Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 10/09/2015

  • Número de control 15253055

  • Organisme emissor Juntes electorals provincials

    CVE CVE-DOGC-A-15253055-2015

Dades del DOGC
  • Número 6957

  • Data 16/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 10 de setembre de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i la nova designació de membres de la Junta Electoral Provincial de Zona de Sant Feliu de Llobregat.


D'acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de LLobregat.

 

President que renuncia: D. JUAN SEBASTIAN MARTIN FERNÁNDEZ, Jutge/ Magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de SANT FELIU DE LLOBREGAT

Presidenta que es nomena: Dª MARIA JULIA SABANDO SEQUÍ , Jutge/ Magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

 

Sant Feliu de Llobregat, 10 de setembre de 2015

 

Herminia Bermejo Morales

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat

 

Amunt