Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 20/08/2015

  • Número de control 15232017

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15232017-2015

Dades del DOGC
  • Número 6942

  • Data 25/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 20 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral Provincial/de Zona de Sant Feliu de Llobregat.


D’acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral Provincial/de Sant Feliu de LLobregat

 

Secretària que renuncia: ENCARNACIÓN CERVANTES REQUENA, Secretària Judicial de Jujat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat

Secretària que es nomena: HERMINIA BERMEJO MORALES, Secretària Judicial de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat

 

Sant Feliu de Llobregat, 20 d'agost de 2015

 

Herminia Bermejo Morales

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat

 

Amunt