Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/10/2016

  • Número del document GOV/0131/2016

  • Número de control 16285101

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16285101-2016

Dades del DOGC
  • Número 7226

  • Data 14/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/131/2016, d'11 d'octubre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.


La previsió de la demanda d'escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l'oferta de places escolars públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives;

Vist que l'article 131.2 c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics;

Vist que l'article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, atribueix al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics;

Vist que l'article 75.1, apartats c), d) i e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, atribueixen respectivament la denominació genèrica d'Escola als centres públics que imparteixen el segon cicle d'educació infantil i l'educació primària; d'Institut, als centres públics que imparteixen ensenyaments d'educació secundària; i d'Institut escola, als centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen educació primària i educació secundària;

Vist el que disposa l'article 32.1 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Crear les Escoles que es detallen a l'annex 1, els Instituts que es detallen a l'annex 2 i els Instituts escola que es detallen a l'annex 3, amb efectes de l'inici del curs escolar 2016-2017.

 

—2 Crear l'Institut que es detalla a l'annex 4, amb efectes de l'inici del curs escolar 2015-2016.

 

—3 Adaptar els recursos a les necessitats cessant l'activitat de les Escoles que es detallen a l'annex 5 per integració en d'altres Escoles, amb efectes de la fi del curs escolar 2015-2016.

 

—4 El que disposa aquest Acord s'inscriurà al Registre de centres docents.

 

—5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Creació d'escoles

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08074641

Denominació: Escola La Sagrera

Seu: carrer Berenguer de Palou, 64-80

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075207

Denominació: Escola Entença

Seu: carrer Viladomat, 149

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Bages

Municipi: Manresa

Codi: 08075244

Denominació: Escola Les Bases

Seu: avinguda de les Bases de Manresa, 1

Nou centre creat per desglossament de l'Escola La Sèquia, codi 08063898

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Codi: 08075268

Denominació: Escola Nova

Seu: avinguda de la Clota, 3

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Segrià

Municipi: Lleida

Codi: 25010267

Denominació: Escola Torre Queralt

Seu: carrer de les escoles, 2

Nou centre creat per fusió de l'Escola Ginesta, codi 25002143 i de l'Escola Terres de Ponent, codi 25006197

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Alt Camp

Municipi: Mont-ral

Codi: 43012903

Denominació: Escola de Mont-ral

Seu: carrer Major, 4

 

 

Annex 2

Creació d'instituts

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Codi: 08066541

Denominació: Institut Maria Espinalt

Seu: carrer La Llacuna, cantonada Pere IV

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

Codi: 08063229

Denominació: Institut Montpedrós

Seu: carrer Esquirol, 9

Creació per transformació de la Secció d'Institut Montpedrós, codi 08063229

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Barberà del Vallès

Codi: 08075281

Denominació: Institut de Barberà del Vallès

Seu: ronda de l'Est, s/n

 

 

Annex 3

Creació d'instituts escola

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Codi: 08075384

Denominació: Institut Escola Sant Adrià de Besòs

Seu: carrer Ramón Llull, 450-458(ESO); carrer Mar, s/n (INF PRI)

Nou centre creat per fusió dels centres Escola Mediterrània, codi 08045501 i Institut Fòrum 2004, codi 08040151.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Osona

Municipi: Torelló

Codi: 08075256

Denominació: Institut Escola Marta Mata

Seu: avinguda del Castell, 42

Nou centre en el qual s'integra l'escola Marta Mata, codi 08066383

 

 

Annex 4

Creació d'un institut amb efectes de l'inici del curs escolar 2015-2016

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Alt Penedès

Municipi: Sant Martí Sarroca

Codi: 08065329

Denominació: Institut de l'Alt Foix

Seu: avinguda Verge de Montserrat, 14

Creació per transformació de la Secció d'Institut de l'Alt Foix, codi 08065329

 

 

Annex 5

Cessament de l'activitat d'escoles

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

Codi: 08027407

Denominació: Escola Montpedrós

Seu: carrer Esquirol, 9

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Colònia Güell, codi 08043760

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Osona

Municipi: Tona

Codi: 08067077

Denominació: Escola El Castell

Seu: carrer de Jaume Balmes, s/n

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola L'Era de Dalt, codi 08030421

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Mollet del Vallès

Codi: 08021478

Denominació: Escola Nicolàs Longarón

Seu: carrer Francesc Macià, 16

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Col·legis Nous, codi 08021466

 

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

Codi: 08063849

Denominació: Escola Vilamagore

Seu: carrer de Can Llobera, s/n

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Torre Roja, codi 08027183

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Baix Camp

Municipi: La Selva del Camp

Codi: 43009679

Denominació: Escola Gil Cristià i Arbós

Seu: carrer Pare Crusats, 16

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Abel Ferrater, codi 43003100

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Badia del Vallès

Codi: 08028931

Denominació: Escola La Muñeira

Seu: avinguda Via de la Plata, s/n

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Les Seguidillas, codi 08028916.

 

Amunt