Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 14/09/2015

  • Número de control 15257058

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15257058-2015

Dades del DOGC
  • Número 6958

  • Data 17/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 14 de setembre de 2015, pel qual es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar.


Es fa constar que, en virtut de l'acord de la Sra. Presidenta de la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar, de data 8 de setembre de 2015 , pren possessió com a secretària d'aquesta Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar, Dª María Mercedes Yebra Rodríguez amb efectes de data 7 de setembre de 2015, per cessament de l'anterior secretari d'aquesta Junta, el Sr. José Javier Bielsa Palacín.

 

Arenys de Mar, 14 de setembre de 2015

 

María Mercedes Yebra Rodríguez

Secretària de la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar

 

Amunt