Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 10/03/2016

  • Número de control 16070017

  • Organisme emissor Agència Catalana de l'Aigua

    CVE CVE-DOGC-A-16070017-2016

Dades del DOGC
  • Número 7080

  • Data 16/03/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI d'informació pública (ref. AA2016000183).


S'està tramitant expedient de modificació de característiques de l'autorització d'abocament a mar de les aigües de rebuig de les instal·lacions de tractament d'aigua marina (ITAM) de la Tordera, titularitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de conducció submarina, al terme municipal de Blanes (La Selva).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de formular-hi reclamacions les adreci a l'Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini de vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

La documentació es podrà examinar durant el termini i en l'adreça esmentats, en hores d'oficina.


Barcelona, 10 de març de 2016


Xavier Vicens i Pedret

Cap del Departament de Protecció del Medi


Amunt