Vocal 3: Joan Ruiz Soriano

Vocal 4: Maria Pilar Requeno Garcia

 

Especialitat: Processos sanitaris

 

Tribunal titular número 01

President: Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1: Maria del Roser Coscojuela Ferrando

Vocal 2: M. Dolores Ozalla Romero Castillo

Vocal 3: Maria Angeles Castellote Olivito

Vocal 4: Vicenç Gil Hernández

 

Tribunal suplent número 01

President: Antonia Ariza Pacheco

Vocal 1: Ana Maria Franco Sierra

Vocal 2: Sonia Julià Sánchez

Vocal 3: Maria Torrens Jover

Vocal 4: Aitana Vidal Yago

 

 

Cos: Professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: Cuina i pastisseria

 

Tribunal titular número 01

President: Juan Carlos Ferri Ureña

Vocal 1: Jordi Boncompte Pujol

Vocal 2: David Casas Ortigosa

Vocal 3: Josep Valle Abad

Vocal 4: Diana Bosch Pérez

 

Tribunal suplent número 01

President: Roser Vives Serra

Vocal 1: Rafael Llin Bosch

Vocal 2: Josep-Ignasi Gonzalez Subirà

Vocal 3: Oriol Tous Casadesús

Vocal 4: Juan Jorge Piñol Machi

 

Especialitat: Estètica

 

Tribunal titular número 01

President: Maria Monica Fragoso Camara

Vocal 1: Maria Belen Bueno Sánchez

Vocal 2: Lucía Marin Ambel

Vocal 3: Sonia Coronado Alfocea

Vocal 4: M. Eulalia Lorca Abril

 

Tribunal suplent número 01

President: Carmen Asensio Fisas

Vocal 1: Gemma Pujado Martinez

Vocal 2: Silvia Puertas Alcover

Vocal 3: Irene Caracuel Ronda

Vocal 4: Isabel Maria Santiago Cardenas

 

Especialitat: Manteniment de vehicles

 

Tribunal titular número 01

President: Jaume Llovet Barbero

Vocal 1: Antonio Chica Pegalajar

Vocal 2: Javier Merino Costa

Vocal 3: Francisco Salmerón Giménez

Vocal 4: Francisco Majo Buj

 

Tribunal suplent número 01

President: Dionís Ramírez Camps

Vocal 1: Miguel Angel Llabres Campos

Vocal 2: Daniel Orellana Rusiñol

Vocal 3: Victor Duaigues Duaigues

Vocal 4: José Luis Cañete Barranco

 

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

 

Tribunal titular número 01

President: José Maria Lorenzo Granados

Vocal 1: Manuel Abalo Del Pozo

Vocal 2: Lluis Rosell Coma

Vocal 3: Oscar Pulido Leon

Vocal 4: Daniel Santos De Lara

 

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Valverde Alcántara

Vocal 1: Juan Carlos Bondia Garcia

Vocal 2: Albert Balaña Aranda

Vocal 3: Alfredo Llorach Vicente

Vocal 4: Manuel Castaño Membrive

 

Especialitat: Perruqueria

 

Tribunal titular número 01

President: Consuelo Ruiz Pedros

Vocal 1: Patricia Torres Vargas

Vocal 2: Josefina Rodríguez Respall

Vocal 3: Virginia Rodríguez Llahosa

Vocal 4: Eva Sanz Lamberto

 

Tribunal suplent número 01

President: Rosa Llenas Vilallonga

Vocal 1: Monica Bosch Cuadras

Vocal 2: M. Antonia Bienvenido Domínguez

Vocal 3: Susanna Manero Rafegas

Vocal 4: Trinidad Solano Romero

 

Especialitat: Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

 

Tribunal titular número 01

President: Carmen Viñas Capdevila

Vocal 1: Stefano Schergna

Vocal 2: Mónica Carbonell Bros

Vocal 3: Ana Maria Cabellos Aparicio

Vocal 4: Joan Gallego Olivella

 

Tribunal suplent número 01

President: M. José Poyato Arevalo

Vocal 1: Milagros Triviño Ortega

Vocal 2: Maria Consuelo Mayayo Falo

Vocal 3: Pilar Bermejo Mezquita

Vocal 4: Eloisa Vinuesa Cuesta

 

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

 

Tribunal titular número 01

President: Francesca Garcia Gasparin

Vocal 1: Manuel Garcia Medina

Vocal 2: Sílvia Pacheco Gaspar

Vocal 3: Monica Tordera Aleman

Vocal 4: Veronica Garcia Garcia

 

Tribunal suplent número 01

President: Raquel Tejera Pulido

Vocal 1: Ana Isabel Andres de Haro

Vocal 2: Olga Bresco Lamiel

Vocal 3: M. Teresa Regodon Muñoz

Vocal 4: Maria Lourdes Beltran Pinies

 

Tribunal titular número 02

President: Joan Queldra Moran

Vocal 1: Maria Amparo Blazquez Palomar

Vocal 2: Juana Zambrana Martinez

Vocal 3: Judit Catala Alcalde

Vocal 4: Judit Pluja Juando

 

Tribunal suplent número 02

President: M. Angels Bosch Frigola

Vocal 1: Esther Palomeras Rovira

Vocal 2: Montserrat Queixalos Mosegui

Vocal 3: Montserrat Pont Invernon

Vocal 4: Marc Oliva Pujol

 

Tribunal titular número 03

President: Mar Cardona Grau

Vocal 1: Fabián Moreno Gómez

Vocal 2: Maria del Pilar Vidal Torres

Vocal 3: Silvia Sans Framis

Vocal 4: Anna Maria Rosa Hernando

 

Tribunal suplent número 03

President: Isabel Rosa Fibla Vidal

Vocal 1: Rebeca Valero Gils

Vocal 2: Beatriz Barberà Hernández

Vocal 3: Aránzazu Azcárate Pérez

Vocal 4: Rosa Maria Minguillon Loscos

 

Especialitat: Processos comercials

 

Tribunal titular número 01

President: Graciella del Palacio Segura

Vocal 1: Joan Ramon Granell Sarda

Vocal 2: Gregoria Isabel Aller Castro

Vocal 3: M. Carmen Oliva Ubach

Vocal 4: Alicia Navarro Renedo

 

Tribunal suplent número 01

President: Manuel Alberto Juarez López

Vocal 1: M. Nieves Sabate Blanco

Vocal 2: Maria Montserra Garitonandia Soler

Vocal 3: Esther Garcia Garcia

Vocal 4: Montserrat Losquiño Talaveron

 

Especialitat: Serveis a la comunitat

 

Tribunal titular número 01

President: Elisenda Giner Gota

Vocal 1: Maria del Pilar Xicart Carrenca

Vocal 2: Júlia Ferrando Bagán

Vocal 3: Esther de los Santos Rodríguez

Vocal 4: M. Luisa Cortiella Arasa

 

Tribunal suplent número 01

President: Patricia Garcia Martínez

Vocal 1: Blanca Lopez Torres

Vocal 2: Maria Carmen Herrero Alonso

Vocal 3: Maria José Ruiz Sánchez

Vocal 4: Marta Molas Codina

 

Tribunal titular número 02

President: Jaume Borras Estany

Vocal 1: Isabel Burgos Garcia

Vocal 2: Anna Sánchez Moix

Vocal 3: M. José Esteva Bujan

Vocal 4: Maria Mercedes Pérez Calleja

 

Tribunal suplent número 02

President: Maria Teresa Durban Hinojosa

Vocal 1: Xavier Molero Homs

Vocal 2: Julia Josefa Ramiro Reiffs

Vocal 3: Agustina Leandra Piñeiro Lopez

Vocal 4: Ana Maria Marcos Rodríguez

 

Tribunal titular número 03

President: Anna Massegur Yeste

Vocal 1: M. Angels Carreras Corcoy

Vocal 2: Beatriu Alonso Rodríguez

Vocal 3: Matilde Escobosa Alvarez

Vocal 4: Esther Company Galia

 

Tribunal suplent número 03

President: Dolors Serra Rigau

Vocal 1: Anna Pallares Masague

Vocal 2: Roser Grabulosa Pujolar

Vocal 3: Olga Garcia Muñoz

Vocal 4: Elisabet Medina Caramés

 

Tribunal titular número 04

President: Patricia Terradellas Mare

Vocal 1: Maria Fe Pilar Cuevas Arca

Vocal 2: Sergi Aldave Escrichs

Vocal 3: Maria Lourdes Albi Fernández

Vocal 4: Marta Oliach Vidal

 

Tribunal suplent número 04

President: Alejandra Carme Varela Guerrero

Vocal 1: Maria Lozano Beltran

Vocal 2: Núria Conejo Fortuny

Vocal 3: Marta Massó Sabaté

Vocal 4: Noelia Serral Gombau

 

Especialitat: Serveis de restauració

 

Tribunal titular número 01

President: Jordi Cristia Carbonell

Vocal 1: Ricard Soler Pla

Vocal 2: Ignacio Martin Roig

Vocal 3: Tomas Basaurit Basaurit

Vocal 4: Lluís Coll Nicolau

 

Tribunal suplent número 01

President: Diego Gomez Novillo

Vocal 1: Francisco Javier Iglesias Garcia

Vocal 2: José Perramon Anton

Vocal 3: Rodrigo Pérez Ferran

Vocal 4: José Luis Vilarasau Varela

 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

 

Tribunal titular número 01

President: Jonatan Giménez Elizondo

Vocal 1: Oscar Torrente Artero

Vocal 2: Josep Lluis González Peinado

Vocal 3: Fco.Javier Fernández Baticon

Vocal 4: Lina Camprubí Santasusana

 

Tribunal suplent número 01

President: Maria Carmen Brito Ruiz

Vocal 1: Victor Carceler Hontoria

Vocal 2: Alberto Vila Costas

Vocal 3: Eduard Canet Ricart

Vocal 4: German Martinez Ajona

 

Tribunal titular número 02

President: Antonio Limón Morón

Vocal 1: Ivan Periz Vila

Vocal 2: Roger López Reixach

Vocal 3: Antonio Ma. Sánchez Otto

Vocal 4: Maria Teresa Puertolas Mur

 

Tribunal suplent número 02

President: Pere Cleries Soler

Vocal 1: Lino de la Muñoza Muñoz

Vocal 2: Maria del Mar Valenzuela Vila

Vocal 3: Luis Melgar Fernández

Vocal 4: Ana Maria Galan Encinar

 

Tribunal titular número 03

President: Montserrat Maria Tallada Cervera

Vocal 1: Neus Budesca Hernando

Vocal 2: José Vicente Mico Perpiña

Vocal 3: Juan Carlos Guillen López

Vocal 4: Montserrat Rovira Marco

 

Tribunal suplent número 03

President: Vicente Guillén López

Vocal 1: Francisco Bertó Roselló

Vocal 2: Miquel Avila Salvadó

Vocal 3: José Alberto Díez Delgado

Vocal 4: Jordi Antoni Cuesta Andrea

 

Amunt