Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 27/05/1982

 • Número del document 134/1982

 • Número de control 693-82

 • Organisme emissor Departament Adjunt a la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 231

 • Data 11/06/1982

 • Pàgina 1368

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 134/1982, de 27 de maig, concedint la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a quaranta-tres personalitats. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 249, p. 1868, de 13.8.1982).


                            
 NOTA. En aquest text s'han introduït les          
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
                               
 Atès el que disposa el Decret 457/1981, de 18 de desembre,
 creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya;
                               
 A proposta del Conseller Adjunt a la Presidència i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic.- Atorgar la Creu de Sant  Jordi de  la
 Generalitat de Catalunya a les personalitats següents:   
 Joan Ainaud i de Lasarte, pel seu rigor escrupolós en la
 investigació d'aspecte de l'art català de diverses èpoques i
 de la història en general, i per la seva activa participació
 en la vida cultural catalana, especialment en la tasca
 museística,                         
 Andreu Alfaro i Hernàndez, per la seva gran aportació a
 l'escultura catalana contemporània i per la seva defensa,
 des de  València,  de la unitat cultural dels països
 catalans,                          
 Josep Alsina i Bofill, per la seva dilatada i brillant
 activitat professional en el terreny de la medicina interna,
 i pels serveis que ha prestat a entitats entranyablement
 vinculades a la nostra col·lectivitat nacional,       
 Miquel Batllori i Munné, per  la  seva  obra ingent
 d'historiador de la cultura, obrint nous camins a  la
 investigació i  oferint  síntesis molt reeixides sobre
 personatges i èpoques diverses,               
 Manuel Blancafort i de Rosselló, per la seva obra musical
 clara, madura, assenyada i estructurada sòlidament amb un
 contingut emocional i estètic de profunda arrel catalana,  
 Lluís Bonet i Garí, continuador de la millor tradició
 arquitectònica catalana, per la seva aportació al patrimoni
 artístic i per la seva tasca exemplar de protector de
 diverses institucions culturals catalanes,         
 Emili Brugalla i Turmo, per haver enaltit, amb el seu
 treball continuat de creació i amb els seus estudis, l'art
 de la relligadura del llibre, fent valuoses aportacions a la
 bibliofília catalana,                    
 Pere Calders i Rossinyol, narrador, periodista i dibuixant,
 per haver enriquit la literatura catalana contemporània amb
 una obra de molt alta qualitat la qual, amb la combinació de
 la fantasia i de l'humor, sovint satíric, assoleix un
 extraordinari to líric,                   
 Joan Camprubí i Alemany, actor, pel seu treball en l'escena
 catalana i, molt especialment, per haver sabut arribar a un
 públic molt extens i popular amb els seus papers còmics,
 visió irònica d'una determinada manera de ser català,    
 Mª Aurèlia Capmany i Farnés, per la seva valuosa aportació
 a la literatura catalana i per la seva inesgotable i
 constant activitat en defensa d'una societat civilitzada i
 lliure,                           
 Lluís Carulla i Canals, per la seva dedicació al foment de
 la indústria i del comerç i, de manera especial, per la seva
 tasca exemplar de mecenes de moltes institucions culturals
 catalanes,                         
 Modest Cuixart i Tàpies, per haver enriquit la tradició
 pictòrica catalana amb una obra que, ultra palesar una gran
 sensibilitat per la força expressiva del color, és un reflex
 de la societat que la determina o la inspira,        
 Pere Duran i Farell, pel seu treball ingent i pels seus
 esforços i iniciatives en favor de la indústria i l'economia
 catalana, a la modernització i reorganització de la qual ha
 contribuït de manera exemplar,               
 Francesc Farreras i Duran, polític, per la seva vida
 totalment lliurada a Catalunya com a fundador d'associacions
 polítiques, com a home lliurat al servei de la Generalitat
 republicana i, sobretot, com a President a l'exili del
 Parlament de Catalunya.                   
 Mª Àngels  Ferrer  i  Sensat,  pedagoga,  ànima  de
 l'Institut-Escola de Catalunya, pel seu treball ingent de
 formació avançada, rigorosa, sàvia, exemplar i profundament
 catalana de diverses generacions de mestres i alumnes,   
 Josep Mª Flotats i Picas, per haver assolit, gràcies a una
 excepcional vocació i a l'estudi i dedicació constants, un
 extraordinari renom internacional en  el  camp  de la
 interpretació escènica,                   
 Antoni Forrellad i Solà, pel seu esforç promotor en el món
 empresarial, tant en la vessant industrial com en la
 financera, i pel suport prestat a nombroses realitzacions
 cíviques,                          
 Pere Grases i Gonzàlez, escriptor i professor, pels seus
 treballs d'investigació en el camp de la filologia hispànica
 a l'Amèrica Llatina, per la seva presència constant en els
 centres catalans de Veneçuela, i per la fidelitat al seu
 país d'origen, al prestigi del qual tant ha contribuït,   
 Josep Gudiol i Ricart, per les seves aportacions sobre les
 pintures romànica i gòtica catalanes, així com sobre grans
 figures de la pintura universal, i pel seu mestratge damunt
 dues generacions d'historiadors de l'art.          
 Pedro Laín Entralgo, en reconeixement, més enllà dels seus
 notables mèrits com a historiador de la medicina, de la seva
 actitud oberta, compresiva i de diàleg envers la realitat
 cultural catalana,                     
 Rosa Leveroni i Valls, per la seva bella aportació a la
 lírica catalana, per la tasca realitzada com a bibliotecària
 a la Biblioteca Universitària en  el  període  de la
 Universitat Autònoma i, més tard, per la seva actuació en
 temps de la resistència cultural,              
 Josep Lladonosa i Pujol, per la seva tasca d'historiador i
 erudit i, sobretot, per la seva continuada recerca de la
 identitat catalana a les terres de Ponent,         
 Josep Mª Llompart i de la Penya, per la seva valuosa
 aportació a la literatura catalana i per la seva continuada
 tasca de defensor de l'identitat cultural de les Illes, el
 País Valencià i el Principat,                
 José Luis López Aranguren, en reconeixement, més enllà dels
 seus notables mèrits com a filòsof i escriptor, de la seva
 actitud oberta, comprensiva i de diàleg envers la realitat
 cultural catalana,                     
 Frederic Marès i Deulovol, per la seva aportació al
 patrimoni artístic català com a escultor, col·leccionista i
 erudit,                           
 Joan Merli i Pahissa, per la seva aportació com a promotor
 d'art i pel seu treball esforçat i tenaç al servei de la
 cultura catalana en el camp de l'edició,          
 Lluís Mª Millet i Millet, per haver sabut continuar, com a
 director i com a creador, la tradició del cant coral a
 Catalunya en el si d'una de les institucions més genuïnes i
 més represntatives de la vida musical catalana,       
 Domènec Moliné i Nicola, per haver protagonitzat des de la
 seva jovenesa l'esperit de la cooperació i per haver
 mantingut  una  dedicació  absoluta  al  foment  del
 cooperativisme al camp,                   
 Albert Pérez i Baró, escriptor i sindicalista, per la seva
 aportació cabdal a l'estudi del cooperativisme i per la seva
 gran tasca en favor de la reactivació de les cooperatives a
 Catalunya,                         
 Josep Mª Pi i Sunyer, destacat advocat i professor de dret
 administratiu, per la seva continuada presència en la vida
 cultural i social de Catalunya en la qual ha esdevingut una
 personalitat  admirada  i  respectada  per  la  seva
 cavallerositat,                       
 Josep Pont i Gol, en reconeixement dels seus altíssims
 mèrits i de la seva vàlua  humana com a eclesiàstic i per
 haver defensat sempre una església plenament catalana,
 arrelada en el sentir i en el fer del seu poble,      
 Joan Sales i Vallès, pel seu exemple de treball i de combat
 al servei de Catalunya, tant en el camp de la creació
 literària  com  en  el  de  les  tasques  editorials,
 particularment a través del "Club dels Novel·listes",    
 Martí Salvans i Puig, pagès i ramader, per haver dedicat
 esforços molt meritoris a la conservació del guarà de Vic o
 guarà català, animal exclusiu en el món per  la seva
 constitució i rendiment,                  
 Joan Sardà i Dexeus, per la seva destacada participació en
 l'elaboració d'una política econòmica per al nostre país
 sana i realista, i també per la seva tasca docent i
 d'investigació,                       
 Josep Mª  Subirachs  i  Sitjar,  escultor, dibuixant i
 gravador, per la seva aportació extraordinària al patrimoni
 artístic català i en reconeixement de la qualitat de la seva
 obra que ha imposat un nou concepte d'escultura a Catalunya,
 Ramon Sugranyes i de Franch, per la defensa obstinada de la
 dignitat i la llibertat humanes i, particularment, de la
 personalitat catalana, a través d'organismes internacionals,
 Miquel Tarradell i Mateu, prehistoriador i humanista, per
 la seva extraordinària aportació a la ciència històrica
 catalana i per haver proclamat arreu dels països catalans la
 identitat del seu poble,                  
 Lluís Terricabres i Molera, per la seva  tasca realitzada
 des del Racó, de Mataró, tribuna lliure, en els anys més
 difícils dels intel·lectiuals i dels artistes al servei de
 Catalunya,                         
 Arthur Hubert Terry, en  reconeixement  de  les  seves
 extraordinàries aportacions crítiques i històriques sobre la
 literatura catalana i per la seva tasca en  diverses
 institucions catalanòfiles internacionals,         
 Antonio Tovar Llorente, en reconeixement, més enllà dels
 seus  notables  mèrits  com  a humanista i lingüista
 especialitzat en llengües hispàniques, de la seva actitud
 oberta, comprensiva i de diàleg envers la realitat cultural
 catalana,                          
 Josep Vergés i Fàbregas, pels seus treballs al servei de
 l'ensenyament humanístic i,  especialment, per la seva
 dedicació constant i de gran qualitat a les traduccions dels
 clàssics,                          
 Antoni Vila i Arrufat, per  la  seva  obra  artística,
 civilitzada i culta, que es caracteritza per la seva
 nitidesa i la serenitat ben noucentista del seu ambient, i
 Joan Vinyoli i Pladevall, per la seva poesia, la qual
 enriqueix la millor tradició simbolista i sobresurt per una
 delicada emoció,  sovint  elegíaca  i  metafísica, que
 darrerament es decanta pel conreu sobri i precís d'un
 realisme quotidià.                     
                               
 Barcelona, 27 de maig de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
Amunt