Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 10/09/2015

  • Número de control 15266047

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15266047-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 10 de setembre de 2015, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Tremp.


D’acord amb el que preveu l’article 14.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es dóna publicitat a la composició de la Junta Electoral de Zona de Tremp, la qual ha quedat constituïda definitivament el dia 10 de setembre de 2015.


President: Pere Pey Prieto, Jutge de Pau de la Pobla de Segur.

Vocals judicials: Josep Rabasa Arajol, Jutge de Pau de Sort i Joan Feliu Plana, Jutge de Pau d’Isona i Conca Dellà.

Vocals no judicials: Xavier Nayach Rius i Mònica Piñol i Tomàs.

Secretari/Secretària: Elisabet Abril Barranco, Secretària del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp.


La qual cosa faig constar.


Tremp, 10 de setembre de 2015


Secretària de la Junta Electoral


Amunt