Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 04/09/2015

  • Número de control 15253048

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15253048-2015

Dades del DOGC
  • Número 6957

  • Data 16/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 4 de setembre de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i la nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Berga.


D'acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Berga.

 

Vocal que renuncia: TERESA PATRICIA MAQUEDA ALMENDROS, Jutge del Jutjat núm. 2 de Berga.

Vocal que es nomena: JUAN BUENDIA GONZALEZ, Jutge de Pau de la Pobla de Lillet.

 

Quedant integrada la nova Junta de la següent manera:

 

Presidenta: ROSALIA DOMENECH SABATA

Vocals judicials: MONTSERRAT PERARNAU TORNE i JUAN BUENDIA GONZALEZ

Vocals no judicials: VALENTÍ CALDERER TORRESCASANA i FRANCESC BERTRAN COMELLAS

Secretària: MARINA DOMINGO AZAGRA

 

Berga, 4 de setembre de 2015

 

Marina Domingo Azagra

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Berga

 

Amunt