Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 08/09/2015

  • Número de control 15253012

  • Organisme emissor Juntes electorals provincials

    CVE CVE-DOGC-A-15253012-2015

Dades del DOGC
  • Número 6957

  • Data 16/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 8 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, Barcelona Televisió, Barcelona FM i BTV Notícies.cat, té intenció d'emetre.


Que, d'acord amb el que disposa l’apartat cinquè punt 1 de la Instrucció 4/2011, de 24 de març de la Junta Electoral Central, en relació amb l'article 66 de la LOREG, sobre el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període electoral, Barcelona Televisió, Barcelona FM i BTV Notícies.cat, ha presentat una comunicació relativa al pla de cobertura informativa, i les entrevistes i debats que té intenció d’emetre i, a l'efecte del que disposa aquesta Llei, es fa públic perquè en el termini preclusiu d'un dia des de la publicació d'aquest Edicte, les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, que estarà a la seva disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona en horari de 10 a 13 hores i de 16.30 a 19.00 hores de dilluns a divendres i, dissabte, en horari de 10 a 13 hores, i formular els recursos que considerin pertinents.

 

Barcelona, 8 de setembre de 2015

 

Antonia Jiménez Aragonés

Secretària de la Junta Electoral

 

Amunt