Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/02/2016

  • Número del document 9/XI

  • Número de control 16041037

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16041037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7058

  • Data 15/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.Tram. 203-00002/11


Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de febrer de 2016, ha debatut el Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (tram. 203-00002/11), i ha aprovat la resolució següent, que, d'acord amb el que estableix l'article 155.6 del Reglament, ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Resolució

El Parlament de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia i l'article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.


Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016


Joan Josep Nuet

Secretari tercer


Pujals Carme Forcadell i Lluís

Presidenta


Amunt