Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 04/09/2015

  • Número de control 15247059

  • Organisme emissor Juntes electorals provincials

    CVE CVE-DOGC-A-15247059-2015

Dades del DOGC
  • Número 6952

  • Data 08/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 4 de setembre de 2015, amb relació als criteris per a la cobertura informativa de la campanya electoral i les entrevistes i debats amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015.


De conformitat amb allò que estableix l’apartat cinquè de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, de interpretació de l’article 66 de la LOREG, sobre els recursos contra els plans de cobertura informativa de la campanya electoral dels mitjans de informació de titularitat pública, que s’ha rebut en aquesta Junta Electoral els plans de cobertura informativa i les entrevistes i debats que té previstos emetre durant el període electoral, la Corporación RTVE, a fi de que en el termini preclusiu d’un dia, des de la data de publicació del present edicte, els representants de les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda que romandrà a la seva disposició en las dependencies d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (Roger de Flor, 62-68) de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16,30 a 19 hores i dissabtes de 10 a 13 hores i formular les reclamacions o recursos que estimin oportuns.

 

La secretària de la Junta Electoral Provincial

 

Amunt