Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/04/2016

  • Número del document PRE/1050/2016

  • Número de control 16117030

  • Organisme emissor Consell Català de l'Esport

    CVE CVE-DOGC-A-16117030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7109

  • Data 28/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1050/2016, de 6 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Consell Català de l'Esport durant el segon trimestre de 2015.


En compliment del que estableix l'article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,


Resolc:


Donar publicitat a les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Consell Català de l'Esport durant el segon trimestre de 2015, que es publiquen a l'annex d'aquesta Resolució.


Esplugues de Llobregat, 6 d'abril de 2016


Antoni Reig i Casassas

DirectorAnnex


-1 Subvencions concedides pel Consell Català de l'Esport a l'empara dels articles 90.3 i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre en els termes que figuren a continuació:

 

Entitat: Volta Ciclista a Catalunya, Associació Esportiva

Finalitat: Despeses d'equips, hotels i drets federatius de la 95a Volta Ciclista a Catalunya

Import: 295.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada

Finalitat: Organització Campionats de Catalunya Universitaris corresponents al curs 2014-2015

Import: 80.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/481000100/4710

 

Entitat: Parc del Segre, SA

Finalitat: Funcionament del Centre de Tecnificació Esportiva de piragüisme d'aigües braves de la Seu d'Urgell

Import: 90.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/469000100/4710

 

Entitat: Parc del Segre, SA

Finalitat: Funcionament del Centre de Tecnificació Esportiva d'esquí de fons de la Seu d'Urgell

Import: 60.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/469000100/4710

 

Entitat: Associació de Joves Dirigents Catalans

Finalitat: Programes de formació inicial i continuada per als dinamitzadors/es i foment del voluntariat esportiu

Import: 30.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


Entitat: Agrupació Esportiva d'Associacions d'Esport Escolar de Catalunya

Finalitat: Foment de l'associacionisme, voluntariat, hàbits saludables, valors, poliesportiu i inclusió a l'escola

Import: 59.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


Entitat: Agrupació Esportiva d'Associacions d'Esport Escolar de Catalunya

Finalitat: Material inventariable

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/782000100/4710


Entitat: Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes

Finalitat: Projecció internacional de l'esport català i ple assoliment de les seleccions esportives catalanes

Import: 295.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


2. Subvencions concedides pel Consell Català de l'esport d'acord amb la Resolució PRE/47/2015, de 19 de gener, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores (DOGC núm. 6794, de 22.1.2015) en els termes que consten a continuació:

 

Entitat: Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 39.400,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Aèria Catalana

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 39.850,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Agility

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 8.975,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Atletisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 350.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Automobilisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 110.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Bàdminton

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 38.850,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Ball Esportiu

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 22.700,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Basquetbol

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 277.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Beisbol i Sofbol

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 50.400,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Billar

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 27.475,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Boxa Amateur

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 65.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Caça

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 19.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Espva. Catalana dels Cecs i Deficients Visuals

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 38.078,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Ciclisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 221.250,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Coloms Esportius

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 22.060,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Coloms Missatgers

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 19.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Cricket

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 28.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació de Curses d'Orientació de Catalunya

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 33.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Dards

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 36.770,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 127.110,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 120.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 150.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Escacs

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 89.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esgrima

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 91.900,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Espeleologia

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 26.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esports d'Hivern

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 372.773,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esquaix i Racquetball

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 65.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Esquí Nàutic

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 45.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Físic-culturisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 29.960,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Futbol

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 181.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Futbol Americà

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 36.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Futbol Sala

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 69.300,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Gimnàstica

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 317.870,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Golf

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 45.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Halterofília

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 51.200,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Handbol

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 151.980,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Hípica

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 60.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana d'Hoquei

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 65.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Judo i D.A.

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 70.200,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Karate

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 40.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Kick-boxing i Muay-Thaï

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 12.100,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Korfbal

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 96.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Lluita

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 53.350,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Motociclisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 70.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Motonàutica

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 34.015,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Natació

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 370.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Pàdel

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 63.174,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Espva. Catalana dels Paralítics Cerebrals

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 108.150,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Patinatge

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 334.195,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Pentatló Modern

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 62.850,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Petanca

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 60.397,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Pilota

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 51.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Piragüisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 83.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Pitch and Putt

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 52.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Polo

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 26.640,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Rem

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 123.454,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Rugbi

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 65.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Salvament i Socorrisme

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 61.030,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Espva. de Sords de Catalunya

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 54.390,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Taekwondo

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 45.450,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Tennis

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 305.810,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Tennis Taula

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 149.795,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Tir amb Arc

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 30.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Tir Olímpic

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 68.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Triatló

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 38.200,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Espva. Catalana de Twirling

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 33.530,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Vela

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 233.410,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Federació Catalana de Voleibol

Finalitat: Suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2015

Import: 128.540,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


3. Subvencions concedides pel Consell Català de l'esport d'acord amb la Resolució PRE/2874/2014, de 18 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions per a l'organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015, i se n'aproven les bases reguladores(DOGC núm.6777, de 24.12.2014) en els termes que consten a continuació:


Entitat: Club Balonmano Granollers

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 40.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


Entitat: Agrupació Atlètica Catalunya

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 5.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710


Entitat: Grup Excursionista i Esportiu Gironi

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club d'Esports Vendrell

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 14.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Junior F.C.

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Atlètic Terrassa Hockey Club

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Natació Sabadell

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 21.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Real Club de Polo de Barcelona

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Reus Deportiu

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 17.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Mediterrani

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Natació Sant Andreu

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club de Beisbol i Softbol Sant Boi

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Egara

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club d'Esgrima Sala d'Armes Montjuic

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 4.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Pati Manlleu

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Tenis Taula Calella

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Pati Hoquei Club Sant Cugat

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Sant Gabriel

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club de Gel Puigcerdà

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 10.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Beisbol Viladecans

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Pati Voltregà

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Pati Vic

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 14.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Hoquei Club Palau de Plegamans

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Associació Granollers Esportiva

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Natació Terrassa

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Associació Esportiva Sedis-Basquet

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 35.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Igualada Hoquei Club

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 10.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Girona Club Hoquei

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Inef de Barcelona

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Associació Sant Martí Esport

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Falcons Sabadell Associació Esportiva

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 9.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Centre Natació Mataró

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Natació Rubí

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Pati Vilanova

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Atlètic Manresa

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 5.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Patí Calafell

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 10.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Associació Futbol Americà Badalona Dracs

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 12.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club de Futbol Americà Poblenou Bufals

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Futbol Americà Pioners de l'Hospitalet

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 13.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club d'Hoquei Patins Bigues I Riells

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Tennis Taula Borges

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 12.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Hoquei Mataró

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Entitat Esportiva Vallès Reds

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Noia

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 14.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Patinatge Artístic Olot

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 7.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Natació Atlètic Barceloneta

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 15.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: L'Hospitalet Atletisme

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 5.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Voleibol Barcelona

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 24.402,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Futbol Sala Gironella Club

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club de Tennis Taula Balaguer

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 9.500,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Patinatge El Masnou

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.978,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Igualada Femení Hoquei Club Patins

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Projecte Softball Gavanenc Club Femení

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Tennis Taula Osona Vic Esportiu

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Barberà Rookies Club de Futbol Americà

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Barcelona Tsunamis

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Uni Girona Club de Basquet

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 35.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Korfbal Club Barcelona

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 4.200,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Korfbal Vallparadis

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Patinatge Artistic Sant Celoni

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 3.750,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Club Esportiu Barcelona Short Track

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Entitat: Agrupació Sferic

Finalitat: Organització i participació en activitats esportives federades corresponents a la temporada 2014-2015.

Import: 6.000,00 euros

Aplicació pressupostària: D/482000100/4710

 

Amunt