Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/11/2015

  • Número del document ARP/2770/2015

  • Número de control 15336035

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-15336035-2015

Dades del DOGC
  • Número 7012

  • Data 04/12/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2770/2015, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el primer semestre de 2015.


En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per motius de transparència en l’activitat pública i d’accés a la informació,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió formalitzats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant el primer semestre de 2015, que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis es pot consultar al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació http://agricultura.gencat.cat/Convenis

 

Barcelona, 30 de novembre de 2015

 

Josep Maria Elorduy Vidal

Secretari general

 

 

Annex

 

Relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió sense contingut econòmic:

 

Entitat: Caixabanc, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Caixabanc, SA, amb relació als préstecs formalitzats amb els beneficiaris dels ajuts convocats per l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre.

Data de signatura: 8 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Cajas Rurales Unidas, SCC (Cajamar Caja Rural).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Cajas Rurales Unidas, SCC (Cajamar Rural), amb relació als préstecs formalitzats amb els beneficiaris dels ajuts convocats per l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre.

Data de signatura: 16 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Banco Santander Central Hispano.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Banco Santander Central Hispano per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Banco Popular Español, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Banco Popular Español, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 2 de març de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Banc Sabadell, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Banc Sabadell, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Catalunya Banc, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Catalunya Banc, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Bankia, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Bankia, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ibercaja Banco, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Ibercaja Banco, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Caixabank, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Caixabank, SA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Cajamar Caja Rural, SCC.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Cajamar Caja Rural, SCC, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Caixaviva Caixa Rural.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Caixaviva Caixa Rural per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Caixa Rural de Guissona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Caixa Rural de Guissona per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Bantierra (nova Caja Rural de Aragón, SCC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Bantierra (nova Caja Rural de Aragón, SCC) per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agroiniciativa.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agroiniciativa per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Actel, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Actel, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: ACOBEM (Associació de Cooperatives Productores d’Oli d’Oliva Baix Ebre i Montsia).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i ACOBEM per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ebrefruit SAT 9486.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Ebrefruit SAT 9486 per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Organització de Productors Oliaires de Catalunya (OPOC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Organització de Productors Oliaires de Catalunya (OPOC) per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Fogars de la Selva.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Fogars de la Selva per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Arboreto SAT LTDA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Arboreto SAT LTDA. per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Crisol de Frutos Secos, SAT.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Crisol de Frutos Secos, SAT, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Unió de Colliters del Delta de l’Ebre SAT.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Unió de Colliters del Delta de l’Ebre SAT per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Asoprovac Catalunya.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Asoprovac Catalunya per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic

 

Entitat: Grau Griell Gestió, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grau Griell Gestió, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Consultoria Tècnica Agrària, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Consultoria Tècnica Agrària, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Tècnics Assessors Agroindustrials, SLPU.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Tècnics Assessors Agroindustrials, SLPU, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Landgest Enginyers, SLP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Landgest Enginyers, SLP. per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agroges-Tió, SLU.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agroges-Tió, SLU, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Grup Solucions Manresa, SLU.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grup Solucions Manresa, SLU, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: SAT Benifallet Fruits, LTDA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i SAT Benifallet Fruits, LTDA, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Grans del Lluçanès, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grans del Lluçanès, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Enginyeria Agrícola i Topogràfica Euro Nord-21, SL (AGTOP).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Enginyeria Agrícola i Topogràfica Euro Nord-21, SL (AGTOP), per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Consultoria Agrària del Berguedà, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Consultoria Agrària del Berguedà, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació de Ramaders i Agricultors de les Comarques Gironines.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Associació de Ramaders i Agricultors de les Comarques Gironines per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Girona Fruits, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Girona Fruits, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Afrucat.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Afrucat per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agropecuària d’Artesa de Segre, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agropecuària d’Artesa de Segre, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agropecuària del Moianès, SCCL

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agropecuària del Moianès, SCCL per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Gestió Agroramadera de Ponent Associació (GAP).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Gestió Agroramadera de Ponent Associació (GAP) per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Pirenaica, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Pirenaica, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agrocamp.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agrocamp per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agrupació de Defensa Vegetal d’Aitona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agrupació de Defensa Vegetal d’Aitona per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: SAT Fruits Secs Catalans.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i SAT Fruits Secs Catalans per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Entiasa, SLPU.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Entiasa, SLPU, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agro90, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agro90, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Montfan, Enginyeria de Serveis, SCP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Montfan, Enginyeria de Serveis, SCP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Sauvieropaix, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Sauvieropaix, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Granjaweb Software, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Granjaweb Software, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació de Viticultors del Penedès.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Associació de Viticultors del Penedès per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ecogarrotxa, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Ecogarrotxa, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Rusticarum Consultis, SCP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Rusticarum Consultis, SCP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agrícola i Secció de Crèdit de la Canonja, SCCL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agrícola i Secció de Crèdit de la Canonja, SCCL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: AGA SC Assessorament i Gestió Agrària, SC.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGA SC Assessorament i Gestió Agrària, SC, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Proega Enginyeria Consultoria, SLP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Proega Enginyeria Consultoria, SLP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Enginyeria Agro-Forestal Garriga, SL.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Enginyeria Agro-Forestal Garriga, SL, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Tecno-Gestió Agrícola, SL (TECGESA).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Tecno-Gestió Agrícola, SL (TECGESA), per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Col·legi Oficial de Gestors. Administratius de Catalunya per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agro-Enginyeria Barons, SCP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Agro-Enginyeria Barons, SCP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Gest-Solsona, SCP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Gest-Solsona, SCP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Girbau Consulting, SLP.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Girbau Consulting, SLP, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Unió de Pagesos de Catalunya.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Unió de Pagesos de Catalunya per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: ASAJA Barcelona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASAJA Barcelona per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació d’Agricultors per a l’Assegurança Agrària Sant Galderic.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Associació d’Agricultors per a l’Assegurança Agrària Sant Galderic, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: ASAJA Tarragona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASAJA Tarragona, per poder tramitar expedients DUN.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de les Borges Blanques.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l’Ajuntament de les Borges Blanques, per a la millora de la promoció i qualitat de l’oli verge extra en el marc de la fira de l’oli de qualitat verge extra.

Data de signatura: 17 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Pondex SAU.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’empresa Pondex, SAU, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Vall Company, SA.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’empresa Vall Companys, SA, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Fundació Catalunya La Pedrera.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Catalunya La Pedrera per a la cessió d’exemplars irrecuperables procedents dels centres de fauna salvatge del Departament.

Data de signatura: 23 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Albesa Ramadera, SL.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Albesa Ramadera, SL, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa Cooperativa del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’Empresa Cooperativa del Camp d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Grupo Premier, Pigs, SL.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Grupo Premier Pigs, SL, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Denominació d’Origen Protegida les Garrigues.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i Denominació d’Origen Protegida les Garrigues, per a la formació, promoció i difusió de l’oli d’oliva verge extra.

Data de signatura: 28 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agropecuaria d’Artesa de Segre, SCCL.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Agropecuaria d’Artesa de Segre, SCCL, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Esportius Club de Caça i Pesca Alt Urgell.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Esportius Club de Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors la Guingueta-Espot SPE.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors la Guingueta-Espot, SPE, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors de Ponts.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors de Tremp.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors de Tremp, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Alt Llobregat.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Alt Llobregat, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Solsona.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Solsona, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa David Molí Contra.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’Empresa David Molí Contra, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Selección Batallé, SA.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Selección Batallé, SA, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Cercle Tancat, SL.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Cercle Tancat, SL, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC), per a la realització d’actuacions en el marc del Programa Sanitari de Vigilància i Control de les malalties de l’aviram i en matèria de benestar animal.

Data de signatura: 8 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització del Projecte “Anàlisi de les variables psicològiques implicades en el tast d'oli d'oliva “.

Data de signatura: 20 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Ribagorçana.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Ribagorçana, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Alta Ribagorça.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Vall de Boi.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Vall de Boi, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors la Bonaigua.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors la Bonaigua, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Societat de Pescadors Llavorsí.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Llavorsí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Universitat de Lleida.

Objecte: Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat de Lleida, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Data de signatura: 2 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Verdú.

Objecte: Addenda del Conveni de col·laboració entre el DAAM i l’Ajuntament de Verdú, per a l’adjudicació i gestió de les terres sobrants de la concentració parcel·lària de la zona regable d’aquest terme municipal.

Data de signatura: 18 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Corporació Alimentària de Guissona, SA, la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, Corporació Alimentària de Guissona, SA, la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues, SA, per a la promoció del regadiu, de l’activitat agroramadera i agroindústria a l’àmbit del sistema Segarra-Garrigues.

Data de signatura: 12 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD de Josa de Cadí.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD de Josa de Cadí, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Vilaller.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Vilaller, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de la Vansa i Fórnols.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Josa i Tuixén.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l'Ajuntament de Josa i Tuixén, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Vila i Vall de Castellbò.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Vila i Vall de Castellbò, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de les Valls de Valira.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de les Valls de Valira, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Taús.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Taús, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de les Valls d’Aguilar.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de la Guingueta d’Àneu.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Guingueta d’Àneu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Espui.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Espui, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Senet.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Senet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Durro i Sarais.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Durro i Sarais, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament del Pont de Suert.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament del Pont de Suert, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Conca de Dalt.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l'Ajuntament de Conca de Dalt, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD de Bescaran.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD de Bescaran, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament del Pont de Bar.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament el Pont de Bar, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Ars.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Ars, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Arcavell i la Farga de Moles.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Arcavell i la Farga de Moles, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Sellui.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Sellui, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Isil i Alós.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Isil i Alós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Baiasca.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Baiasca, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Tornafort.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Tornafort, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Aransa.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Aransa, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Das.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Das, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Guixers.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Guixers, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de la Vall de Cardós.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Vall de Cardós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Ribera d’Urgellet.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Montellà i Martinet.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Montellà i Martinet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Lladorre.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Lladorre, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i l’IRTA, interessats a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 19 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Rialp.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Rialp, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Rasquera.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Rasquera, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Organyà.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Organyà, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Alins.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Alins, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Ainet de Besan.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Ainet de Besan, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Àreu.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Àreu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD d’Araós.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD d’Araós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Arsèguel.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Arsèguel, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Coll de Nargó.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Coll de Nargó, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Estamariu.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Estamariu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Alàs i Cerc.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Esterri de Cardós.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Esterri de Cardós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Llavorsí.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Llavorsí, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Sort.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Sort, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Senterada.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Senterada, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Sarroca de Bellera.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Sarroca de Bellera, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Abella de la Conca.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Abella de la Conca, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Montferrer i Castellbó.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Talarn.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Talarn, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Salàs de Pallars.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Salàs de Pallars, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Urús.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Urús, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament d’Alp.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament d’Alp, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament la Guàrdia d’Ares.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Guàrdia d’Ares, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Sossís.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Sossís, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de la Torre de Cabdella.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Torre de Cabdella, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD de Civís.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD de Civís, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Castell de Mur.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Castell de Mur, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Autoritat de Gestió Conjunta del Programa de la Conca Marina Mediterrània ENPI i CBC.

Objecte: Addenda al Conveni entre l’Autoritat de Gestió Conjunta del Programa de la Conca Marina Mediterrània ENPI CBC i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Data de signatura: 7 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació d’Era.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l’Associació d’Era, espai de recursos agroecològics.

Data de signatura: 27 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Fundació Privada Agromediterrània i Associació Catalana de Fabricants de Pinsos.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM, la Fundació Privada Agromediterrània i l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos, en el marc de l’organització d’assaigs d’aptitud del circuit ASFAC-LAB.

Data de signatura: 9 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: ENDESA, distribució elèctrica, SLU.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i ENDESA, distribució elèctrica, SLU, en relació amb les línies elèctriques ubicades en zones afectades pel Pla Alfa, en els nivells Alfa2 i/o Alfa3.

Data de signatura: 15 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Bon Preu SAU i Organitzacions Socials.

Objecte: Conveni marc de col·laboració entre el DAAM i l’empresa Bon Preu, SAU, organitzacions socials més representatives, en matèria de recaptació i distribució d’aliments i els departaments d’Empresa i Ocupació, DAAM i Benestar Social i Família, Projectes supermercats solidaris.

Data de signatura: 28 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Associació de Pescadors Cardós-Tírvia.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i l’Associació de Pescadors Cardós-Tírvia, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada.

Data de signatura: 1 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa José Sabater Aleu.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’empresa José Sabater Aleu, interessada a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i formació dual, el cicle formatiu de grau superior.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT).

Objecte: Conveni específic entre el DAAM I AGRUPCAT, amb relació a la producció de perdius roges de la granja cinegètica de Torreferrussa.

Data de signatura: 14 de gener de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa Corporación Alimentaria Guissona, SA.

Objecte: Conveni entre el DAAM i l’Empresa Corporación Alimentaria Guissona, SA, interessada a promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Data de signatura: 24 d’abril de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castellar de Riu i l’Institut d’Estudis Catalans.

Objecte: Conveni marc de col·laboració entre el DAAM, l’Ajuntament de Castellar de Riu i l’Institut d’Estudis Catalans, per a la restauració i conservació del Pi de les Tres Branques i el Pi Jove a Castellar del Riu (El Berguedà).

Data de signatura: 19 de març de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Diputació de Barcelona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Diputació de Barcelona, en matèria d’incendis forestals.

Data de signatura: 26 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Fundació Bancària La Caixa.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM I la Fundació Bancària La Caixa, per a la realització d’actuacions que es desenvoluparan als espais naturals protegits gestionats pel DAAM.

Data de signatura: 1 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD Pla de la Font.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD Pla de la Font, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Lles de Cerdanya.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Lles de Cerdanya, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Ger.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Ger, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Garcia.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Garcia, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de la Coma i la Pedra.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Ajuntament de Llimiana.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’Ajuntament de Llimiana, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: EMD de Manyanet.

Objecte: Conveni de gestió entre el DAAM i l’EMD de Manyanet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest titularitat del DAAM.

Data de signatura: 18 de maig de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Telefónica Móviles España, SA.

Objecte: Conveni entre el DAAM i Telefónica Móviles España, SA, per confeccionar i emetre factures derivades d’un permís d’ocupació a la sitja de Bellpuig.

Data de signatura: 27 de febrer de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa Endoterapia Vegetal, SL, i l’Entitat Municipal Parcs i Jardins de Barcelona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM, l’empresa Endoterapia Vegetal, SL i l’Entitat Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per dur a terme un assaig de tractaments químics per al control del morrut roig de les palmeres en palmera datilera de la ciutat de Barcelona.

Data de signatura: 8 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

Entitat: Empresa Charcutería y Cocinados, SA.

Objecte: Conveni de col·laboració entre DAAM i l’Empresa Charcutería y Cocinados, SA, per impulsar la formació professional i promoure la qualificació professional del personal treballador del sector agroalimentari a l’Escola Agrària de l’Empordà.

Data de signatura: 19 de juny de 2015.

Import: sense contingut econòmic.

 

 

Relació de Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió amb contingut econòmic:

 

Entitat: Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, sobre l’acord d’associació en el marc del Projecte Life+LIFE-PLETERA).

Data de signatura: 10 de febrer de 2015.

Import: 131.569,00 euros.

 

Entitat: Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i el CSIC, sobre l’acord d’associació en el marc del Projecte LIFE “LIMNOPIRINEUS” (LIFE 13 nat/es/001210).

Data de signatura: 15 de maig de 2015.

Import: 1.000,00 euros.

 

Entitat: Unió Europea.

Objecte: Projecte de consolidació de la població dels óssos en un territori de gestió fragmentada: els Pirineus Centrals.

Data signatura: 24 de febrer de 2014.

Import de la subvenció: 185.729,00 euros.

 

Entitat: Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana, SA, Universitat de Lleida i la Fundació Oso Pardo.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM, el Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana, SA, la Universitat de Lleida i la Fundació Oso Pardo, projecte LIFE + PIROSLIFE – LIFE 13 NAT/ES/001394, consolidació d’una població d’ós: els Pirineus Centrals.

Data de signatura: 13 de març de 2015.

Import: 185.729,00 euros.

 

Entitat: Institut Català de Finances (ICF).

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l’ICF, per al finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya.

Data de signatura: 10 d’abril de 2015.

Import: 25.381.875,00 euros.

 

Entitat: Diputació de Barcelona, Departaments de Presidència i Interior.

Objecte: Conveni entre el DAAM, la Diputació de Barcelona, els Departaments de Presidència i Interior, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l'any 2015.

Data de signatura: 13 d’abril de 2015.

Import: 120.000,00 euros.

 

Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Objecte: Primera addenda al Conveni de col·laboració entre el DAAM i Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per a la gestió compartida del portal gastroteca.cat.

Data de signatura: 4 de març de 2015.

Import: 3.000,00 euros.

 

Entitat: IDECE (Intitut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre).

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’IDECE, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i el DAAM, sobre l’acord d’associació en el marc del Projecte Life + “LIFE-Migrato-Ebre” (LIFE13 NAT/ES/000237): Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre river.

Data de signatura: 30 de març de 2015.

Import: 119.465,00 euros.

 

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la gestió d'un espai a l'antiga duana de la Seu d'Urgell.

Data de signatura: 10 de juny de 2015.

Import: 9.000,00 euros.

 

Entitat: Diputació de Barcelona.

Objecte: Acord de col·laboració entre el DAAM i la Diputació de Barcelona, en el marc del Projecte Life13 Bio/És/000094 - Life Montserrat “Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires”.

Data de signatura: 13 de maig de 2015.

Import: 53.780,00 euros.

 

Entitat: Forestal Catalana, SA.

Objecte: Encàrrec del DAAM a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català.

Data de signatura: 28 de maig de 2015.

Import: 182.604,37 euros.

 

Entitat: Servei de Meteorologia de Catalunya.

Objecte: Encàrrec del DAAM al Servei de Meteorologia de Catalunya, per a l’assistència en l’edició del mapa de perill diari d’incendi forestal.

Data de signatura: 4 de febrer de 2015.

Import: 19.736,07 euros.

 

Entitat: Forestal Catalana, SA.

Objecte: Encàrrec del DAAM a Forestal Catalana, SA, per al suport a la gestió a les RNC de l’Alt Pallars, Boumort, Cadí, Cerdanya-Alt Urgell i suport al Pla de vigilància sanitària a les reserves.

Data de signatura: 18 de març de 2015.

Import: 644.827,58 euros.

 

Entitat: Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF).

Objecte: Encàrrec del DAAM al CREAF, per a l’execució de jornades i seminaris de transferència tecnològica previstes al PATT.

Data de signatura: 7 d’abril de 2015.

Import: 5.000,00 euros.

 

Entitat: Forestal Catalana, SA.

Objecte: Resolució per la qual s’aprova l’addenda al Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per la qual s’encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment d’espais naturals i forests públiques, gestió de fauna i flora i altres programes d’interès general del primer semestre de 2015.

Data de signatura: 25 de maig de 2015.

Import: 3.587.527,73 euros.

 

Entitat: Servei de Meteorologia de Catalunya.

Objecte: Encàrrec del DAAM al Servei de Meteorologia de Catalunya, per al subministrament d’informació meteorològica.

Data de signatura: 21 de maig de 2015.

Import: 74.602,20 euros.

 

Entitat: Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (TRAGSATEC).

Objecte: Encàrrec del DAAM a TRAGSATEC, per a l’elaboració d’informes de subvencionalitat de la Línia 1.3 Inversions a bord.

Data de signatura: 18 de juny de 2015.

Import: 12.298,32 euros.

 

Entitat: Secretariat de Federacions i ADF.

Objecte: Conveni de col·laboració Campanya i Assegurança 2015.

Data de signatura: 16 de febrer de 2015.

Import: 188.854,42 euros.

 

Entitat: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

Objecte: Suport tècnic, difusió, seguiment i avaluació eix 4 (LEADER).

Data de signatura: 18 de maig 2015.

Import: 160.000,00 euros .

 

Entitat: Consorci Institut Català del Suro.

Objecte: Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci l’Institut Català del Suro per formalitzar l’aportació econòmica per a l’any 2015.

Data de signatura: 12 de març de 2015.

Import: 65.000,00 euros.

 

Entitat: Fundació del Món Rural.

Objecte: Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació del Món Rural per formalitzar l’aportació econòmica per a l’any 2015.

Data de signatura: 22 d’abril de 2015.

Import: 326.124,38 euros.

 

Entitat: Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres.

Objecte: Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres per formalitzar l’aportació econòmica per a l’any 2015.

Data de signatura: 08 de maig de 2015.

Import: 58.153,00 euros.

 

Entitat: Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de Serra de Llaberia.

Objecte: Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural Serra de Llaberia per formalitzar l’aportació econòmica per a l’any 2015.

Data de signatura: 22 de maig de 2015.

Import: 81.134,17 euros.

 

Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Objecte: Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per formalitzar l’aportació econòmica per a l’any 2015.

Data de signatura: 19 de juny de 2015.

Import: 151.168,00 euros.

 

Amunt