Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/08/2015

  • Número de control 15225031

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15225031-2015

Dades del DOGC
  • Número 6938

  • Data 19/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Reus.


D’acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Reus.

 

Vocal que renuncia com a President: Juan Luis Molés Montoliu, Jutge/Magistrat de Primera Instància núm. 2 de Reus

Vocal que es nomena com a President: Carlos Victoriano Carramolino Gomez, Jutge/Magistrat de Primera Instància núm. 3 de Reus.

 

Reus, 12 d'agost de 2015

 

Veronica Martin Almajano

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Reus

 

Amunt