Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 03/01/2017

  • Número de control 17009056

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

    CVE CVE-DOGC-A-17009056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7286

  • Data 13/01/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre publicació íntegra del text de la modificació del Reglament del Consell escolar municipal.


Per mitjà d'aquest Anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província núm. 022016022799, de data 2 de gener de 2017 apareix l'anunci de publicació íntegra del text de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de 2016, entrarà en vigor en el termini de quinze dies a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

 

Sant Pere de Vilamajor, 3 de gener de 2017

 

Pamela Isus Saurí

Alcaldessa

 

Amunt