Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 11/08/2015

  • Número de control 15223044

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15223044-2015

Dades del DOGC
  • Número 6935

  • Data 14/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE d'11 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Granollers.


D’acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Granollers.

 

Vocal que renuncia: la Sra. MARÍA PIÑEIRO GARABANA, Il·ltre. Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrució núm. 1 de Mollet del Vallès

Vocal que es nomena: El Sr. ANTONIO CLIMENT DURAN, Il·lm. Magistrat del Jutjat Penal núm. 3 de Granollers

 

Granollers, 11 d'agost de 2015

 

Maria Antònia Parellada Garrell

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Granollers

 

Amunt