Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 19/01/2016

  • Número del document 036/2016

  • Número de control 16019145

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16019145-2016

Dades del DOGC
  • Número 7043

  • Data 22/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 36/2016, de 19 de gener, pel qual es nomena el senyor Pere Aragonès i Garcia secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del vicepresident del Govern, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar el senyor Pere Aragonès i Garcia secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

 

Barcelona, 19 de gener de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern

 

Amunt