Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/08/2015

  • Número de control 15224021

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15224021-2015

Dades del DOGC
  • Número 6937

  • Data 18/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 d'agost de 2015, d'acta de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès.


Dª Maria Angeles Cabanilla Ibañez, Secretària de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, fa saber que en virtud de la convocatòria a les Eleccions al Parlament de Catalunya, es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral.

 

D’acord amb el que preveuen l'article 16 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès

 

Reunits el 7 d'agost de 2015:

D. DIEGO BARRIO GIMÉNEZ,

la vocal judicial Dª MARIA DOLORES ADAME SANZ

i les vocals no judicials Dª MARIA SOLEDAD VALERO HERRERA y Dª ESTHER PARELLADA RUIZ,

amb mí la Secretària Dª MARIA ANGELES CABANILLA IBAÑEZ

 

a la fi de donar possessió del seu càrrec al vocal Judicial suplent D. JOSEP PARERA JORDAN, com a conseqüència de la renúncia per trasllat de la vocal judicial Dª MONICA BUETAS MESA i deixar constància de la nova constitució definitiva.

 

Queda definitivament constituida:

 

President: D. DIEGO BARRIO GIMÉNEZ, Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Vilafranca del Penedès

 

Vocals judicials:

Dª MARIA DOLORES ADAME SANZ, Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Vilafranca del Penedès

D. JOSEP PARERA JORDAN, Jutge del Jutjat de Pau de Sant Sadurní d'Anoia

 

Vocals no judicials:

Dª MARIA SOLEDAD VALERO HERRERA

Dª ESTHER PARELLADA RUIZ

 

Secretària: Dª MARIA ANGELES CABANILLA IBAÑEZ, Secretària Judicial del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Vilafranca del Penedès

 

Vilafranca del Penedès, 12 d'agost de 2015

 

Maria Angeles Cabanilla Ibañez

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès

 

Amunt