Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 08/03/2016

  • Número del document GOV/0024/2016

  • Número de control 16068103

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-16068103-2016

Dades del DOGC
  • Número 7076

  • Data 10/03/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/24/2016, de 8 de març, pel qual es nomena el senyor Àlex Susanna i Nadal director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.


Atès el que disposa la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, mitjançant la qual es crea l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural;

Atès el que disposa l'article 12.2 dels Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, aprovats pel Decret 198/2013, de 23 de juliol;

De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Cultura, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Nomenar el senyor Àlex Susanna i Nadal director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

 

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de març de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt