Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 13/01/2016

  • Número del document 003/2016

  • Número de control 16013106

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16013106-2016

Dades del DOGC
  • Número 7037

  • Data 14/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.


 

Els articles 13, 17 i 18 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern.

 

Igualment, l'article 15 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

 

D'altra banda, l'article 33 de l'esmentada Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, disposa que correspon al president de la Generalitat acordar el nomenament del secretari o secretària del Govern, que té la consideració d'alt càrrec.

 

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

 

 

Decreto:

 

 

Article 1

Nomenar el senyor Oriol Junqueras i Vies titular del Departament d'Economia i Hisenda i vicepresident del Govern.

 

Article 2

Nomenar la senyora Neus Munté i Fernàndez consellera de la Presidència.

 

Article 3

Nomenar el senyor Raül Romeva i Rueda conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

 

Article 4

Nomenar la senyora Meritxell Borràs i Solé consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

Article 5

Nomenar la senyora Meritxell Ruiz i Isern consellera d'Ensenyament.

 

Article 6

Nomenar el senyor Antoni Comín i Oliveres conseller de Salut.

 

Article 7

Nomenar el senyor Jordi Jané i Guasch conseller d'Interior.

 

Article 8

Nomenar el senyor Josep Rull i Andreu conseller de Territori i Sostenibilitat.

 

Article 9

Nomenar el senyor Santiago Vila i Vicente conseller de Cultura.

 

Article 10

Nomenar el senyor Carles Mundó i Blanch conseller de Justícia.

 

Article 11

Nomenar la senyora Dolors Bassa i Coll consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Article 12

Nomenar el senyor Jordi Baiget i Cantons conseller d'Empresa i Coneixement.

 

Article 13

Nomenar la senyora Meritxell Serret i Aleu consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Article 14

Nomenar el senyor Joan Vidal de Ciurana secretari del Govern.

 

Article 15

Donar compte al Parlament d'aquest Decret.

 

 

Disposició final

 

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 13 de gener de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Amunt