Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 17/09/2015

  • Número de control 15260068

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15260068-2015

Dades del DOGC
  • Número 6962

  • Data 23/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 17 de setembre de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).


D'acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

 

Vocal que renuncia: ILMO. SR. D. JUAN SEBASTIAN MARTIN FERNANDEZ, Magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat.

Vocal que es nomena: ILMO. SR. D. JUAN IGNACIO GONZALO PASCUAL, Jutge/Magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Martorell (Barcelona).

 

Sant Feliu de Llobregat, 17 de setembre de 2015

 

Encarnación Cervantes Requena

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

 

Amunt